Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

182. Žofínské fórum Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? 8. září 2015 Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "182. Žofínské fórum Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? 8. září 2015 Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel."— Transkript prezentace:

1 182. Žofínské fórum Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? 8. září 2015 Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel

2 2 Stanovisko Svazu podnikatelů ve stavebnictví k zákonu o veřejných zakázkách  Svaz spolupracuje na vzniku zákona s MMR účastí v expertní skupině a oceňuje tuto spolupráci  Svaz považuje za rozhodující zabránit snaze rozšiřovat povinnosti ČR nad rámec evropské Směrnice  zabránit tomu, aby zákon byl především koncipován a využíván jako nástroj proti korupci a aby byly nesprávně vysvětlovány některé parametry a pojmy (vícepráce, dodatečné práce, nejnižší cena). Je nutno prosazovat kvalitu a životnost staveb, nikoli nejnižší cenu  zákon by měl především zlepšit zadávání veřejných zakázek, a proto je nutné zajistit po jeho vydání proškolení hlavních zadavatelů veřejné zakázky (pracovníci státní správy, kraje, města a obce)  v zákoně je třeba dořešit oblast právní úpravy certifikace stavebních dodavatelů a část dohledu nad hospodářskou soutěží (návrh zpracovává ÚHOS) Zákon o zadávání veřejných zakázek a novela stavebního zákona

3 3  zákon je obecný předpis a k němu je třeba vydat vyhlášky a metodiky. Tím dořešit formu a návaznost jednotlivých předpisů  SPS podporuje a má zájem se podílet na a.Prováděcích předpisech - technické podmínky pro stavební práce (dokumentace a soupis prací) - obchodní podmínky (řešit přiměřenost a standardy) b.Metodikách - standardy kvalifikačních požadavků pro stavební zakázky - standardní VOP pro zhotovení stavby - posouzení nabídek včetně možnosti oprav v nabídkovém rozpočtu - posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny - pravidla pro sestavení předpokládané hodnoty pro stavební zakázky  je nutno dořešit podmínky pro změnu smlouvy v průběhu jejího trvání (formou VOP nebo metodiky) bez nového řízení

4 4 Stanovisko Svazu podnikatelů ve stavebnictví ke stavebnímu zákonu  Svaz podporuje cíl novely zákona – spojení územního rozhodování, stavebního povolování a řízení EIA do jednoho koordinovaného povolovacího řízení, je však skeptický v tom, zda je možno v současných podmínkách tohoto cíle dosáhnout  toto jednotné povolovací řízení zřejmě nebude povinné pro všechny druhy staveb (např. u souborů staveb, jejichž součástí je stavba podléhající vodnímu zákonu)  koordinované povolení nebude využíváno u velkých staveb pro riziko zpracování kompletní dokumentace před projednáváním  neprovádí se redukce dotčených orgánů, kterých je v průměru kolem 40 (znamenalo by to podstatný zásah do organizace státní správy)

5 5  pro koordinované povolení bude nutná dokumentace v rozsahu dnešní dokumentace, takže vzhledem k předchozímu bodu urychlení není možné  nemění se správní řád a postupy podle něj. Ministerstvo vnitra se zásadně brání úpravám, podobné stanovisko má Nejvyšší správní soud. Justice bude rozhodovat podle zásady nezávislosti soudů a termíny nebude respektovat  zůstává zachována vícestupňovost opravných prostředků – odvolání i soudního přezkumu  největším ohrožením snahy o zkrácení termínů povolovacích řízení je současné znění EIA, které znamená zpřísnění podmínek a vylučuje možnost zkrácení a zjednodušení přípravy staveb  největší problémy při tvorbě novely stavebního zákona si tvoří stát sám tím, že přes snahu MMR o racionální znění novely, četné orgány státní správy uplatňují svoje parciální zájmy bez ohledu na důsledky. Ilustrativním případem jsou tzv. kompenzační opatření MŽP

6 6 Závěr Vzhledem k současným podmínkám, stávající legislativě a možnosti sladění často protichůdných připomínek a požadavků lze očekávat, že naděje, vkládané do novely stavebního zákona nebudou naplněny a splnit formálně jenom bod z Prohlášení vlády je vzhledem k vynaložené práci přece jenom málo.

7 7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "182. Žofínské fórum Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? 8. září 2015 Ing. Miloslav Mašek, CSc. generální ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google