Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST ELZA Speciální verze pro 2. kolo výzvy → ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST ELZA Speciální verze pro 2. kolo výzvy → ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje."— Transkript prezentace:

1  ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST ELZA Speciální verze pro 2. kolo výzvy → ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje

2 Záložka „Program“ popisuje do jakého programu, priority, opatření a grantového schématu je žádost předkládána.

3 V záložce „Informace o akci“ žadatel vyplňuje název akce, její zkrácený název a popíše stručný obsah akce.

4 V záložce „Další informace o akci“ žadatel vyplňuje území dopadu akce a převažující místo realizace akce.

5 V záložce „Popis akce“ žadatel vyplňuje informace o výchozí situaci, uvede předpoklady a rizika realizace akce, stručný popis aktivit atd.

6 Do záložky „Žadatel“ se vyplňují základní informace o žadateli, respektive o statutárních zástupcích a kontaktních osobách.

7 Záložka „Žadatel II.“ upřesňuje další údaje o žadateli, důležitá je především položka Zkušenosti s řízením projektů.

8 V záložce „Partneři“ uvede žadatel informace o partnerech projektu.

9 V záložce „Harmonogram“ je třeba popsat časový harmonogram realizace → informace o etapách včetně uznatelných nákladů.

10 V záložce „Ekonomické údaje“ uvede žadatel údaje o svém hospodaření za poslední uzavřené účetní období.

11 V záložce „Ukazatele“ uvede žadatel, které ze sledovaných ukazatelů GS a v jaké hodnotě hodlá v průběhu akce splnit (viz PPŽ str. 47).

12 V záložce „Zdroje financování“ je třeba rozčlenit výši požadované dotace v poměru 80 % z EU, 10 % ze státního rozpočtu a 10 % z rozpočtu PK, případně uvést spolufinancování. Dále je třeba uvést zdroje finančního krytí.

13 Záložku „Veřejné zakázky“ vyplňuje žadatel pouze v případě, kdy bude vybírat dodavatele zakázky dražší než 500 tis. Kč. V tomto případě je třeba dodržet postup pro zadávání zakázek ve SROP (viz příloha PPŽ č. 5).

14 Záložku „Veřejná podpora“ žadatelé předkládající žádost do GS „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ nevyplňují!

15 V záložce „Udržitelnost“ popíše žadatel situaci po skončení čerpání dotace a popíše, v čem je projekt inovativní.

16 V záložce „Horizontální témata“ popíše žadatel vliv projektu na horizontální priority strukturální politiky EU (viz nápověda ELZY).

17 V záložce „Publicita“ popíše žadatel jaké formy zajištění publicity projektu hodlá použít (viz Pokyny pro žadatele str. 44 – 45).

18 V záložce „Přílohy“ žadatel popíše povinné přílohy a uvede počet listů jednotlivých příloh. Případně doplní nepovinné přílohy.

19 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Opatření 3.2. – „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ 1.kolo výzvy (Podrobné informace v Pokynech pro žadatele) Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU, Oddělení grantových schémat Škroupova 18, 306 13 Plzeň www.plzensky-kraj.cz DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Magdaléna KOLÁŘOVÁ e-mail: magdalena.kolarova@plzensky-kraj.cz tel: 377 195 644 mobil: 724 525 203


Stáhnout ppt " ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST ELZA Speciální verze pro 2. kolo výzvy → ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google