Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce a připravované legislativní změny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zprostředkování zaměstnání agenturami práce a připravované legislativní změny."— Transkript prezentace:

1 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce a připravované legislativní změny

2  MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce Česká i Slovenská republika ratifikovala v roce 2000 dosud byla tato úmluva ratifikována 30 státy  EVROPSKÁ ÚROVEŇ - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání týká se pouze agenturního zaměstnávání NÁRODNÍ ÚROVEŇ – reprezentována zejména:  NÁRODNÍ ÚROVEŇ – reprezentována zejména: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, tel: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz

3  Od roku 2004, (kdy nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) docházelo k postupnému zvyšování počtu agentur práce i podílu agenturního zaměstnávání na trhu práce v České republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, t el: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz

4 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, tel: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz Od r. 2011 nárůst 48 %

5 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, tel: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz The study Flexibility @work 2014

6 R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, t el: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz Kontrolami bylo provedeno celkem 524 kontrol dodržování povinností na úseku agenturního zaměstnávání napříč všemi hlavními úkoly. Z tohoto počtu bylo provedeno 394 kontrol u agentur a 130 kontrol u uživatelů. V ostatních hlavních úkolech mimo hlavní úkol zaměřený na agenturní zaměstnávání nelze samostatně zjistit počty uživatelů.

7 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, t el: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, t el: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz

9 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, t el: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz

10 ZÁKON O ZAMÉSTNANOSTI  Zpřehlednění a zjednodušení procesu udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání – opakované povolení již na dobu neurčitou, sjednocení druhů povolení ke zprostředkování zaměstnání  Prokázání finanční způsobilosti – zavedení kauce fyzická osoba i právnická osoba 500 000 Kč  Odpovědný zástupce musí vykonávat svou funkci v pracovním poměru u agentury práce v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Současně je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, že odpovědný zástupce nevykonával v posledních 3 letech funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f).  Úprava některých podmínek k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání a správních sankcí.  Zavedení možnosti generálního ředitele Úřadu práce České republiky ustanovit komisi pro udělování povolení ke zprostředkování (na tripartitním základě) Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, t el: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz

11 ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE  Zavedení přestupku resp. správního deliktu v případě že agentura práce nebo uživatel nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce  Zavedení přestupku resp. správního deliktu pro uživatele v případě, že nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení obsahovala informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele, nebo tyto údaje uvede nepravdivě ZÁKON O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH  Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání pro formu agenturního zaměstnávání Kč 25 000  Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání pro formu agenturního zaměstnávání Kč 15 000  Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající v ostatních formách zprostředkování zaměstnání Kč 5 000 Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, t el: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz

12 Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, t el: +420 950 193 384, e-mail: petr.seidl@mpsv.cz, www.mpsv.czwww.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Zprostředkování zaměstnání agenturami práce a připravované legislativní změny."

Podobné prezentace


Reklamy Google