Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poznatky z kontrol agentur práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poznatky z kontrol agentur práce"— Transkript prezentace:

1 Poznatky z kontrol agentur práce
Konference „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. května 2013 Jiří Macíček Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

2 Hlavní kontrolní úkol v roce 2012
Předmět kontrol u agentur práce a uživatelů – PVP Vznik, změny a skončení pracovního poměru Pracovní doba, doba odpočinku, přesčasová práce Odměňování, náhrady mzdy, cestovní náhrady Podmínky přidělených zaměstnanců Rovné zacházení s přidělenými zaměstnanci Kontrola pojištění proti úpadku Dodržování povolení ke zprostředkování zaměstnání Ochrana osobních práv zaměstnanců Podmínky vysílaných pracovníků v rámci Evropské unie Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

3 Hlavní kontrolní úkol v roce 2012
Předmět kontrol u agentur práce a uživatelů – BOZP Odborná a zdravotní způsobilost – agentura práce + uživatel Základní školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – agentura práce Odborné školení na pracovišti - uživatel Odborné školení na konkrétním zařízení (návod k obsluze stroje nebo zařízení) - uživatel Seznámení s riziky - uživatel Výsledky vyhodnocení rizik - uživatel Opatření na ochranu před působením rizik, např. vybavení zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky – uživatel + agentura práce Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

4 Hlavní kontrolní úkol roku 2012
Výsledky kontrol roku 2012 podle hlavního úkolu: V roce 2012 bylo provedeno všemi inspektoráty práce na úseku agenturního zaměstnávání celkem 155 kontrol, z toho 113 agentur práce a 42 uživatelů. Z celkového počtu bylo 79 kontrol bez nedostatků a 76 s nedostatky. Při kontrolách bylo zjištěno celkem 236 nedostatků. Bylo uloženo celkem 17 pokut. Výše uložených pokut představovala částku ,- Kč. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

5 Hlavní kontrolní úkol roku 2012
Přehled nejčastějších porušení podle oblastí: Agenturní zaměstnávání Vznik, změny a skončení pracovního poměru Pracovní doba, doba odpočinku Odměňování, příplatky ke mzdě Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci Náhrady mzdy, cestovní náhrady Ostatní porušení Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

6 Hlavní kontrolní úkol roku 2012
Nejčastější porušení – PVP: Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance neobsahovala všechny předepsané náležitosti Agentura práce přidělila zaměstnance k uživateli na základě písemného pokynu, který neobsahoval údaje stanovené ZP Agentura práce a uživatel nezabezpečili, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance Kontrolovaná osoba nevydala zaměstnanci potvrzení o zaměstnání Kontrolovaná osoba nevedla u zaměstnanců evidenci pracovní doby s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce přesčas, noční práce Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

7 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Hlavní úkol roku 2012 Nejčastější porušení – PVP : Kontrolovaná osoba nerozvrhla pracovní dobu tak, aby měl zaměstnanec nepřetržitý odpočinek v týdnu alespoň 35 hodin Kontrolovaná osoba nevyplatila zaměstnanci za dobu práce v sobotu a v neděli k dosažené mzdě příplatek alespoň 10 % Agentura práce přidělila zaměstnance k dočasnému výkonu práce k uživateli na základě dohody o provedení práce Kontrolovaná osoba nezajistila, aby byl zaměstnanci poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila jeho délka alespoň 70 hodin Kontrolovaná osoba neinformovala zaměstnance při vzniku pracovního poměru o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

8 Hlavní kontrolní úkol roku 2012
Nejčastější porušení – BOZP: Neposkytnutí OOPP Nevytváření bezpečného pracovního prostředí Nezajištění dostatečných a přiměřených informací a pokynů o BOZP Neprovádění pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí výrobních a pracovních prostředků a zařízení Nesplnění požadavků na bezpečnostní značky a značení Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení Zjištěná porušení se týkala nejčastěji výrobních a provozních budov a skladů. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

9 Podané podněty a počty kontrol na základě podnětů v letech 2008- 2012
Podané podněty Počet kontrol 2008 5 236 3 584 2009 5 748 3 965 2010 5 443 3 637 2011 5 548 4 507 2012 9 574 6 665 Podněty v roce 2012 podle kontrolních oblastí: Pracovněprávní vztahy Nelegální zaměstnávání Bezpečnost práce 757 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

10 Podněty na agentury práce
Počty podaných podnětů na agenturní zaměstnávání: rok – 62 podnětů rok podnětů rok 2013 k – 44 podnětů Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

11 Podněty na agentury práce
Podněty na agenturní zaměstnávání v roce 2012: nejčastější oblasti podání – odměňování, vznik a skončení pracovního poměru, rovné zacházení, pracovní doba a doba odpočinku výsledky šetření podnětů oprávněné, 21 částečně oprávněné, 27 neoprávněné, 58 neprokázané, 14 vyřízeno jinak, 39 nešetřeno ostatní kontroly agentur a uživatelů a nejčastější porušení: agentury práce – vznik a skončení PP, odměňování, rovné zacházení uživatelé – pracovní doba, odpočinek v práci, BOZP Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

12 Ostatní kontroly AP a uživatelů v roce 2012
Kontroly agentur práce a uživatelů byly prováděny napříč všemi hlavními úkoly. Celkový počet kontrol 496. Kontroly neobsahovaly zpravidla celý předmět kontroly uložený v hlavním úkolu. Zaměření bylo podle důvodu provedení kontroly. Uloženo celkem 63 pokut. Celková výše pokut činila ,- Kč. Nejvíce kontrol bylo provedeno na základě podnětů. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

13 Další aktivity SÚIP na úseku agenturního zaměstnávání
Poradenská činnost pro zaměstnance i zaměstnavatele – telefonicky, písemně, elektronickou poštou, osobně. Informace na webových stránkách SÚIP včetně informačních letáků v několika cizích jazycích. Další vzdělávání inspektorů SÚIP ke změnám v legislativě. Informace generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR o agenturách práce, kterým byla pravomocně uložena pokuta za porušení § 308 a 309 ZP. Zveřejňování výsledků kontrolní činnosti SÚIP na webových stránkách a v odborném tisku. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,

14 Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Děkuji za pozornost. Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava tel.: , fax: ,


Stáhnout ppt "Poznatky z kontrol agentur práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google