Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Program pro podporu drobných podniků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Program pro podporu drobných podniků."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje 2. kolo výzvy

2  CÍL GRANTOVÉHO SCHÉMATU Grantové schéma reaguje na příležitost využití finančních prostředků SROP v rámci priority 1 (Regionální podpora podnikání) a vytváří podmínky pro možnou podporu vybraných drobných podniků a malých a středních podniků (dále jen „MSP“) ve vymezených problémových regionech Plzeňského kraje. Cílem grantového schématu je rozvoj stávajících podniků a vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Plzeňského kraje.

3  VYBRANÉ PROBLÉMOVÉ REGIONY REGION SE SOUSTŘEDĚNOU PODPOROU STÁTU: území okresu Tachov (spádové obvody pověřených obcí): Tachov Tachov Planá Planá Bor Bor Stříbro Stříbro Bezdružice Bezdružice REGIONY VYMEZENÉ KRAJEM (spádové obvody pověřených obcí): Kašperské Hory Kašperské Hory Sušice Sušice Poběžovice Poběžovice Kralovice Kralovice Manětín Manětín Všeruby (ORP Nýřany) Všeruby (ORP Nýřany) Radnice Radnice

4  PODPOROVANÉ AKCE A.rozšíření stávající produkční kapacity v podnicích vyrábějících výrobek (službu) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti B.zavedení výroby nových výrobků (služeb) s perspektivou dlouhodobé konkurenceschopnosti v podnicích, jejichž stávající podnikatelské aktivity jsou výdělečné, ale nemusí mít dlouhodobou perspektivu

5  DEFINICE ZPŮSOBILÉHO ŽADATELE I DROBNÍ, MALÍ A SŤEDNÍ PODNIKATELÉ, kteří mají uzavřeno účetnictví min. za poslední 3 účetní období  Drobní podnikatelé zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců jejich aktiva uvedené v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují 2 mil. EUR jejich aktiva uvedené v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují 2 mil. EUR splňují další kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001 a č. 364/2004 splňují další kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001 a č. 364/2004   Malí a střední podnikatelé zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců jejich aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují 43 mil. EUR nebo mají čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 50 mil. EUR splňují další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001 a č. 364/2004

6  DEFINICE ZPŮSOBILÉHO ŽADATELE II PODPOROVANÉ OBORY PODNIKÁNÍ Rozhodující je obor podnikání definovaný dle Oborové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), pod který spadá podporovaná akce. Není rozhodující, zda podnik má ještě další aktivity spadající pod jiný obor. Přípustné OKEČ: 15, 17-37Zpracovatelský průmysl 45 Stavebnictví 50.2Opravy a údržba motorových vozidel 72Činnosti v oblasti výpočetní techniky 73.10Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd technických věd 74.30Technické zkoušky a analýzy

7  ZÁVAZEK ŽADATELE Projekt se musí týkat investičního rozvojového záměru podniku spojeného s vytvářením nových pracovních míst - závazek zvýšit počet zaměstnanců u podniku: do 9 zaměstnanců - min. 1 pracovní místo do 9 zaměstnanců - min. 1 pracovní místo od 10 do 49 zaměstnanců - min. 3 pracovní místa od 10 do 49 zaměstnanců - min. 3 pracovní místa od 50 do 250 zaměstnanců - min. 10 pracovních míst od 50 do 250 zaměstnanců - min. 10 pracovních míst K navýšení počtu zaměstnanců musí dojít nejpozději do 1 roku po ukončení realizace akce. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let od podpisu Smlouvy o financování akce.

8  FINANČNÍ PODPORA V rámci 2. výzvy se bude rozdělovat 34.837.922,- Kč Forma podpory – nevratná přímá podpora (dotace), která může dosáhnout max. 46% celkových uznatelných nákladů. Minimální výše dotace pro drobné podnikatele je 230.000 Kč (tzn. minimální celkové uznatelné náklady projektu musí být 500.000 Kč) Minimální výše dotace pro malé a střední podnikatele je 920. 000 Kč (tzn. minimální celkové uznatelné náklady projektu musí být 2.000.000,- Kč) Maximální výše dotace pro drobné podnikatele je 3 mil. Kč, pro malé a střední podnikatelé 10 mil. Kč Požadovaná výše dotace v přepočtu na 1 vytvořené pracovní místo musí činit max. 1 mil. Kč

9  ŽÁDOST I Termín pro předkládání žádostí Termín pro předkládání žádostí : 1. 9. 2005 – 30. 11. 2005, 14 h Žádosti se předkládají pouze osobně – tzn. žádost musí být doručena žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele; pokud je doručena jinou osobou, musí tato osoba mít plnou moc k předání žádosti vystavenou žadatelem či statutárním zástupcem žadatele. MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ: CzechInvest – regionální kancelář pro Plzeňský kraj Business Center Bohemia Plzeň Anglické nábřeží 1 301 45 Plzeň

10  ŽÁDOSTII NÁLEŽITOSTI OBÁLKY SE ŽÁDOSTÍ: obálka je zalepena a na místech spojů opatřena podpisem statutárního zástupce žadatele obálka je zalepena a na místech spojů opatřena podpisem statutárního zástupce žadatele v levém horním rohu je uveden název a adresa žadatele v levém horním rohu je uveden název a adresa žadatele v levém dolním rohu je uveden nápis „Grantové schéma na podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje – ŽÁDOST“ v levém dolním rohu je uveden nápis „Grantové schéma na podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje – ŽÁDOST“ další nutné náležitosti obálky jsou: další nutné náležitosti obálky jsou: adresa CzechInvestu (CzechInvest – regionální kancelář pro Plzeňský kraj, Business Center Bohemia Plzeň, Anglické nábřeží 1, 301 45 Plzeň), adresa CzechInvestu (CzechInvest – regionální kancelář pro Plzeňský kraj, Business Center Bohemia Plzeň, Anglické nábřeží 1, 301 45 Plzeň), číslo výzvy (2. výzva) číslo výzvy (2. výzva) název akce název akce

11  ŽÁDOST III OBSAH ŽÁDOSTI: CD (disketa) s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu.xml (k vygenerování formuláře dojde po jeho finálním uložení); CD (disketa) s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu.xml (k vygenerování formuláře dojde po jeho finálním uložení); 3 paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie); 3 paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie); 3 paré seznamu povinných příloh žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie); 3 paré seznamu povinných příloh žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie); 3 paré povinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie). 3 paré povinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie). Žádost a její přílohy musí být sešity v levém horním rohu. Žádost a její přílohy musí být sešity v levém horním rohu.

12  POSTUP ADMINISTRACE Ukončení přijímání žádostí Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení kvality akce Hodnotící komise Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje Ex-ante kontrola vybraných akcí Podpis Smlouvy o financování akce

13  DALŠÍ INFORMACE A KONZULTACE Podrobné a informace pro kvalitně zpracovanou žádost jsou obsaženy v Pokynech pro žadatele a metodických postupech uveřejněných na www stránkách Plzeňského kraje. (www.plzensky-kraj.cz  Fondy a programy EU  SROP Grantová schémata Plzeňského kraje  Grantové schéma Opatření 1.1.) www.plzensky-kraj.cz KONZULTACE: osobní konzultace - je možné sjednat kdykoliv v předem dohodnutém termínu osobní konzultace - je možné sjednat kdykoliv v předem dohodnutém termínu e-mailové dotazy e-mailové dotazy telefonické dotazy telefonické dotazy

14 Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor fondů a programů EU - Oddělení grantových schémat Škroupova 18, 306 13 Plzeň www.plzensky-kraj.cz DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Jan Přibáň jan.priban@kr-plzensky.cz tel.: 377 195 667 mob.: 604 973 369 fax.: 377 195 575


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Program pro podporu drobných podniků."

Podobné prezentace


Reklamy Google