Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Grantová schémata vyhlašovaná Libereckým krajem v rámci SROP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Grantová schémata vyhlašovaná Libereckým krajem v rámci SROP."— Transkript prezentace:

1 1 Grantová schémata vyhlašovaná Libereckým krajem v rámci SROP

2 2

3 3 Grafické znázornění organizačního schéma realizace grantových schémat Libereckým krajem

4 4 ZDROJE INFORMACÍ POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA vyhlašovaná Libereckým krajem ve SROP včetně povinných příloh k žádosti o finanční podporu POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA vyhlašovaná Libereckým krajem ve SROP včetně povinných příloh k žádosti o finanční podporu www.kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz odkaz : odbor rozvoje kraje / oddělení řízení grantových schémat (OŘGS) odkaz : odbor rozvoje kraje / oddělení řízení grantových schémat (OŘGS) FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU ELZA, FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU ELZA, Struktura obsahu studie proveditelnosti k akci Struktura obsahu studie proveditelnosti k akci www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz

5 5 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY VYHLÁŠENÍ 1. kolo výzvy pro všechna GS cca 12/2004 1. kolo výzvy pro všechna GS cca 12/2004 + následuje 60 dní pro podání žádosti + následuje 60 dní pro podání žádosti 2. kolo výzvy pro GS kromě 4.2.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele bude cca v 05/2005 2. kolo výzvy pro GS kromě 4.2.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele bude cca v 05/2005 V 1. kole výzvy bude uvolněno 40% prostředků, v 2.kole to bude 60% prostředků + nedočerpané zdroje z 1. kola V 1. kole výzvy bude uvolněno 40% prostředků, v 2.kole to bude 60% prostředků + nedočerpané zdroje z 1. kola Výjimkou je GS 4.2.2 kde v 1. kole budou uvolněny všechny finanční prostředky Výjimkou je GS 4.2.2 kde v 1. kole budou uvolněny všechny finanční prostředky

6 6 Kontakty : Oddělení řízení grantových schémat : Bc. Hana Čepičková, grantový manažer 485 226 574 Ing. Jan Klíma, finanční manažer 485 226 536 Ing. Alena Šmicová, projektový manažer 485 226 325

7 7 Grantové schéma 1.1 - Podpora podnikání ve vybraných regionech Společného regionálního operačního programu Podprogram č. 1: Podpora drobných podnikatelů Podprogram č. 1: Podpora drobných podnikatelů Podprogram č. 2: Podpora malých a středních podnikatelů Podprogram č. 2: Podpora malých a středních podnikatelů

8 8 KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM? Podprogram č. 1 Podprogram č. 1 - FO + PO, které zaměstnávají méně než 10 pracovníků a splňují další kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. - Sídlo v ČR - existující podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky Podprogram č. 2 - FO + PO, které zaměstnávají 10 až 249 pracovníků a splňují další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. - Sídlo v ČR - existující podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky

9 9 ÚZEMNÍ LOKALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Ve vybraných regionech Libereckého kraje: Ve vybraných regionech Libereckého kraje: Cvikovsko (Cvikov, Svor, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice), Cvikovsko (Cvikov, Svor, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice), Doksko (Tuhaň, Dubá, Blatce, Ždírec, Luka, Okna, Bezděz, Tachov, Vrchovany, Doksy, Skalka u Doks, Chlum), Doksko (Tuhaň, Dubá, Blatce, Ždírec, Luka, Okna, Bezděz, Tachov, Vrchovany, Doksy, Skalka u Doks, Chlum), Frýdlantsko (Dětřichov, Bílý Potok, Hejnice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Frýdlant, Bulovka, Krásný les Raspenava, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Heřmanice, Kunratice) Frýdlantsko (Dětřichov, Bílý Potok, Hejnice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Frýdlant, Bulovka, Krásný les Raspenava, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Heřmanice, Kunratice) Chrastavsko (Chrastava, Kryštofovo údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Mníšek), Chrastavsko (Chrastava, Kryštofovo údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Mníšek), Nové město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Jindřichovice pod Smrkem), Nové město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Jindřichovice pod Smrkem), Ralsko. Ralsko.

10 10 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce pořízení a adaptaci budov, případně na výstavbu nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů pořízení a adaptaci budov, případně na výstavbu nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů obnovu, modernizaci, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku obnovu, modernizaci, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku zavádění technologických inovací do podniků, na zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP zavádění technologických inovací do podniků, na zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů zavádění ICT zavádění ICT

11 11 FINANCOVÁNÍ – PODPROGRAM Č. 1 : DROBNÍ PODNIKATELÉ minimální výše celkových uznatelných nákladů = 500 000,-Kč minimální výše celkových uznatelných nákladů = 500 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno minimální částka grantu: 233 300,-Kč minimální částka grantu: 233 300,-Kč maximální částka grantu : 1 000 000,-Kč maximální částka grantu : 1 000 000,-Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj). Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj).

12 12 FINANCOVÁNÍ – PODPROGRAM Č. 2 MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ minimální výše celkových uznatelných nákladů = minimální výše celkových uznatelných nákladů = 2 000 000,-Kč 2 000 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno minimální částka grantu: 933 200,-Kč minimální částka grantu: 933 200,-Kč maximální částka grantu : 3 715 000,-Kč maximální částka grantu : 3 715 000,-Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj) Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj)

13 13 FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO GS 1.1 1. výzva celkem 4, 7150 mil. Kč 1. výzva celkem 4, 7150 mil. Kč 2. výzva celkem 7, 0725 mil. Kč 2. výzva celkem 7, 0725 mil. Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj) Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj)

14 14 ZÁVAZEK PRO DEFINITIVNÍ PŘIZNÁNÍ GRANTU Podprogram č. 1 Podprogram č. 1 Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy Podprogram č. 2 Závazek činí minimálně 3 zřízená a obsazená pracovní místa u podnikatelů od 10 do 49 zaměstnanců a 10 zřízených a obsazených pracovních míst u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy

15 15 DOBA REALIZACE AKCÍ Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 a žádost o provedení platby musí být zaslána LK do 31.7.2006 Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 a žádost o provedení platby musí být zaslána LK do 31.7.2006 akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Pro 1.kolo výzvy (prosinec 2004) mohou být ze strany žadatelů uplatněny akce: Pro 1.kolo výzvy (prosinec 2004) mohou být ze strany žadatelů uplatněny akce: a) které byly zahájeny po 1. květnu 2004, a) které byly zahájeny po 1. květnu 2004, b) jsou v plném souladu s legislativou Evropských společenství v oblastech jako jsou veřejné zakázky, hospodářská soutěž a životní b) jsou v plném souladu s legislativou Evropských společenství v oblastech jako jsou veřejné zakázky, hospodářská soutěž a životní c) přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat. c) přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat.

16 16 CO NEBUDE PODPOROVÁNO : Podporováni nebudu podnikatelé v cestovním ruchu (je jiný program!) Podporováni nebudu podnikatelé v cestovním ruchu (je jiný program!) Podpora nemůže být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu. Podpora nemůže být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu. V odvětví dopravy nesmí být podpora použita na nákup dopravních prostředků. V odvětví dopravy nesmí být podpora použita na nákup dopravních prostředků. Podpora se nevztahuje na podnikatelské subjekty (FO + PO),které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu. Podpora se nevztahuje na podnikatelské subjekty (FO + PO),které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu.

17 17

18 18 Grantové schéma 3.2 – Sociální integrace v Libereckém kraji Je největším grantovým schématem realizovaným Libereckým krajem z pohledu finančního objemu. V roce 2005 – 2008 by mohlo být čerpáno konečnými uživateli více než 63 mil. Kč. VŠEOBECNÝ CÍL: Posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva na místní a regionální úrovni se zaměřením na zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatelstva, prevenci sociální exkluze a prevenci sociálně problematických jevů, zvýšení dostupnosti socializačních a vzdělávacích služeb ve vazbě na uplatnění na trhu práce a zaměstnanosti jedinců ohrožených sociálním vyloučením.

19 19 KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM?  obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  organizace zřizované obcemi dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  organizace zřizované krajem dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  nestátní neziskové organizace, tedy: - občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů - obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech - církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech - nadace a nadační fondy dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

20 20 ÚZEMNÍ LOKALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Jediné omezení v tomto grantovém schématu je, že akce musí být realizována konečným uživatelem na ÚZEMÍ Libereckého kraje.

21 21 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni. Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni. Programy získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností. Programy získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností. Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci. Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci. Programy zaměřené na začleňování sociálně vyloučených osob. Programy zaměřené na začleňování sociálně vyloučených osob. Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu, postpenitenciární služby. Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu, postpenitenciární služby. Programy pro mládež od 15 do 25 let. Programy pro mládež od 15 do 25 let. Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu. Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu. Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob. Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob. Programy podporující optimální sladění profesního a rodinného života. Programy podporující optimální sladění profesního a rodinného života. Programy prevence sociálně patologických jevů. Programy prevence sociálně patologických jevů. Programy péče o osoby závislé na drogách. Programy péče o osoby závislé na drogách. Programy bezpečnosti obyvatel. Programy bezpečnosti obyvatel. Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů. Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů.

22 22 FINANCOVÁNÍ V RÁMCI GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji minimální výše celkových uznatelných nákladů akce = 300 000,-Kč minimální výše celkových uznatelných nákladů akce = 300 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů akce = maximální výše celkových uznatelných nákladů akce = není omezeno není omezeno minimální výše finanční podpory (grantu): 300 000,-Kč minimální výše finanční podpory (grantu): 300 000,-Kč maximální výše finanční podpory (grantu) : 5 000 000,-Kč maximální výše finanční podpory (grantu) : 5 000 000,-Kč Uznatelnými náklady akce v GS 3.2 jsou pouze NEINVESTIČNÍ výdaje

23 23 STRUKTURA FINANCOVÁNÍ v GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji

24 24 1. Kolo výzvy v GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji - předpoklad Předpoklad zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí do GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji je prosinec 2004. Předpoklad zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí do GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji je prosinec 2004. Uveřejnění výzvy bude na web stánkách Libereckého kraje a v celokrajském tisku. Informace lze získat na Odboru rozvoje krajského úřadu, oddělení řízení grantových schémat. Uveřejnění výzvy bude na web stánkách Libereckého kraje a v celokrajském tisku. Informace lze získat na Odboru rozvoje krajského úřadu, oddělení řízení grantových schémat. Celková disponibilní částka pro 1. kolo výzvy v rámci GS 3.2 je téměř 14.8 mil. Kč. Celková disponibilní částka pro 1. kolo výzvy v rámci GS 3.2 je téměř 14.8 mil. Kč. Akce musí být konečným uživatelem zrealizována od podpisu smlouvy nejdéle do 30.6.2006. Akce musí být konečným uživatelem zrealizována od podpisu smlouvy nejdéle do 30.6.2006. Žádost o proplacení vynaložených výdajů akce musí být předložena LK do 31.7.2006. Žádost o proplacení vynaložených výdajů akce musí být předložena LK do 31.7.2006. Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem.

25 25 1. Kolo výzvy v GS 3.2 Sociální integrace v Libereckém kraji - předpoklad Pro 1. kolo výzvy mohou být ze strany žadatelů uplatněny akce: Pro 1. kolo výzvy mohou být ze strany žadatelů uplatněny akce: a) které byly zahájeny po 1. květnu 2004, b) jsou v plném souladu s legislativou Evropských společenství v oblastech jako jsou veřejné zakázky, hospodářská soutěž ….., c) přičemž uznatelnost nákladů akce lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat. Plnění závazků vzniku pracovních míst garantuje vždy žadatel, a to po dobu 3 let (v případě GS 3.2). Tato garance bude obsahem smlouvy o financování uzavřená se žadatelem. Plnění závazků vzniku pracovních míst garantuje vždy žadatel, a to po dobu 3 let (v případě GS 3.2). Tato garance bude obsahem smlouvy o financování uzavřená se žadatelem.

26 26 PŘEDPOKLADY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY (GRANTU) naplnění monitorovacích ukazatelů GS - počet podpořených osob (836 za LK) - vytvoření nových pracovních míst (29 za LK) - úspěšnost absolventů kurzů (65%)  využití a úspěšnost sociálně integračních programů  udržitelnost výstupů a výsledků  součást střednědobé koncepce  vazba na jiné aktivity  soulad s rozvojovou strategií  princip partnerství  respektování potřeb cílových skupin (potřeby vzešlé z analýzy poptávky)  adekvátní rozpočet

27 27 PŘEDPOKLADY ZÍSKÁNÍ FINANČNÍ PODPORY (GRANTU) horizontální témata horizontální témata - udržitelný rozvoj - rovné příležitosti - rozvoj informační společnosti  zkušenosti s řízením projektů  organizační, technické a finanční zázemí (100% fin. krytí akce při podpisu smlouvy s LK)  schopnost financování akce  zpracování projektové dokumentace včetně příloh

28 28

29 29 PODPORA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR grantové schéma Libereckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu Priorita: 4. Rozvoj cestovního ruchu Priorita: 4. Rozvoj cestovního ruchu Opatření: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Opatření: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu

30 30 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI? Veřejné subjekty: kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svazky obcí (podle § 49 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) v přirozených turistických regionech svazky obcí (podle § 49 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) v přirozených turistických regionech organizace zřizované nebo zakládané obcemi dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace zřizované nebo zakládané obcemi dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace zřizované nebo zakládané kraji dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace zřizované nebo zakládané kraji dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

31 31 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI? nestátní neziskové organizace (NNO) nestátní neziskové organizace (NNO) občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 organizace s mezinárodním prvkem, jejichž činnosti je povolena dle zákona č. 116/1985 Sb. organizace s mezinárodním prvkem, jejichž činnosti je povolena dle zákona č. 116/1985 Sb. (Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.) (Do rozpočtu projektu NNO nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.)

32 32 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI? dobrovolné zájmové sdružení právnických osob, založené dle občanského zákoníku § 20f, v návaznosti na § 54 zákona o obcích. dobrovolné zájmové sdružení právnických osob, založené dle občanského zákoníku § 20f, v návaznosti na § 54 zákona o obcích.

33 33 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT turistické produkty a programy – vhodné aktivity tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) zajištění podpory prodeje produktu, rozvoj spolupráce s podnikateli při tvorbě produktů a programů zajištění podpory prodeje produktu, rozvoj spolupráce s podnikateli při tvorbě produktů a programů průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) marketing cestovního ruchu – vhodné aktivity zpracování marketingových studií (průzkum trhu, komplexní marketingové studie turistických regionů a oblastí, lokální a oblastní turistické návštěvnické ankety a průzkumy) zpracování marketingových studií (průzkum trhu, komplexní marketingové studie turistických regionů a oblastí, lokální a oblastní turistické návštěvnické ankety a průzkumy)

34 34 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT semináře a konference semináře a konference informační kampaně informační kampaně účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací tvorba regionálních turistických informačních a rezervačních systémů tvorba regionálních turistických informačních a rezervačních systémů tvorba propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu (příprava, tisk, distribuce propagačních materiálu, direct marketing, kontakty s touroperátory a cest. kancelářemi) tvorba propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu (příprava, tisk, distribuce propagačních materiálu, direct marketing, kontakty s touroperátory a cest. kancelářemi) cílená inzerce, public relations cílená inzerce, public relations

35 35 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT destinační management – vhodné aktivity zajištění koordinace aktivit a aktérů cestovního ruchu ve vymezeném území a realizace společných projektů a aktivit zajištění koordinace aktivit a aktérů cestovního ruchu ve vymezeném území a realizace společných projektů a aktivit tvorba společné marketingové strategie na podporu rozvoje cestovního ruchu ve vymezeném území tvorba společné marketingové strategie na podporu rozvoje cestovního ruchu ve vymezeném území zajišťování nestandardních finančních zdrojů, tvorba společného fondu cestovního ruchu zajišťování nestandardních finančních zdrojů, tvorba společného fondu cestovního ruchu podpora vzniku odborných sdružení zaměřených na oblast služeb cestovního ruchu nebo specifických aktivit CR podpora vzniku odborných sdružení zaměřených na oblast služeb cestovního ruchu nebo specifických aktivit CR podpora vzniku veřejno-privátního partnerství ve vymezeném území podpora vzniku veřejno-privátního partnerství ve vymezeném území

36 36 JAKÉ AKCE JSOU PŘIJATELNÉ Neinvestiční akce charakteru služeb v cestovním ruchu. Neinvestiční akce charakteru služeb v cestovním ruchu. Akce musí být realizované na území Libereckého kraje. Nebo může být místo realizace akce mimo území Libereckého kraje, ale území Libereckého kraje musí mít z této akce užitek. Akce musí být realizované na území Libereckého kraje. Nebo může být místo realizace akce mimo území Libereckého kraje, ale území Libereckého kraje musí mít z této akce užitek. Podporovány budou akce kombinující minimálně dvě z výše uvedených aktivit. Podporovány budou akce kombinující minimálně dvě z výše uvedených aktivit.

37 37 FINANCOVÁNÍ Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1. kole výzvy: 8.500.000,-Kč Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1. kole výzvy: 8.500.000,-Kč Struktura financování grantových schémat v rámci 4.1.2 (v %) – rozdělena dle typu žadatele Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet KrajeObce Soukromé (NNO,MSP) Akce krajů100 75-25-- Akce obcí100 7510-15- Akce NNO 1009067,522,5--10

38 38 FINANCOVÁNÍ Velikost akce Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 500.000,- Kč Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 500.000,- Kč Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč Výše grantu Minimální výše poskytnutého grantu = 375.000,- Kč Minimální výše poskytnutého grantu = 375.000,- Kč Maximální výše poskytnutého grantu = 1.500.000,- Kč Maximální výše poskytnutého grantu = 1.500.000,- Kč

39 39 DOBA REALIZACE AKCÍ A UZNATELNOST NÁKLADŮ Akce v rámci 1. výzvy musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 Akce v rámci 1. výzvy musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Uznatelnost nákladů lze uplatňovat ode dne podání žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje. Uznatelnost nákladů lze uplatňovat ode dne podání žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje. Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem. Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem. Výnos vytvořený v průběhu realizace akce není možné zahrnout do spolufinancování akce a musí být odečten od uznatelných nákladů. Výnos vytvořený v průběhu realizace akce není možné zahrnout do spolufinancování akce a musí být odečten od uznatelných nákladů.

40 40

41 41 PODPORA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU PRO PODNIKATELE grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu Priorita: 4. Rozvoj cestovního ruchu Priorita: 4. Rozvoj cestovního ruchu Opatření: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Opatření: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu

42 42 KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI? Malí a střední podnikatelé podnikající v oblastech cestovního ruchu; mají uzavřeno účetnictví za poslední dva účetní roky; splňují kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení komise (ES) č.70/2001 Malí a střední podnikatelé podnikající v oblastech cestovního ruchu; mají uzavřeno účetnictví za poslední dva účetní roky; splňují kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení komise (ES) č.70/2001

43 43 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT turistické produkty a programy – vhodné aktivity průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) zajištění podpory prodeje a distribuce produktu zajištění podpory prodeje a distribuce produktu marketing cestovního ruchu – vhodné aktivity semináře a konference semináře a konference informační kampaně informační kampaně tvorba propagačních materiálů (příprava, tisk, distribuce) tvorba propagačních materiálů (příprava, tisk, distribuce) tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací

44 44 JAKÉ AKCE JSOU PŘIJATELNÉ Neinvestiční akce charakteru služeb v cestovním ruchu. Neinvestiční akce charakteru služeb v cestovním ruchu. Akce musí být realizované na území Libereckého kraje. Nebo může být místo realizace akce mimo území Libereckého kraje, ale území Libereckého kraje musí mít z této akce užitek. Akce musí být realizované na území Libereckého kraje. Nebo může být místo realizace akce mimo území Libereckého kraje, ale území Libereckého kraje musí mít z této akce užitek. Podporovány budou akce kombinující minimálně dvě z výše uvedených aktivit. Podporovány budou akce kombinující minimálně dvě z výše uvedených aktivit.

45 45 FINANCOVÁNÍ Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1.kole výzvy: 3 900 000,- Kč Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1.kole výzvy: 3 900 000,- Kč Poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů (z toho 75% EU, 25% Liberecký kraj) Poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů (z toho 75% EU, 25% Liberecký kraj)

46 46 FINANCOVÁNÍ Velikost akce Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 500.000,- Kč Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 500.000,- Kč Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč Výše grantu Minimální výše poskytnutého grantu = 233.350,- Kč Minimální výše poskytnutého grantu = 233.350,- Kč Maximální výše poskytnutého grantu = 933.400,- Kč Maximální výše poskytnutého grantu = 933.400,- Kč

47 47 DOBA REALIZACE AKCÍ A UZNATELNOST NÁKLADŮ Akce v rámci 1. výzvy musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 Akce v rámci 1. výzvy musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Uznatelnost nákladů lze uplatňovat ode dne podání žádosti na Krajský úřad Liberecký kraj. Uznatelnost nákladů lze uplatňovat ode dne podání žádosti na Krajský úřad Liberecký kraj. Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem. Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem. Výnos vytvořený v průběhu realizace akce není možné zahrnout do spolufinancování akce a musí být odečten od uznatelných nákladů. Výnos vytvořený v průběhu realizace akce není možné zahrnout do spolufinancování akce a musí být odečten od uznatelných nákladů.

48 48

49 49 GRANTOVÉ SCHÉMA 4.2.2 - PODPORA INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU PRO PODNIKATELE

50 50 KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM? Podpora se bude týkat výhradně jen existujících malých a středních podnikatelů, (majitelé nebo provozovatelé hotelů a penzionů) (nikoliv začínajících podnikatelů) podnikajících v oblastech cestovního ruchu, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky. Podpora se bude týkat výhradně jen existujících malých a středních podnikatelů, (majitelé nebo provozovatelé hotelů a penzionů) (nikoliv začínajících podnikatelů) podnikajících v oblastech cestovního ruchu, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky. Podporovaným bude malý a střední podnikům (v návaznosti na článek 1 nařízení Rady (ES) č.994/98), která bude v souladu se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky, definovanou v rámci nařízení Komise (ES) č.70/2001. Podporovaným bude malý a střední podnikům (v návaznosti na článek 1 nařízení Rady (ES) č.994/98), která bude v souladu se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky, definovanou v rámci nařízení Komise (ES) č.70/2001.

51 51 ÚZEMNÍ LOKALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Objekt, který bude předmětem podpory musí ležet na území Libereckého kraje, přičemž nezávisí na sídle či místě bydliště podnikatelského subjektu. Objekt, který bude předmětem podpory musí ležet na území Libereckého kraje, přičemž nezávisí na sídle či místě bydliště podnikatelského subjektu.

52 52 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT Nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících ubytovacích zařízení včetně vybavení souvisejícího s funkcí zařízení Nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících ubytovacích zařízení včetně vybavení souvisejícího s funkcí zařízení Nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících stravovacích zařízení včetně vybavení souvisejícího s funkcí zařízení, pouze v návaznosti na ubytování Nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících stravovacích zařízení včetně vybavení souvisejícího s funkcí zařízení, pouze v návaznosti na ubytování

53 53 FINANCOVÁNÍ Celkový objem finančních prostředků = 14 585 048,-Kč Celkový objem finančních prostředků = 14 585 048,-Kč minimální výše celkových uznatelných nákladů = minimální výše celkových uznatelných nákladů = 2 000 000,-Kč 2 000 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů = maximální výše celkových uznatelných nákladů = 10 000 000,-Kč 10 000 000,-Kč minimální částka grantu: 933 200,-Kč minimální částka grantu: 933 200,-Kč maximální částka grantu : 4 666 000,-Kč maximální částka grantu : 4 666 000,-Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj) Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj)

54 54 ZÁVAZEK PRO DEFINITIVNÍ PŘIZNÁNÍ GRANTU Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo a min. 5 zkvalitněných nebo nově vytvořených lůžek Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo a min. 5 zkvalitněných nebo nově vytvořených lůžek

55 55 DOBA REALIZACE AKCÍ Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 a žádost o provedení platby musí být zaslána LK do 31.7.2006 Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 a žádost o provedení platby musí být zaslána LK do 31.7.2006 akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Pro 1.kolo výzvy (prosinec 2004) mohou být ze strany žadatelů uplatněny akce: Pro 1.kolo výzvy (prosinec 2004) mohou být ze strany žadatelů uplatněny akce: a) které byly zahájeny po 1. květnu 2004, a) které byly zahájeny po 1. květnu 2004, b) jsou v plném souladu s legislativou Evropských společenství v oblastech jako jsou veřejné zakázky, hospodářská soutěž a životní b) jsou v plném souladu s legislativou Evropských společenství v oblastech jako jsou veřejné zakázky, hospodářská soutěž a životní c) přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat. c) přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat.

56 56

57 57 ROZPOČET AKCE – příloha č. 2 Pokynů pro žadatele Součástí předkládané žádosti o finanční podporu (grant) je i podrobný rozpočet akce. Součástí předkládané žádosti o finanční podporu (grant) je i podrobný rozpočet akce. Formulář rozpočtu je přílohou č. 2 Pokynů pro žadatele. Formulář rozpočtu je přílohou č. 2 Pokynů pro žadatele. Každé grantové schéma má svůj specificky upravený formulář (dbát na správný výběr formuláře). Každé grantové schéma má svůj specificky upravený formulář (dbát na správný výběr formuláře). Správně stanovit CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY na základě Pokynů pro žadatele, v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu, nařízením Rady (ES) 1260/1999 o obecném ustanovením o strukturálních fondech a nařízením Komise (ES) č. 448/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000 (podrobná pravidla, týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinan. SF) Správně stanovit CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY na základě Pokynů pro žadatele, v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1784/1999 o Evropském sociálním fondu, nařízením Rady (ES) 1260/1999 o obecném ustanovením o strukturálních fondech a nařízením Komise (ES) č. 448/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000 (podrobná pravidla, týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinan. SF) Terminologie – v jednotlivých dokumentech nebo formulářích je uveden termín NÁKLAD nebo VÝDAJ. V tomto případě se téměř vždy jedná o výraz pro tutéž věc. Není tedy pohlíženo, že NÁKLAD je chápán jako výdaj daňově účinný a VÝDEJ je pouze spjatý s cash-flow. Terminologie – v jednotlivých dokumentech nebo formulářích je uveden termín NÁKLAD nebo VÝDAJ. V tomto případě se téměř vždy jedná o výraz pro tutéž věc. Není tedy pohlíženo, že NÁKLAD je chápán jako výdaj daňově účinný a VÝDEJ je pouze spjatý s cash-flow.

58 58 ROZPOČET - náhled

59 59 ROZPOČET - náhled

60 60 ROZPOČET - náhled

61 61 ROZPOČET - náhled

62 62 CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY (CUN) AKCE V jednotlivých grantových schématech jsou diference v tom CO a DO JAKÉ VÝŠE je náklad (výdaj) UZNATELNÝ. V jednotlivých grantových schématech jsou diference v tom CO a DO JAKÉ VÝŠE je náklad (výdaj) UZNATELNÝ. Uznatelné náklady jsou vyjmenovány mj. v Pokynech pro žadatele ( Příručce Způsobilé výdaje atd.). Uznatelné náklady jsou vyjmenovány mj. v Pokynech pro žadatele ( Příručce Způsobilé výdaje atd.). Některé položky jsou uznatelné pouze z části a jsou zpravidla limitovány %-ním vyjádřením z CELKOVÝCH UZNATELNÝCH NÁKLADŮ akce a nikoliv z CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE. Některé položky jsou uznatelné pouze z části a jsou zpravidla limitovány %-ním vyjádřením z CELKOVÝCH UZNATELNÝCH NÁKLADŮ akce a nikoliv z CELKOVÝCH NÁKLADŮ AKCE. Žadatel musí při zpracování rozpočtu a požadované výše finanční podpory (grantu) správně stanovit CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE tak, aby jeho akce nebyla v 1. etapě hodnocení vyřazena. Žadatel musí při zpracování rozpočtu a požadované výše finanční podpory (grantu) správně stanovit CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE tak, aby jeho akce nebyla v 1. etapě hodnocení vyřazena.

63 63 Příklad správného výpočtu CELKOVÝCH UZNATELNÝCH NÁKLADŮ (CUN) AKCE Příklad: Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech (podprogram č. 1:Podpora drobných podnikatelů) Podnikatel hodlá realizovat nákup následujících položek (ve všech případech jde o uznatelné náklady s tím, že některé jsou limitovány): Uznatelnost nákladu z celkových uznatelných nákladů akce (v %) Uznatelnost nákladu z celkových uznatelných nákladů akce (v %) stroj 1 mil. Kč 100% pozemku 0,5 mil. Kč 10% služeb 0,5 mil. Kč 10% Výpočet: 1 mil. Kč / 0,8* = 1 250 000,- Kč jako CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY AKCE *(1 – (0,1+0,1)) Komentář: Vzhledem k tomu, že limitované položky jsou ve stejné výši i % uznatelnosti, připadá na každou z nich částka 125 000,- Kč. Rekapitulace: Uznatelným výdajem je tedy stroj ve výši 1 mil. Kč pozemek ve výši 0,125 mil. Kč služby ve výši 0,125 mul. Kč

64 64

65 65 PLÁNOVACÍ MATICE PROJEKTU

66 66

67 67 Kontakty : Oddělení řízení grantových schémat : Bc. Hana Čepičková, grantový manažer 485 226 574 Ing. Jan Klíma, finanční manažer 485 226 536 Ing. Alena Šmicová, projektový manažer 485 226 325


Stáhnout ppt "1 Grantová schémata vyhlašovaná Libereckým krajem v rámci SROP."

Podobné prezentace


Reklamy Google