Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ MATEMATIKA. Proč? Základní znalosti finanční matematiky jsou nutné k pochopení kalkulace kapitálových vkladů a při řízení lesního podniku Objasnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ MATEMATIKA. Proč? Základní znalosti finanční matematiky jsou nutné k pochopení kalkulace kapitálových vkladů a při řízení lesního podniku Objasnění."— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ MATEMATIKA

2 Proč? Základní znalosti finanční matematiky jsou nutné k pochopení kalkulace kapitálových vkladů a při řízení lesního podniku Objasnění v rozsahu nezbytně nutném pro pochopení kalkulačních metod oceňování lesa, např. –Faustmannova vzorce aj. –metody čisté současné hodnoty –parciální výnosové metody ocenění lesního majetku jako celku –apod.

3 VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDY podle Faustmannova vzorce (1849) kde: Au = hodnota mýtní výtěže porostu v době obmýtní u po odečtení těžebních nákladů ∑ = výnosy z probírek v různých časových okamžicích n (ve věku a, b, c, …) po odečtení těžebních nákladů N q = výnos z vedlejších užitků ve věku q po odečtení nákladů c = kulturní náklady (ve smyslu oceňování lesa) V = kapitalizované správní náklady

4 Proč? Nízká úroveň ekonomické a finanční gramotnosti i právního vědomí základy fungování tržní ekonomiky Finanční gramotnost a její posilování = základ individuální zodpovědnosti občanů (spotřeba na dluh, rizika dluhových pastí) Finanční krize umocnila význam finanční gramotnosti

5 FINANČNÍ MATEMATIKA V PRAXI A) JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ jednoduchý úrok bankovní diskont některé krátkodobé cenné papíry (směnka, státní pokladniční poukázka, obchodní cenný papír, depozitní certifikát, bankovní akcept …..) B) SLOŽENÉ ÚROČENÍ složený úrok inflace časová hodnota peněz spojité úrokování finanční toky (současná hodnota cash flow) a jejich analýza (posouzení projektů) C) DŮCHODY (RENTY) současná a koncová hodnota důchodu D) UMOŘOVÁNÍ DLUHU A UMOŘOVACÍ FOND (výpočet kapitálové služby - anuita) E) INVESTIČNÍ ROZPOČET, DANĚ A ODPISY (investiční početnictví) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f) Obligace a akcie g) Obchody s cennými papíry h) Ohodnocení cenných papírů kopírováním portfolií ch) Pojem rizika ve finanční matematice i) Finanční řady POJISTNÁ MATEMATIKA (životní pojištění, pojistné rezervy

6 Investiční početnictví - 1 I.Deterministické postupy A.Statické postupy 1. Porovnání nákladů 2. Porovnání zisku 3. Porovnání rentability 4. Amortizační porovnání A.Dynamické postupy 1. Metoda kapitálové hodnoty (vyvětvování) 2. Metoda anuit 3. Metoda interní úrokové míry 4. Ostatní metody zúročení

7 Investiční početnictví-2 II. Stochastické postupy 1.Analýza citlivosti 2.Analýza rizika a) analytický postup b) simulační postup

8 Symbolika Roční úroková míra (v % p.a.) : ….……………..………….. p p resp. v oceňování 0,0p =  100 Úrok/úrokový výnos (v penězích): …………………………. u náhrada (cena) za použití cizích aktiv (dividenda, renta, tantiema aj.) Označení kapitálu/hodnoty: počáteční, současný kapitál (jistina, vklad apod.)……..… Ko konečný, budoucí kapitál (budoucí hodnota vkladu …….. Kn Počet úrokovacích období/období úročení ….………….…… n Délka lhůty operace (v letech, zlomcích roku)

9 Délka časového (úrokového) období Roční nominální úroková míra……Lesnictví p.a. (lat. per annum) *** Pololetní úroková míra ……………Bankovnictví p.s. (lat. per semestre) Čtvrtletní úroková míra p.q. (lat. per quartale) Měsíční úroková míra p.m. (lat. per mensem) Denní úroková míra p.d. (lat. per diem)

10 Úroková míra a délka úrokového období (délka lhůty operace) V každém případě musí být hodnoty „p“ a „n“ konzistentní Pokud je např. „p“ měsíční úroková míra, pak „n“ musí být udáno v měsících !!!! Frekvence připisování úroků

11 Časový faktor „n“ 3 standardy pro určení časového faktoru „n“ Obyčejný úrok (např. obchodní úrok) Přesný úrok (např. nebankovní operace) Bankovní úrok (např. bankovní půjčky) Pracuje-li se s roční úrokovou mírou a čas je udáván v počtu dní, pak je nutné převést dny na poměrnou část roku. 360 dní – obyčejný úrok 365 dní – přesný úrok Kombinace obyčejného úroku s přesnou metodou (dle počtu dní v různých měsících) se někdy nazývá bankovní pravidlo

12 Jednoduché úročení Jednoduchý úrok (výnos se odvádí/vybírá): Bere-li se v úvahu jednoroční částka úroků samo o sobě, aniž by se připočítávala k výchozímu kapitálu (jistině). Konečná hodnota kapitálu při jednoduchém úročení se zvyšuje ročně vždy o stejný obnos (o stejnou částku) Výpočet jednoduchého úroku (úrokového výnosu): p u = K o. 0,0p resp. v oceňování 0,0p =  100 Výpočet počátečního kapitálu (počátečního vkladu): u K o =  0,0p

13 Jednoduché úročení Součet všech jednoduchých úroků po n-letech: Σ u = K o. 0,0p. n ….. akumulace (úročení) n …. doba trvání kapitálového vkladu (počet období, ve kterých se vklad úročí) K n = K o + Σ u K n = K o + K o. 0,0p. n K n = K o. (1 + 0,0p. n)

14 Složené úročení Složený úrok (výnos se přičítá k jistině): Nebudou-li se úroky ročně vybírat, ale bude-li roční úrokový výnos přičten vždy ke kapitálu/jistině, která bude postupně zvyšována jako základ pro výpočet dalšího úrokového výnosu (dalšího úročení) Částka konečného (budoucího) kapitálu K n K n = K o. 1,0p n 1,0p n ….. úročitel p v oceňování (1 +  ) n = (1 + i) t 100 Baron Roschild: složený úrok = 8. div světa (vlastnost exponenciální funkce)

15 Složené úročení Velikost všech složených úroků po n-letech: Σ u = K n - K o = K o.1,0p n - K o = K o.(1,0p n - 1)

16 Složené úročení Prolongování (zúročení): K n = K o. 1,0p n K o. (1 + i) t 1,0p n …. úročitel Diskontování (odúročení): 1 K n K n K o = K n.  nebo  K o.  1,0p n 1,0p n (1 + i) t 1  ….. odúročitel neboli diskontovatel (diskont) ………… 1,0p -n 1,0p n

17 současná hodnota kapitálu budoucí (konečná) Kč hodnota kapitálu 300 200 100 80 60 40 20 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 roky odúročení (diskontování) zúročení (prolongace) složené úrokování K n = K o. q n jednoduché úrokování K n = K o + K o pn

18 RENTNÍ (DŮCHODOVÝ) POČET RENTA = peněžní obnos, který se vyplácí pravidelně, ve stejných časových intervalech a ve stejné výši (starobní důchod, trvale docilovaný čistý výnos lesního podniku, podíl ušlého zisku z důvodu odnětí, kapitálová služba anuitní půjčky atd.) Renty (důchody) rozdělujeme: podle doby trvání konečné (dočasné) věčné (nekonečné) podle časového intervalu roční periodické podle časového okamžiku splatnosti zálohové, předlhůtní, anticipativní (např. k začátku roku) doplatkové, polhůtní, dekurzivní (např. ke konci roku) (důchod bezprostřední – důchod odložený)

19 Hodnota retního kapitálu Současná hodnota renty roční, konečné (dočasné), polhůtní Současná hodnota kapitálu se zjišťuje např. při vyjímání půdy z hospodářské činnosti jako cena odškodnění. Současná hodnota kapitálu (K o ) je dána odúročenou (diskontovanou) budoucí hodnotou retního kapitálu (K n ) 1,0p n - 1 K o = r.  0,0p. 1,0p n

20 Hodnota retního kapitálu Budoucí (konečná) hodnota renty roční, konečné (dočasné), polhůtní (splatné ke konci roku) 1,0p n – 1 1,0p n - 1 K n = r.  = r.  1,0p – 1 0,0p 1,0p n - 1  ….střadatel 0,0p

21 Hodnota retního kapitálu Současná (počáteční) hodnota renty roční, konečné (dočasné), polhůtní (splatné ke konci roku) 1,0p n – 1 K o = r.  0,0p. 1,0p n 1,0p n - 1  …….zásobitel 0,0p. 1,0p n

22 Hodnota retního kapitálu Současná (počáteční) hodnota renty roční, věčné (nekonečné), polhůtní (splatné ke konci roku) r 1 K o =  nebo r.  0,0p 0,0p 1 při 2 % při 4 %  …….kapitalizační faktor ( 1/0,02 = 50, 1/0,04 = 25 …) 0,0p

23 Hodnota retního kapitálu Současná (počáteční) hodnota renty periodické, věčné (nekonečné), polhůtní (splatné ke konci roku) R K o =  1,0p n - 1

24 Výpočet anuit (amortizační výpočty) Dočasná roční renta (zde „anuita“) splatná ke konci roku, která se n-krát opakuje: 1,0p n. 0,0p r (a) = K o.  polhůtní roční anuita (a) = počáteční kapitál násobený 1,0p n - 1 převrácenou hodnotou zásobitele 1,0p n. 0,0p  …… umořovatel neboli faktor reprodukce kapitálu kf 1,0p n - 1 Úhrada úroků a úmoru anuitního kreditu – význam při úvěrování Výpočet anuity: 1,0p n. 0,0p a = K o. kf = K o.  1,0p n - 1

25 RokÚhrada úrokůÚmor kredituAnuitaZbytek dluhu 16 0007 87013 87042 130 25 0558 81513 87033 315 33 9979 87313 87023 442 42 81211 05813 87012 384 51 48612 38413 870- 19 35050 000 CELKEM 69 350 Kč Průběh splácení půjčky a úhrady úroků (umořovací plán): 1,0p n. 0,0p 1,12 5. 0,12 a = Ko. kf = Ko.  = 50 000.  = 50 000. 0,2774 = 13 870,- 1,0p n - 1 1,12 5 - 1 Výpočet anuity: PŘÍKLAD

26 ZÁVĚR Dnešní prezentace : Specializovaná webová stránka pro lesníky - znalce a odhadce www.lesniznalec.cz


Stáhnout ppt "FINANČNÍ MATEMATIKA. Proč? Základní znalosti finanční matematiky jsou nutné k pochopení kalkulace kapitálových vkladů a při řízení lesního podniku Objasnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google