Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář „DOTACE PRO KULTURNÍ INSTITUCE“ Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti kultury v oblasti kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář „DOTACE PRO KULTURNÍ INSTITUCE“ Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti kultury v oblasti kultury."— Transkript prezentace:

1 seminář „DOTACE PRO KULTURNÍ INSTITUCE“ Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti kultury v oblasti kultury

2 Dotační priority a oblasti Královéhradeckého kraje Dotační priority a oblasti Královéhradeckého kraje Cestovní ruch a kultura Regionální rozvoj a venkov Volnočasové aktivity a sport Vzdělávání a prevence rizikového chování Životní prostředí a zemědělství Celkový objem finančních prostředků, který je každý rok vyčleněn pro krajské dotační programy dosahuje částky ve výši 60 mil. Kč. Ve všech dotačních oblastech je každoročně uzavřeno cca 1 000 smluv o poskytnutí dotace.

3 Informace o dotačních programech, přehled schválených dotací a další důležité dokumenty související s poskytováním dotací jsou umístěny na dotačním portále KHK: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz Přes tento portál jsou podávány žádosti o dotaci a jejich vyúčtování.

4

5 Dotační oblast kultura a památková péče - aktuální dotační programy

6 16KPG01 – Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit Zaměření: projekty, které svým obsahem obohatí kulturní dění v regionu (především oblast divadel, hudby, tradiční lidové kultury a folkloru, programy muzeí a galerií) Uznatelné výdaje: osobní výdaje (DPP, DPČ), materiálové výdaje, služby – honoráře, propagace, nájemné Rozsah a podíl požadované dotace: 20 000 Kč – 100 000 Kč, max. 70 % z CUN Každý rok podáno cca 170 projektů – cca 110 podpořeno - rozděleno 2 mil. Kč.

7 16KPG02 – Obnova památkového fondu Zaměření: zachování nebo obnova kulturních památek a NKP, objektů v památkových rezervacích a zónách a movitých památek Lze přispět na: obnovy střech, statiky objektů, obnovu oken, vitráží a dveří, obnovu venkovních omítek, restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi Rozsah a podíl dotace: 50 000 – 300 000 Kč (NKP 500 000 Kč), max. 70% (FO), resp. 50% (PO) z uznatelných nákladů Každý rok je podáno cca 100 žádostí - cca 40 podpořeno – rozděleno 6,5 mil.Kč

8 16KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury Zaměření: hodnotné publikační práce, které se dotýkají historie, přírodních věd, uměleckých a jiných oborů, včetně vlastivědných publikací Uznatelné výdaje projektu: osobní náklady (DPP, DPČ), materiálové výdaje, nemateriálové výdaje – služby – honoráře, tisk, propagace Rozsah a podíl dotace: 20 000 Kč – 75 000 Kč, max. 50 % z CUN. Každý rok podáno cca 14 žádosti – cca 10 podpořeno – rozděleno – 210 000 Kč

9 16KPG04 – Obnova historických varhan Zaměření: obnova varhan, které se nacházejí na území KHK a mají historickou i uměleckou hodnotu – není rozhodné, zda se jedná o kulturní památku Lze přispět na: restaurátorské, konzervátorské a další odborné práce Rozsah a podíl dotace: 100 000 – 300 000 Kč, max. 50% z uznatelných nákladů Každý rok cca 12-15 žádostí – cca 10 příjemcům podpořeno - rozděleno 1,25 mil.Kč

10

11 Děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost. Andrea Mazurová Mgr. Petr Kamenický oddělení krajských dotací KÚ KHK tel.: 495 817 497, 495 817 256 e-mail: amazurova@kr-kralovehradecky.cz, pkamenicky@kr-kralovehradecky.czamazurova@kr-kralovehradecky.cz pkamenicky@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Seminář „DOTACE PRO KULTURNÍ INSTITUCE“ Dotační programy Královéhradeckého kraje v oblasti kultury v oblasti kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google