Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Švarcsystém a jeho postih po

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Švarcsystém a jeho postih po"— Transkript prezentace:

1 Švarcsystém a jeho postih po 1.1.2012
Mgr. Tereza Hašová

2 Znaky závislé práce: vztah nadřízenosti quasi-zaměstnavatele a podřízenosti OSVČ činnost jménem quasi-zaměstnavatele podle pokynů quasi-zaměstnavatele a osobní výkon práce

3 Podmínky výkonu záv. práce:
za mzdu, plat nebo odměnu za práci na náklady a odpovědnost zaměstnavatele v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě

4 Dílčí znaky závislé práce I.
Pracovní doba stanovená quasi-zaměstnavatelem zaznamenávání pro účely quasi-zaměstnavatele Odměna fixní měsíční odměna sjednaná dle hodinové sazby, kdy je rozhodující evidence quasi-zaměstnavatele vyplácení ve výplatních termínech ve výši, kterou má na stejné/obdobné pozici u quasi-zaměstnavatele zaměstnanec

5 Dílčí znaky závislé práce II.
Nástroje, práce na pracovišti quasi-zaměstnavatele OSVČ používá nástroje, zařízení nebo materiál pro výrobu quasi-zaměstnavatele (náklady nese quasi-zaměstnavatel) OSVČ vykonává činnost v sídle/pobočce zaměstnavatele pokud je nutno vykonat činnost u quasi-zaměstnavatele, musí být náležitě upraven nájem pomůcek, nástrojů, zařízení, popř. i nebytových prostor quasi-zaměstnavatele apod.

6 Dílčí znaky závislé práce III.
Exkluzivita, dlouhodobost činnost OSVČ výlučně pro jednoho dodavatele (quasi-zaměstnavatele), popř. exkluzivita sjednaná ve smlouvě smluvní vztah uzavřen na dobu neurčitou nebo na dlouhé časové období jde o soustavnou činnost, nikoli vyvolanou určitou potřebou, která nemůže být pokryta zaměstnanci

7 Dílčí znaky závislé práce IV.
Charakter činnosti stejnou činnost jako OSVČ vykonávají i zaměstnanci u quasi-zaměstnavatele míra odbornosti činnosti a časové hledisko: čím je práce méně odborná (nekvalifikovaná manuální práce), nasvědčuje to závislost X specializovaná práce, zvláště pokud je nesoustavná (nárazová) nebo krátkodobá

8 Dílčí znaky závislé práce V.
Obsah smluv (ujednání typická pro pracovní smlouvu) nárok OSVČ na placené volno omezení odpovědnosti OSVČ překážky v práci na straně OSVČ

9 Sankce dle zákona o zaměstnanosti
Způsob porušení: Pokuta až do výše: Do Od vykonává nelegální práci umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 Způsob porušení: Pokuta až do výše: Do Od umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 Kč, nejméně však

10 Sankce dle dalších předpisů
Zákon o dani z příjmů Zákon o DPH Pojistné na sociální a zdravotní pojištění

11 Kontrola Kdo kontroluje?
Orgány inspekce práce – Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty Podle čeho postupují? zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění

12 Kontrola - aktuálně Plán na rok 2012: 200 000 kontrol Další na „udání“
Min. 6 mimořádných kontrolních akcí Ve spolupráci s ČSSZ a ÚP

13 Oprávnění inspektorů I.
vstupovat na pracoviště kontrolovaných požadovat: předložení potřebných dokladů, podání úplných zpráv, informací a vysvětlení účast při projednávání výsledků kontroly a další potřebnou součinnost

14 Oprávnění inspektorů II.
požadovat od všech FO, které se zdržují na pracovišti: osvědčení totožnosti + prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy (nejde-li o manžela nebo dítě kontrolovaného)

15 Povinnosti kontrolovaných I.
osvědčit svou totožnost prokázat skutečnosti (viz předchozí strana) mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu za nesplnění povinnosti: pořádková pokuta až do výše Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky Kč

16 Povinnosti kontrolovaných II.
je-li zjištěno porušení => inspektor je povinen vyžadovat: odstranění zjištěných nedostatků a podání písemné zprávy o přijatých opatřeních odůvodněné případy – dostavení se k orgánu kontroly a předložení dokladů

17 Možnosti obrany proti rozhodnutí
Proti protokolu Námitky podle zákona o státní kontrole Proti rozhodnutí o uložení pokuty (správní řízení) Odvolání dle správního řádu Po vyčerpání ŘOP – správní žaloba podle SŘS (následně až kasační stížnost)


Stáhnout ppt "Švarcsystém a jeho postih po"

Podobné prezentace


Reklamy Google