Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Perspektivy VZ: zadávací směrnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Perspektivy VZ: zadávací směrnice."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Perspektivy VZ: zadávací směrnice

2 projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku 2012 (dánské předsednictví) realita: publikace 28.3.2014, platnost 17.4.2014 (řecké předsednictví) Revize zadávacích směrnice

3 současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový zákon o veřejných zakázkách jeden zadávací kodex? Revize zadávacích směrnic

4 nízká podpora ze strany EK vysoká provázanost jednotlivých opatření nové instituty bez předchozí praxe rizika nesystémových zásahů v legislativním procesu Rizika transpozice

5 I.transparentnost II.efektivnost a hospodárnost III.inovace IV.flexibilita V.zjednodušení Principy směrnice

6 I. transparentnost

7 zpřísnění pojetí střetu zájmu střetu zájmů mezi zadavatelem zaměstnancem zadavatele administrátorem finanční, hospodářský nebo jiný osobní zájem na výsledku zadávacího řízení Střet zájmů

8 ZD povinně zpřístupněna neomezeným přímým způsobem (pokud to umožňuje povaha ZD) …ČR má náskok (povinně na tzv. profilu) Poskytování zadávací dokumentace

9 omezení objemového požadavku: minimální roční obrat nesmí přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ výjimka: řádně odůvodněné okolnosti (zvláštní rizik, jež vyplývají z povahy VZ, odůvodnění v ZD) Ekonomická kvalifikace

10 zachování současných zásad postupu transparentnost rovné zacházení zákaz diskriminace zásada přiměřenosti k předmětu VZ k předpokládané hodnotě… Zásada přiměřenosti

11 II. efektivnost a hospodárnost

12 pouze ekonomicky nejvýhodnější nabídka zároveň zohlednění nákladové stránky Hodnotící kritéria

13 možnost hodnocení týmu dodavatele: Pokud může na úroveň realizace zakázky mít významný dopad kvalita zaměstnaných pracovníků, může být zohledněna také organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané zakázky. Hodnotící kritéria

14 lze stanovit pevnou cenu a D budou soutěžit pouze z hlediska kritérií kvality náklady životního cyklu náklady spojené s pořízením, využíváním, údržbou a koncem životnosti spojeny s výrobkem, službou nebo stavebními pracemi v průběhu jejich životního cyklu (Z uvede v ZD vzorec pro výpočet) HK musí zajistit účinnou hospodářskou soutěž Hodnotící kritéria

15 možnost vyloučení Z prokáže, že se D dopustil vážného profesního pochybení D se u dřívější VZ dopustil závažných nebo trvalých pochybení při plnění zásadního požadavku, jež vedly k předčasnému ukončení této dřívější zakázky, nebo k náhradě škody Profesní pochybení

16 „sebeočištění“ dodavatele D může prokázat, že přijal opatření postačující k prokázání jeho kvalifikace (přes faktické nesplnění kvalifikace) veřejný zadavatel může považovat opatření za dostatečné a uchazeče nevyloučí Self-cleaning

17 opuštěna koncepce vzorce (patrně není vyloučen) vymezena obecně bez bližší specifikace možnost/povinnost vyžádat si vysvětlení Mimořádně nízká nabídková cena

18 možnost zadavatele využít nezávislých odborníků nebo orgánů či účastníků trhu při přípravě zadávacího řízení zákaz porušení pravidla hospodářské soutěže zásady postupu Příprava zadávacího řízení

19 povinná elektronizace (podávání nabídek), 2017 posílení přeshraničního charakteru Elektronizace

20 III. inovace

21 nové zadávací řízení vývoj inovativního produktu systém jednání s dodavatelem společný vývoj přiměřenost nákladů k inovativnosti Inovační partnerství

22 nové dílčí hodnotící kritérium inovativní přínos nabídnutého plnění Hodnocení inovace

23 IV. flexibilita

24 nepřípustné podstatné změny (analogie se ZVZ) nepodstatná změna do 10% nebo 15% (možné rozlišení podle druhu VZ, bez dalších podmínek) do 50% (potřeba změny byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a změna nemění celkovou povahu zakázky) Změna smlouvy

25 neoddělitelné od původní veřejné zakázky nepředvídatelné není nezbytné, aby tato nepředvídatelnost byla objektivní, ale postačí, pokud potřeba dodatečných prací služeb či dodávek nemohla být předvídána s náležitou péčí limit 50% ceny původní zakázky, lze měnit rozsah zakázky opakovaně s tím, že hodnota jednotlivých změn se nesčítá Dodatečné st. práce, služby a dodávky

26 právní zastupování klienta advokátem (soudní řízení, smírčí řízení, vč. poradenství) neplatí pro běžné poradenství Postupy mimo režim směrnice

27 postup mimo režim směrnice koncepce „jedné osoby“ vertikální spolupráce (80% činnosti) definice horizontální spolupráce In-house

28 V. zjenodušení

29 standardní postup ale: možnost nejdříve hodnotit následně posoudit nabídku (…ZPŘ) Postup v OŘ

30 ústřední (centrální) – ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy subcentrální zadavatelé –obce, kraje. pro centrální zadavatele stanoven přísnější režim (např. lhůty). Zadavatelé


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Perspektivy VZ: zadávací směrnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google