Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR."— Transkript prezentace:

1 Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR

2 Legislativní rámec Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Instrukce MPSV Směrnice generálního ředitele ÚPČR k postupu při realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti Strategie a kritéria realizace aktivní politiky zaměstnanosti v Jihomoravském kraji na rok 2016

3 Definice APZ Aktivní politika zaměstnanosti je: souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce České republiky (ÚPČR). Podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

4 Nástroje APZ Zejména: Rekvalifikace Společensky účelná pracovní místa Veřejně prospěšné práce Překlenovací příspěvek Příspěvek na zapracování

5 Opatření APZ Poradenství Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením Cílené programy k řešení zaměstnanosti

6 Financování APZ Z prostředků státního rozpočtu Spolufinancování z Evropského sociálního fondu Příspěvky z APZ nelze poskytovat organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím

7 Veřejně prospěšné práce Příspěvek lze poskytnout na časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a jiných činností ve prospěch obcí a obecně prospěšných společností. Určené zejména dlouhodobě evidovaným uchazečům o zaměstnání s nižší kvalifikací Účel: obnova nebo udržení pracovních návyků Délka dohody: max. 12 měsíců, v odůvodněných případech až 24 měsíců. Příspěvek: stanoven na 14 tis./měs.

8 Společensky účelná pracovní místa Příspěvek může ÚP poskytnout na zřízená nebo vyhrazená místa na základě dohody mezi ÚP a zaměstnavatelem, obsazovaná uchazeči o zaměstnání. Příspěvek na zřízení: max. čtyřnásobek průměrné mzdy v NH, pokud je MN pod úrovní MN ČR max. šestinásobek průměrné mzdy v NH, pokud MN = je stejná nebo vyšší než MN ČR (v r. 2015 25 903 Kč) Příspěvek na zřízení SÚPM za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti: dle nákladových položek, zpravidla max. 90 tis. Kč

9 Společensky účelná pracovní místa  10 000 Kč/ max. 6 měs. pro UoZ s evidencí nad 12 měsíců  13 000 Kč/ max. 6 měs. pro UoZ s evidencí delší než 3 měsíce a zároveň: starší 50 let nebo rodiče po MD a RD nebo OZP nebo mladší 25 let s praxí kratší než 2 roky 13 000 Kč/ max. 12 měs. pro tyto kategorie: s evidencí delší než 24 měsíců starší 55 let evidovaní déle než 3 měsíce

10 Překlenovací příspěvek je možné poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, které byl na základě dohody poskytnut (jako UoZ) příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti. Max. výše příspěvku: 6 475 Kč/ měs., poskytuje se nejdéle na dobu 5 měsíců jednorázově. Uznatelné náklady: nájemné a služby, náklady na dopravu materiálu a výrobků

11 Příspěvek na zapracování Může ÚP poskytnout zaměstnavateli, který přijme do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému Úřad práce věnuje zvýšenou péči. (§ 33) Příspěvek lze poskytnout po dobu max.3 měsíců na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, ve výši poloviny minimální mzdy měsíčně.

12 Aktivní politika zaměstnanosti Počet uchazečů zařazených do vybraných nástrojů APZ Nástroj APZ v roce 2015 JMKČR veřejně prospěšné práce - národní APZ73936 veřejně prospěšné práce - ESF3 50734 321 společensky účelná prac. místa (SÚPM)-národní APZ3001 788 společensky účelná prac. místa (SÚPM) - ESF4 35347 869 SÚPM - samostatně výděleč. činnost (SVČ)4002 637 chráněná prac. místa + SVČ osob se ZP3592 380 celkem8 69488 856

13 Cílené programy k řešení zaměstnanosti Soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob uplatnit se na trhu práce. Určené především k řešení regionálních problémů na trhu práce. Většinou spolupráce s jinými subjekty na trhu práce, včetně mezinárodní spolupráce v rámci programů financovaných ze Strukturálních fondů EU.

14 Poradenství Je realizováno zejména za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro přípravu k práci OZP a při výběru vhodných nástrojů APZ Individuální kariérové poradenství Skupinové poradenství, JOB kluby Bilanční diagnostika Informační a poradenská střediska pro volbu povolání

15 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace Chráněné pracovní místo – zřízené nebo vymezené dohodou s ÚP. Příspěvek na zřízení do výše max. osminásobku a pro osobu s TZP max. dvanáctinásobku průměrné mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů ve výši max. 48 000 Kč ročně. Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP a nově i osob zdravotně znevýhodněných na chráněném pracovním místě dle § 78 ZoZ.

16 Rekvalifikace Nástroj APZ, jehož úkolem je přispět k odstranění disparit na trhu práce ve vztahu k nabídce a poptávce kvalifikované pracovní síly. Zvyšuje zaměstnatelnost osob na trhu práce. Realizuje se na základě dohody mezi ÚP a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Zvolená rekvalifikace – uchazeč nebo zájemce o zaměstnání si zabezpečí rekvalifikaci sám a ÚP po jejím úspěšném absolvování cenu rekvalifikace uhradí. Rekvalifikace zaměstnanců - převážně je realizována prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

17 Přehled nejčastěji realizovaných rekvalifikací Zpracovatelský průmysl – obsluha CNC, svařování, zámečník Stavebnictví – topenář, zedník, truhlář, podlahář, obkladač Velkoobchod, maloobchod – obsluha motorových a manipulačních vozíků, prodavač, obchodní zástupce Ubytování, stravování, pohostinství – barman, příprava teplých nebo studených pokrmů, výroba zákusků a dortů Osobní služby – kosmetické služby, holičské a kadeřnické práce, manikúra, pedikúra, masér Ostatní – administrativní pracovník, základy podnikání, počítačové aplikace, účetnictví, profesionální řidič

18 Realizované NIP Nové pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce (do 30.6.2018) Nové pracovní příležitosti – společensky účelná pracovní místa (do 30.6.2018) Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (od března 2016) Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (od března 2016)

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktivní politika zaměstnanosti zabezpečovaná Úřadem práce ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google