Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Švarcsystém a jeho postih po 1.1.2012 Mgr. Tereza Hašová www.legalpro.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Švarcsystém a jeho postih po 1.1.2012 Mgr. Tereza Hašová www.legalpro.cz."— Transkript prezentace:

1 Švarcsystém a jeho postih po 1.1.2012 Mgr. Tereza Hašová www.legalpro.cz

2 Znaky závislé práce: vztah nadřízenosti quasi-zaměstnavatele a podřízenosti OSVČ činnost jménem quasi-zaměstnavatele podle pokynů quasi-zaměstnavatele a osobní výkon práce

3 Podmínky výkonu záv. práce: za mzdu, plat nebo odměnu za práci na náklady a odpovědnost zaměstnavatele v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě

4 Dílčí znaky závislé práce I. a.Pracovní doba stanovená quasi-zaměstnavatelem zaznamenávání pro účely quasi-zaměstnavatele b.Odměna fixní měsíční odměna sjednaná dle hodinové sazby, kdy je rozhodující evidence quasi-zaměstnavatele vyplácení ve výplatních termínech ve výši, kterou má na stejné/obdobné pozici u quasi-zaměstnavatele zaměstnanec

5 Dílčí znaky závislé práce II. c.Nástroje, práce na pracovišti quasi-zaměstnavatele OSVČ používá nástroje, zařízení nebo materiál pro výrobu quasi-zaměstnavatele (náklady nese quasi-zaměstnavatel) OSVČ vykonává činnost v sídle/pobočce zaměstnavatele pokud je nutno vykonat činnost u quasi- zaměstnavatele, musí být náležitě upraven nájem pomůcek, nástrojů, zařízení, popř. i nebytových prostor quasi-zaměstnavatele apod.

6 Dílčí znaky závislé práce III. d.Exkluzivita, dlouhodobost činnost OSVČ výlučně pro jednoho dodavatele (quasi-zaměstnavatele), popř. exkluzivita sjednaná ve smlouvě smluvní vztah uzavřen na dobu neurčitou nebo na dlouhé časové období jde o soustavnou činnost, nikoli vyvolanou určitou potřebou, která nemůže být pokryta zaměstnanci

7 Dílčí znaky závislé práce IV. e.Charakter činnosti stejnou činnost jako OSVČ vykonávají i zaměstnanci u quasi-zaměstnavatele míra odbornosti činnosti a časové hledisko: čím je práce méně odborná (nekvalifikovaná manuální práce), nasvědčuje to závislost X specializovaná práce, zvláště pokud je nesoustavná (nárazová) nebo krátkodobá

8 Dílčí znaky závislé práce V. f.Obsah smluv (ujednání typická pro pracovní smlouvu) nárok OSVČ na placené volno omezení odpovědnosti OSVČ překážky v práci na straně OSVČ

9 Sankce dle zákona o zaměstnanosti Způsob porušení:Pokuta až do výše: Do 31.12.2011Od 1.1.2012 a)vykonává nelegální práci 10 000 Kč100 000 Kč a)umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 5 000 000 Kč Způsob porušení: Pokuta až do výše: Do 31.12.2011Od 1.1.2012 umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 5 005855555452514 55 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč, nejméně však 250 000 Kč

10 Sankce dle dalších předpisů Zákon o dani z příjmů Zákon o DPH Pojistné na sociální a zdravotní pojištění

11 Kontrola Kdo kontroluje? Orgány inspekce práce – Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty Podle čeho postupují? zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění

12 Kontrola - aktuálně Plán na rok 2012: 200 000 kontrol Další na „udání“ Min. 6 mimořádných kontrolních akcí Ve spolupráci s ČSSZ a ÚP

13 Oprávnění inspektorů I. vstupovat na pracoviště kontrolovaných požadovat:  předložení potřebných dokladů, podání úplných zpráv, informací a vysvětlení  účast při projednávání výsledků kontroly a další potřebnou součinnost

14 Oprávnění inspektorů II. požadovat od všech FO, které se zdržují na pracovišti:  osvědčení totožnosti  + prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy (nejde-li o manžela nebo dítě kontrolovaného)

15 Povinnosti kontrolovaných I. osvědčit svou totožnost prokázat skutečnosti (viz předchozí strana) mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu za nesplnění povinnosti: pořádková pokuta až do výše 10 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky 100 000 Kč

16 Povinnosti kontrolovaných II. je-li zjištěno porušení => inspektor je povinen vyžadovat:  odstranění zjištěných nedostatků a  podání písemné zprávy o přijatých opatřeních odůvodněné případy – dostavení se k orgánu kontroly a předložení dokladů

17 Možnosti obrany proti rozhodnutí Proti protokolu  Námitky podle zákona o státní kontrole Proti rozhodnutí o uložení pokuty (správní řízení)  Odvolání dle správního řádu  Po vyčerpání ŘOP – správní žaloba podle SŘS (následně až kasační stížnost)


Stáhnout ppt "Švarcsystém a jeho postih po 1.1.2012 Mgr. Tereza Hašová www.legalpro.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google