Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-15 Akciová společnost Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-15 Akciová společnost Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195."— Transkript prezentace:

1 TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-15 Akciová společnost Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195 – Individualizace a inovace výuky Autor: Ing. Bc. Ludmila Badurová

2 ANOTACE Prezentace obsahuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vtahy a vztahy související s podnikáním. Prezentace podporuje odborné ekonomické vzdělávání žáků oboru Gastronomie a Kuchař – číšník.

3 AKCIOVÁ SPOLEČNOST  Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií  Firma obsahuje označení "akciová společnost", "akc. spol." nebo "a.s.".

4 Základní kapitál  vyjadřuje se v českých korunách  v případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech  výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR.

5 Emisní ážio  Je rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcie.

6 Založení společnosti  založení společnosti vyžaduje přijetí stanov  zakladatel přijímá stanovy a podílí se na úpisu akcií Stanovy obsahují:  firmu a předmět podnikání nebo činnosti  výši základního kapitálu  počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu  počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě  pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady

7 Akcie  je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

8 Akcie obsahuje označení, že jde o akcii jednoznačnou identifikaci společnosti jmenovitou hodnotu označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře údaje o druhu akcie

9 Forma akcie  cenného papíru na řad nebo na doručitele  akcie ve formě cenného papíru na doručitele se označuje jako akcie na majitele  společnost může vydat akcie na majitele pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír  akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na jméno.

10 Akcie na jméno  Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

11 Akcie na majitele  akcie na majitele je neomezeně převoditelná  akcie na majitele mohou být vydány pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo jako imobilizovaný cenný papír

12 Zaknihované akcie  Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné

13 Prioritní akcie  Je akcie, se kterou jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku společnosti  Vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat.

14 POUŽITÁ LITERATURA  AUTOR NEUVEDEN. Akciová společnost [online]. [cit. 18.8.2014]. Dostupný na WWW: http://business.center.cz/business/pravo/zakony /obchodni-korporace/cast1h5d1.aspx, http://business.center.cz/business/pravo/zakony /obchodni-korporace/cast1h5d2.aspx, http://business.center.cz/business/pravo/zakony /obchodni-korporace/cast1h5d3.aspx  Obrázky: http://office.microsoft.com


Stáhnout ppt "TRŽNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 11-1-15 Akciová společnost Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním školám - OP VK 1.5. CZ.1.07/1.5.00/34.0195."

Podobné prezentace


Reklamy Google