Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společný regionální operační program PRIORITA 4 Cestovní ruch Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společný regionální operační program PRIORITA 4 Cestovní ruch Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních."— Transkript prezentace:

1 Společný regionální operační program PRIORITA 4 Cestovní ruch Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu

2 Grantové schéma Podpora služeb cestovního ruchu pro podnikatele

3 Kdo může být žadatelem? Malí a střední podnikatelé podnikající v oblastech cestovního ruchu; mají uzavřeno účetnictví za poslední dva účetní roky; splňují kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení komise (ES) č.70/2001

4 Jaké akce jsou přijatelné? Neinvestiční akce charakteru služeb Akce je realizovaná na území Libereckého kraje Akce je realizovaná mimo území Libereckého kraje, ale území Libereckého kraje musí mít z této akce užitek

5 Aktivity, které je možno podporovat Turistické programy a produkty -průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) -tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) -zajištění podpory prodeje a distribuce produktu Marketing -semináře a konference -informační kampaně -tvorba propagačních materiálů (příprava, tisk, distribuce prop.mat) -tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací

6 Jaké projekty budou mít přednost? Turistické produkty -projekty zaměřené na delší pobyt turisty v regionu (vícedenní pobyty s přenocováním) -projekty lákající zahraniční návštěvníky do regionu -projekty vytvářející produkty komplexního charakteru zaměřené na rozšíření zájmu návštěvníků o méně exponované, ale atraktivní oblasti a lokality s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu -Projekty kombinující větší množství nabídek do produktových balíčků, prezentující ucelenou nabídku širšího území a větší počet subjektů -projekty podporující omezení sezónnosti -projekty vytvářející produkty měkké turistiky -projekty provázané s aktivitami veřejných subjektů

7 Jaké projekty budou mít přednost? -aktivity zaměřené na přilákání zahraničních návštěvníků do regionu -projekty kombinující několik typů vhodných aktivit do cíleného marketingového mixu -projekty prezentující ucelenou nabídku širšího území a zapojující větší množství subjektů -projekty provázané s aktivitami veřejných subjektů -vícejazyčné propagační materiály a internetové prezentace -projekty vycházející z marketingového plánu

8 Financování Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1.kole výzvy: 3 900 000,- Kč Minimální výše celkových uznatelných nákladů akce = 500 000,- Kč (minimální výše poskytnutého grantu 233 350,- Kč) Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč (minimální výše poskytnutého grantu 933 400,- Kč) Poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů (z toho 75% EU, 25% Liberecký kraj)

9 Doba realizace akcí a uznatelnost nákladů Akce v rámci 1.výzvy musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem Uznatelnost nákladů lze uplatňovat ode dne podání žádosti Uznatelný náklad musí být doložen účetním dokladem Výnos vytvořený zrealizovanou akcí musí být odečten od uznatelných nákladů


Stáhnout ppt "Společný regionální operační program PRIORITA 4 Cestovní ruch Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních."

Podobné prezentace


Reklamy Google