Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantový fond Libereckého kraje schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 17.2.2004 usnesením č. 24/04/ZK - Základní dokumenty : - Statut Grantového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantový fond Libereckého kraje schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 17.2.2004 usnesením č. 24/04/ZK - Základní dokumenty : - Statut Grantového."— Transkript prezentace:

1 Grantový fond Libereckého kraje schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 17.2.2004 usnesením č. 24/04/ZK - Základní dokumenty : - Statut Grantového fondu LK - Zásady pro přidělování dotací z Grantového fondu LK Grantového fondu LK

2 16 programů grantového fondu Vymezují předmět podpory Vymezují předmět podpory Trvání daného programu : Trvání daného programu : např. počet měsíců, do kdy, rok apod. např. počet měsíců, do kdy, rok apod. Okruh žadatelů Okruh žadatelů Omezení podpory Omezení podpory Termín podání žádosti Termín podání žádosti Způsob hodnocení Způsob hodnocení Základní kritéria hodnocení Základní kritéria hodnocení

3 1 – Podpora hospodářského rozvoje kraje Předmět podpory - příprava projektů pro podání žádosti dle jednotlivých opatření Společného regionálního operačního programu; Operačních programů : Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Průmysl a podnikání, Rozvoj Lidských zdrojů, Infrastruktura, Interreg Předmět podpory - příprava projektů pro podání žádosti dle jednotlivých opatření Společného regionálního operačního programu; Operačních programů : Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, Průmysl a podnikání, Rozvoj Lidských zdrojů, Infrastruktura, Interreg Žadatelé - obce, svazky obcí, fyzické osoby, právnické osoby, nevládní neziskové organizace Libereckého kraje Žadatelé - obce, svazky obcí, fyzické osoby, právnické osoby, nevládní neziskové organizace Libereckého kraje Kontakt - Bc. Hana Čepičková, tel. 485226574, odbor rozvoje kraje, e-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.cz Kontakt - Bc. Hana Čepičková, tel. 485226574, odbor rozvoje kraje, e-mail: hana.cepickova@kraj-lbc.czhana.cepickova@kraj-lbc.cz Termín – 6. října 2004 Termín – 6. října 2004

4 Grantové schéma - Podpora podnikání ve vybraných regionech Společného regionálního operačního programu Podprogram č. 1: Podpora drobných podnikatelů Podprogram č. 1: Podpora drobných podnikatelů Podprogram č. 2: Podpora malých a středních podnikatelů Podprogram č. 2: Podpora malých a středních podnikatelů

5 Kdo může být žadatelem? Podprogram č. 1 Podprogram č. 1 - FO + PO, které zaměstnávají méně než 10 pracovníků a splňují další kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. - Sídlo v ČR - existující podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky Podprogram č. 2 Podprogram č. 2 - FO + PO, které zaměstnávají 10 až 249 pracovníků a splňují další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. - Sídlo v ČR - existující podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky

6 Územní lokalizace jednotlivých akcí Ve vybraných regionech Libereckého kraje: Cvikovsko (Cvikov, Svor, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice), Doksko ( Tuhaň, Dubá, Blatce, Ždírec, Luka, Okna, Bezděz, Tachov, Vrchovany, Doksy, Skalka u Doks, Chlum), Frýdlantsko (Dětřichov, Bílý Potok, Hejnice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Frýdlant, Bulovka, Krásný les Raspenava, Dolní Řasnice, Horní Řasnice) Chrastavsko (Chrastava, Kryštofovo údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Mníšek), Nové město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Jindřichovice pod Smrkem), Ralsko. Ve vybraných regionech Libereckého kraje: Cvikovsko (Cvikov, Svor, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice), Doksko ( Tuhaň, Dubá, Blatce, Ždírec, Luka, Okna, Bezděz, Tachov, Vrchovany, Doksy, Skalka u Doks, Chlum), Frýdlantsko (Dětřichov, Bílý Potok, Hejnice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Frýdlant, Bulovka, Krásný les Raspenava, Dolní Řasnice, Horní Řasnice) Chrastavsko (Chrastava, Kryštofovo údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Mníšek), Nové město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Jindřichovice pod Smrkem), Ralsko.

7 Aktivity, které je možno podporovat rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce pořízení a adaptaci budov, případně na výstavbu nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů pořízení a adaptaci budov, případně na výstavbu nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů obnovu, modernizaci, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku obnovu, modernizaci, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku zavádění technologických inovací do podniků, na zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP zavádění technologických inovací do podniků, na zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů zavádění ICT zavádění ICT

8 Financování – Podprogram č. 1 : Drobní podnikatelé minimální výše celkových uznatelných nákladů = 500 000,-Kč minimální výše celkových uznatelných nákladů = 500 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno minimální částka grantu: 233 300,-Kč minimální částka grantu: 233 300,-Kč maximální částka grantu : 1 000 000,-Kč maximální částka grantu : 1 000 000,-Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj) Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj)

9 Financování – Podprogram č. 2 Malí a střední podnikatelé minimální výše celkových uznatelných nákladů = minimální výše celkových uznatelných nákladů = 2 000 000,-Kč 2 000 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno minimální částka grantu: 933 200,-Kč minimální částka grantu: 933 200,-Kč maximální částka grantu : 3 715 000,-Kč maximální částka grantu : 3 715 000,-Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj) Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů tj. (z toho 75 % EU a 25% Liberecký kraj)

10 Závazek pro definitivní přiznání grantu Podprogram č. 1 Podprogram č. 1 Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy Podprogram č. 2 Podprogram č. 2 Závazek činí minimálně 3 zřízená a obsazená pracovní místa u podnikatelů od 10 do 49 zaměstnanců a 10 zřízených a obsazených pracovních míst u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců Závazek činí minimálně 3 zřízená a obsazená pracovní místa u podnikatelů od 10 do 49 zaměstnanců a 10 zřízených a obsazených pracovních míst u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy

11 Doba realizace akcí Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 a žádost o provedení platby musí být zaslána LK do 31.7.2006 Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 a žádost o provedení platby musí být zaslána LK do 31.7.2006 akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Pro 1.kolo výzvy (říjen 2004) mohou být ze strany žadatelů uplatněny akce: Pro 1.kolo výzvy (říjen 2004) mohou být ze strany žadatelů uplatněny akce: a) které byly zahájeny po 1. květnu 2004, a) které byly zahájeny po 1. květnu 2004, b) jsou v plném souladu s legislativou Evropských společenství v oblastech jako jsou veřejné zakázky, hospodářská soutěž a životní b) jsou v plném souladu s legislativou Evropských společenství v oblastech jako jsou veřejné zakázky, hospodářská soutěž a životní c) přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat. c) přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce na oddělení řízení grantových schémat.

12 Co nebude podporováno : Podporováni nebudu podnikatelé v cestovním ruchu (je jiný program!) Podporováni nebudu podnikatelé v cestovním ruchu (je jiný program!) Podpora nemůže být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu. Podpora nemůže být poskytnuta do odvětví uhelného průmyslu. V odvětví dopravy nesmí být podpora použita na nákup dopravních prostředků. V odvětví dopravy nesmí být podpora použita na nákup dopravních prostředků. Podpora se nevztahuje na podnikatelské subjekty (FO + PO),které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu. Podpora se nevztahuje na podnikatelské subjekty (FO + PO),které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu.

13 Kontakty : Oddělení řízení grantových schémat, odbor rozvoje, Krajský úřad Libereckého kraje, 7. patro Oddělení řízení grantových schémat, odbor rozvoje, Krajský úřad Libereckého kraje, 7. patro Bc. Hana Čepičková, tel. 48 52 26 574 Bc. Hana Čepičková, tel. 48 52 26 574 Ing. Jan Klíma, tel. 48 52 26 536 Ing. Jan Klíma, tel. 48 52 26 536


Stáhnout ppt "Grantový fond Libereckého kraje schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 17.2.2004 usnesením č. 24/04/ZK - Základní dokumenty : - Statut Grantového."

Podobné prezentace


Reklamy Google