Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Podpora rovných příležitostí žen a mužů v Operačním programu Zaměstnanost 23. 9. 2015 Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Podpora rovných příležitostí žen a mužů v Operačním programu Zaměstnanost 23. 9. 2015 Jihlava."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Podpora rovných příležitostí žen a mužů v Operačním programu Zaměstnanost 23. 9. 2015 Jihlava

2 PRIORITNÍ OSY OP ZAMĚSTNANOST 1.Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly posílení aktivních politik zaměstnanosti - v OP LZZ oblast podpory 2.1 + částečně 3.3 modernizace služeb zaměstnanosti - v OP LZZ oblast podpory 2.2 zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků - v OP LZZ oblast podpory 1.1 + rozšíření o potenciální zaměstnance rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života - v OP LZZ oblast podpory 3.4 2

3 PRIORITNÍ OSY OP ZAMĚSTNANOST 2.Sociální začleňování a boj s chudobou podpora sociální integrace a boj s chudobou - v OP LZZ oblasti podpory 3.1 + 3.2 + částečně 3.3 3.Sociální inovace a mezinárodní spolupráce podpora sociálních inovací a mezinárodní spolupráce - v OP LZZ oblast podpory 5.1, doplněny sociální inovace 4.Efektivní veřejná správa podpora reformy veřejné správy (měkké investice) - v OP LZZ oblast podpory 4.1 3

4 ALOKACE NA PRIORITNÍ OSY Celková alokace OPZ – cca 2 598 mil. EUR (cca 70 mld. Kč) 4

5 PRIORITNÍ OSA 1 INVESTIČNÍ PRIORITA 2 ROVNOST ŽEN A MUŽŮ VE VŠECH OBLASTECH, A TO I POKUD JDE O PŘÍSTUP K ZAMĚSTNÁNÍ A KARIÉRNÍ POSTUP, SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA A PODPORA STEJNÉ ODMĚNY ZA STEJNOU PRÁCI ALOKACE 8 883 000 000 KČ PRVNÍ VÝZVA: ČERVENEC 2015 POSLEDNÍ VÝZVA: PROSINEC 2019

6 AKTUÁLNÍ VÝZVY 6 Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů (uzavřená výzva, 1. červenec 2015  31. prosinec 2016) Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování (otevřená výzva, 3. srpen 2015  16. říjen 2015) Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (otevřená výzva, 1. září 2015  31. prosinec 2016) Publikováno na www.esfcr.cz → Výzvywww.esfcr.cz

7 PLÁNOVANÉ VÝZVY (2015 / 2016) Služby péče o děti předškolního věku Obecněji zacílená výzva na podporu rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života Rovné příležitosti žen a mužů u zaměstnavatelů (realizace genderových auditů a navazujících opatření) Individuální péče o děti (profesní kvalifikace chůvy, zprostředkování služby hlídání v domácnosti) Podpora podnikání žen Harmonogram na následující rok je publikován a průběžně aktualizován na www.esfcr.cz → Výzvy → Harmonogram výzevwww.esfcr.cz 7

8 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. PhDr. Adéla Šeredová Purschová, Ph.D. vedoucí oddělení projektů rovnosti žen a mužů I odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti Ministerstvo práce a sociálních věcí Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 E-mail: adela.purschova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Podpora rovných příležitostí žen a mužů v Operačním programu Zaměstnanost 23. 9. 2015 Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google