Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY"— Transkript prezentace:

1 REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY
Úřad práce hl. m. Prahy REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY Mgr. Eva Svěrčinová

2 program základní údaje o Úřadu práce hl. m. Prahy služby poskytované úřadem práce aktivní politika zaměstnanosti rekvalifikace uchazečů o zaměstnání dotazy, diskuse

3 Sekce provozní podpory
organizační schéma Úřadu práce hl.m.Prahy Úřad práce hl.m. Prahy Útvar interního auditu Sekce ředitele Sekce zaměstnanosti Sekce státní sociální podpory Sekce provozní podpory

4 organizační schéma Úřadu práce hl.m.Prahy
Johnová Xenie Mgr. (AAA); Kuda Jindřich Ing. (AAA); Sýkorová Olga Ing. (AAA); Šašková Iveta JUDr. (AAA); Kácovská Marta (AAA); Krajina Tomáš, RNDr. (AAA) organizační schéma Úřadu práce hl.m.Prahy sekce ředitele Oddělení právní Odbor právní a kontrolní Oddělení personální a mzdové Sekce ředitele Sekretariát Oddělení správy sítí státní sociální podpory Odbor informatiky Oddělení správy sítí zaměstnanosti Oddělení kontrolní Oddělení insolvence a správních činností zajišťuje agendu „insolvence“ uznávání statusu OZZ povolování výkonu činnosti dítěte výživného na děti svěřené do pěstounské péče vymáhání pohledávek vyřizuje stížnosti metodika, koordinace a informační servis v oblasti kontrolní činnosti provádí kontrolní činnost ukládá pokuty za správní delikty zajišťuje právní poradenství a servis odborným útvarům ÚP zastupuje ÚP v soudních sporech

5 organizační schéma Úřadu práce hl.m.Prahy
Pobočka v Praze 9 Oddělení poradenství a zprostředkování Oddělení právní a kontrolní (územního pracoviště) Oddělení implementace Evropského sociálního fondu Oddělení trhu práce Organizační schema pobočky Oddělení poradenství pro volbu a změnu povolání Oddělení evropské zaměstnanosti Pobočka v Praze 10 Pobočka v Praze xy Pobočka v Praze 5 Pobočka v Praze 6 Pobočka v Praze 8 organizační schéma Úřadu práce hl.m.Prahy Pobočka v Praze 3 Pobočka v Praze 4 Sekce zaměstnanosti Odbor trhu práce Odbor poradenství a Pobočka v Praze 2 Oddělení politiky zaměstnanosti Oddělení zahraniční metodika, koordinace a informační servis pro pobočky výběr a zajištění vzdělávacích organizací pro rekvalifikace realizace projektů OPLZZ činnost, agenda IPS EURES transfer dávek v EU pracovní rehabilitace zajištění psychologického poradenství metodika, koordinace a informační servis pro pobočky statistiky, analýzy,prognózy implementace ESF realizace projektů OP LZZ agenda povolování zaměstnání cizincům §78 §209 zajištění činnosti poradního sboru a expertní komise evidence uchazečú a zájemců o zaměstnání poradenství a zprostředkování pro uchazeče a zájemce výplata podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci realizace APZ spolupráce se zaměstnavateli, evidence volných pracovních míst kontrolní činnost

6 77 Úřadů práce s působností na území okresu
14 Úřadů práce pověřených koordinací na území kraje

7

8 pracoviště Úřadu hl. m. Prahy
celkem: pracovišť zaměstnanců 589 pracoviště Úřadu hl. m. Prahy

9 úřady práce poskytují služby:
uchazečům o zaměstnání zájemcům o zaměstnání zaměstnavatelům osobám zdravotně postiženým jiným…

10 uchazečům o zaměstnání poskytuje:
zprostředkování vhodného zaměstnání podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci poradenské služby doplnění či získání nových kvalifikací v rekvalifikačních kurzech příspěvek na zahájení samostatné výdělečné činnosti

11

12 poskytování podpory v nezaměstnanosti
doba účasti na důchodovém pojištění v délce 12 měsíců lze splnit i dobami náhradními délka závisí na věku uchazeče: do 50 let měsíců 50 – 55 let měsíců nad 55 let 11 měsíců 12

13 poskytování podpory při rekvalifikaci
vždy, je-li uchazeč o zaměstnání účasten rekvalifikace poskytuje se po celou dobu rekvalifikace 13

14 Aktivní politika zaměstnanosti
finanční prostředky ze státního rozpočtu hlavní nástroje realizované úřadem práce: rekvalifikace poradenství společensky účelná pracovní místa veřejně prospěšné práce příspěvek na zapracování

15 rekvalifikační kurzy rekvalifikací se rozumí:
získání nebo rozšíření stávající kvalifikace s přihlédnutím k dosavadní kvalifikaci zdravotnímu stavu schopnostem a zkušenostem fyzické osoby účastníci rekvalifikačních kurzů: uchazeči zájemci zaměstnanci realizátoři rekvalifikačních kurzů akreditovaná pracoviště: zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem škola v rámci svého oboru vzdělávání

16 formy rekvalifikace ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti   ve vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání podle § 33 zákona,  ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci soustavy oboru vzdělání

17 realizace rekvalifikace
uzavření Dohody o absolvování rekvalifikace mezi úřadem práce a uchazečem uchazeč má při splnění podmínek rekvalifikace nárok na podporu při rekvalifikaci náklady spojené s rekvalifikací hradí úřad práce po úspěšném absolvování rekvalifikace obdrží uchazeč osvědčení

18 realizace rekvalifikace
rekvalifikace není nároková závisí na posouzení vhodnosti úřadem práce vše začíná u zprostředkovatelky pro konkrétní rekvalifikaci jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady (vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk, osobnostní předpoklady apod.) výběr je nutné konzultovat s poradcem / zprostředkovatelkou

19 realizace rekvalifikace
rekvalifikace není nároková závisí na posouzení vhodnosti úřadem práce vše začíná u zprostředkovatelky pro konkrétní rekvalifikaci jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady (vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk, osobnostní předpoklady apod.) výběr je nutné konzultovat s poradcem / zprostředkovatelkou

20 několik čísel na závěr míra nezaměstnanosti v Praze 4% v ČR cca 8%
počet evidovaných uchazečů o zaměstnání (o více než ve stejném období 2009) v Praze je volných pracovních míst

21 několik čísel o rekvalifikacích
od nastoupilo na rekvalifikaci 495 uchazečů 236 jich ukončilo z toho 228 úspěšně z celkového počtu 713 uchazečů, kteří absolvovali rekvalifikaci jich 192 ukončilo do 12 měsíců evidenci

22 užitečné odkazy: www.portal.mpsv.cz www.education.cz

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "REKVALIFIKACE REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE HL. M. PRAHY"

Podobné prezentace


Reklamy Google