Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznatky z kontrol agentur práce Konference „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. května 2013 Jiří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznatky z kontrol agentur práce Konference „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. května 2013 Jiří."— Transkript prezentace:

1 Poznatky z kontrol agentur práce Konference „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. května 2013 Jiří Macíček Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

2 Hlavní kontrolní úkol v roce 2012 Předmět kontrol u agentur práce a uživatelů – PVP •Vznik, změny a skončení pracovního poměru •Pracovní doba, doba odpočinku, přesčasová práce •Odměňování, náhrady mzdy, cestovní náhrady •Podmínky přidělených zaměstnanců •Rovné zacházení s přidělenými zaměstnanci •Kontrola pojištění proti úpadku •Dodržování povolení ke zprostředkování zaměstnání •Ochrana osobních práv zaměstnanců •Podmínky vysílaných pracovníků v rámci Evropské unie Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

3 Hlavní kontrolní úkol v roce 2012 Předmět kontrol u agentur práce a uživatelů – BOZP •Odborná a zdravotní způsobilost – agentura práce + uživatel •Základní školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – agentura práce •Odborné školení na pracovišti - uživatel •Odborné školení na konkrétním zařízení (návod k obsluze stroje nebo zařízení) - uživatel •Seznámení s riziky - uživatel •Výsledky vyhodnocení rizik - uživatel •Opatření na ochranu před působením rizik, např. vybavení zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky – uživatel + agentura práce Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

4 Hlavní kontrolní úkol roku 2012 Výsledky kontrol roku 2012 podle hlavního úkolu: •V roce 2012 bylo provedeno všemi inspektoráty práce na úseku agenturního zaměstnávání celkem 155 kontrol, z toho 113 agentur práce a 42 uživatelů. •Z celkového počtu bylo 79 kontrol bez nedostatků a 76 s nedostatky. •Při kontrolách bylo zjištěno celkem 236 nedostatků. •Bylo uloženo celkem 17 pokut. •Výše uložených pokut představovala částku 2 050 000,- Kč. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

5 Hlavní kontrolní úkol roku 2012 Přehled nejčastějších porušení podle oblastí: •Agenturní zaměstnávání 132 •Vznik, změny a skončení pracovního poměru 30 •Pracovní doba, doba odpočinku 25 •Odměňování, příplatky ke mzdě 24 •Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 11 •Náhrady mzdy, cestovní náhrady 7 •Ostatní porušení 7 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

6 Hlavní kontrolní úkol roku 2012 Nejčastější porušení – PVP: •Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance neobsahovala všechny předepsané náležitosti •Agentura práce přidělila zaměstnance k uživateli na základě písemného pokynu, který neobsahoval údaje stanovené ZP •Agentura práce a uživatel nezabezpečili, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance •Kontrolovaná osoba nevydala zaměstnanci potvrzení o zaměstnání •Kontrolovaná osoba nevedla u zaměstnanců evidenci pracovní doby s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce přesčas, noční práce Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

7 Hlavní úkol roku 2012 Nejčastější porušení – PVP : •Kontrolovaná osoba nerozvrhla pracovní dobu tak, aby měl zaměstnanec nepřetržitý odpočinek v týdnu alespoň 35 hodin •Kontrolovaná osoba nevyplatila zaměstnanci za dobu práce v sobotu a v neděli k dosažené mzdě příplatek alespoň 10 % •Agentura práce přidělila zaměstnance k dočasnému výkonu práce k uživateli na základě dohody o provedení práce •Kontrolovaná osoba nezajistila, aby byl zaměstnanci poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila jeho délka alespoň 70 hodin •Kontrolovaná osoba neinformovala zaměstnance při vzniku pracovního poměru o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

8 Hlavní kontrolní úkol roku 2012 Nejčastější porušení – BOZP: •Neposkytnutí OOPP •Nevytváření bezpečného pracovního prostředí •Nezajištění dostatečných a přiměřených informací a pokynů o BOZP •Neprovádění pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí výrobních a pracovních prostředků a zařízení •Nesplnění požadavků na bezpečnostní značky a značení •Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení •Zjištěná porušení se týkala nejčastěji výrobních a provozních budov a skladů. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

9 Podané podnětyPočet kontrol 20085 2363 584 20095 7483 965 20105 4433 637 20115 5484 507 20129 5746 665 Podané podněty a počty kontrol na základě podnětů v letech 2008- 2012 Podněty v roce 2012 podle kontrolních oblastí: Pracovněprávní vztahy6 418 Nelegální zaměstnávání 2 399 Bezpečnost práce 757 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

10 Podněty na agentury práce Počty podaných podnětů na agenturní zaměstnávání: •rok 2011 – 62 podnětů •rok 2012 - 178 podnětů •rok 2013 k 10. 5. 2013 – 44 podnětů Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

11 Podněty na agentury práce Podněty na agenturní zaměstnávání v roce 2012: •nejčastější oblasti podání – odměňování, vznik a skončení pracovního poměru, rovné zacházení, pracovní doba a doba odpočinku •výsledky šetření podnětů - 19 oprávněné, 21 částečně oprávněné, 27 neoprávněné, 58 neprokázané, 14 vyřízeno jinak, 39 nešetřeno •ostatní kontroly agentur a uživatelů a nejčastější porušení: agentury práce – vznik a skončení PP, odměňování, rovné zacházení uživatelé – pracovní doba, odpočinek v práci, BOZP Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

12 Ostatní kontroly AP a uživatelů v roce 2012 •Kontroly agentur práce a uživatelů byly prováděny napříč všemi hlavními úkoly. •Celkový počet kontrol 496. •Kontroly neobsahovaly zpravidla celý předmět kontroly uložený v hlavním úkolu. Zaměření bylo podle důvodu provedení kontroly. •Uloženo celkem 63 pokut. •Celková výše pokut činila 6 221 500,- Kč. •Nejvíce kontrol bylo provedeno na základě podnětů. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

13 Další aktivity SÚIP na úseku agenturního zaměstnávání •Poradenská činnost pro zaměstnance i zaměstnavatele – telefonicky, písemně, elektronickou poštou, osobně. •Informace na webových stránkách SÚIP včetně informačních letáků v několika cizích jazycích. •Další vzdělávání inspektorů SÚIP ke změnám v legislativě. •Informace generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR o agenturách práce, kterým byla pravomocně uložena pokuta za porušení § 308 a 309 ZP. •Zveřejňování výsledků kontrolní činnosti SÚIP na webových stránkách a v odborném tisku. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

14 Děkuji za pozornost. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz


Stáhnout ppt "Poznatky z kontrol agentur práce Konference „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. května 2013 Jiří."

Podobné prezentace


Reklamy Google