Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 +420 950 178 484 REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY Mgr. Eva Svěrčinová Úřad práce hl. m. Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 +420 950 178 484 REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY Mgr. Eva Svěrčinová Úřad práce hl. m. Prahy."— Transkript prezentace:

1 1 eva.svercinova@aa.mpsv.cz +420 950 178 484 REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY Mgr. Eva Svěrčinová Úřad práce hl. m. Prahy

2 2 program základní údaje o Úřadu práce hl. m. Prahy služby poskytované úřadem práce aktivní politika zaměstnanosti rekvalifikace uchazečů o zaměstnání dotazy, diskuse

3 3 organizační schéma Úřadu práce hl.m.Prahy Úřad práce hl.m. Prahy Útvar interního auditu Sekce řediteleSekce zaměstnanosti Sekce státní sociální podpory Sekce provozní podpory

4 4 Johnov á Xenie Mgr. (AAA); Kuda Jindřich Ing. (AAA); Sýkorov á Olga Ing. (AAA); Š a š kov á Iveta JUDr. (AAA); K á covsk á Marta (AAA); Krajina Tom áš, RNDr. (AAA)  zajišťuje agendu  „insolvence“  uznávání statusu OZZ  povolování výkonu činnosti dítěte  výživného na děti svěřené do pěstounské péče  vymáhání pohledávek  vyřizuje stížnosti  metodika, koordinace a informační servis v oblasti kontrolní činnosti  provádí kontrolní činnost  ukládá pokuty za správní delikty  zajišťuje právní poradenství a servis odborným útvarům ÚP  zastupuje ÚP v soudních sporech

5 5 metodika, koordinace a informační servis pro pobočky statistiky, analýzy,prognózy implementace ESF realizace projektů OP LZZ agenda povolování zaměstnání cizincům §78 §209 zajištění činnosti poradního sboru a expertní komise metodika, koordinace a informační servis pro pobočky výběr a zajištění vzdělávacích organizací pro rekvalifikace realizace projektů OPLZZ činnost, agenda IPS EURES transfer dávek v EU pracovní rehabilitace zajištění psychologického poradenství evidence uchazečú a zájemců o zaměstnání poradenství a zprostředkování pro uchazeče a zájemce výplata podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci realizace APZ spolupráce se zaměstnavateli, evidence volných pracovních míst kontrolní činnost

6 6 14 Úřadů práce pověřených koordinací na území kraje 77 Úřadů práce s působností na území okresu

7 7

8 8 pracoviště Úřadu hl. m. Prahy celkem: pracovišť 35 zaměstnanců 589

9 9 úřady práce poskytují služby: uchazečům o zaměstnání zájemcům o zaměstnání zaměstnavatelům osobám zdravotně postiženým jiným…

10 10 uchazečům o zaměstnání poskytuje: zprostředkování vhodného zaměstnání podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci poradenské služby doplnění či získání nových kvalifikací v rekvalifikačních kurzech příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti

11 11

12 12 poskytování podpory v nezaměstnanosti doba účasti na důchodovém pojištění v délce 12 měsíců lze splnit i dobami náhradními délka závisí na věku uchazeče: do 50 let 5 měsíců 50 – 55 let 8 měsíců nad 55 let11 měsíců

13 13 poskytování podpory při rekvalifikaci vždy, je-li uchazeč o zaměstnání účasten rekvalifikace poskytuje se po celou dobu rekvalifikace

14 14 Aktivní politika zaměstnanosti finanční prostředky ze státního rozpočtu hlavní nástroje realizované úřadem práce: rekvalifikace poradenství společensky účelná pracovní místa veřejně prospěšné práce příspěvek na zapracování

15 15 rekvalifikační kurzy rekvalifikací se rozumí: získání nebo rozšíření stávající kvalifikace s přihlédnutím k dosavadní kvalifikaci zdravotnímu stavu schopnostem a zkušenostem fyzické osoby účastníci rekvalifikačních kurzů: uchazeči zájemci zaměstnanci realizátoři rekvalifikačních kurzů akreditovaná pracoviště: zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem škola v rámci svého oboru vzdělávání

16 16 formy rekvalifikace  ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání  ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti  ve vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání podle § 33 zákona,  ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci soustavy oboru vzdělání

17 17 realizace rekvalifikace  uzavření Dohody o absolvování rekvalifikace mezi úřadem práce a uchazečem  uchazeč má při splnění podmínek rekvalifikace nárok na podporu při rekvalifikaci  náklady spojené s rekvalifikací hradí úřad práce  po úspěšném absolvování rekvalifikace obdrží uchazeč osvědčení

18 18 realizace rekvalifikace rekvalifikace není nároková závisí na posouzení vhodnosti úřadem práce vše začíná u zprostředkovatelky pro konkrétní rekvalifikaci jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady (vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk, osobnostní předpoklady apod.) výběr je nutné konzultovat s poradcem / zprostředkovatelkou

19 19 realizace rekvalifikace rekvalifikace není nároková závisí na posouzení vhodnosti úřadem práce vše začíná u zprostředkovatelky pro konkrétní rekvalifikaci jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady (vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk, osobnostní předpoklady apod.) výběr je nutné konzultovat s poradcem / zprostředkovatelkou

20 20 několik čísel na závěr míra nezaměstnanosti v Praze 4% v ČR cca 8% počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 32 755 (o 10 487 více než ve stejném období 2009) v Praze je 6 585 volných pracovních míst

21 21 několik čísel o rekvalifikacích od 1. 1. 2010 nastoupilo na rekvalifikaci 495 uchazečů 236 jich ukončilo z toho 228 úspěšně z celkového počtu 713 uchazečů, kteří absolvovali rekvalifikaci jich 192 ukončilo do 12 měsíců evidenci

22 22 užitečné odkazy: www.portal.mpsv.cz www.education.cz www.rekvalifikace.com www.istp.cz

23 23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 +420 950 178 484 REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY Mgr. Eva Svěrčinová Úřad práce hl. m. Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google