Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protikorupční opatření při zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva vnitra Radek John ministr vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protikorupční opatření při zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva vnitra Radek John ministr vnitra."— Transkript prezentace:

1 Protikorupční opatření při zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva vnitra Radek John ministr vnitra

2 koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci vláda chystá legislativní změny – zejména úprava zákona o veřejných zakázkách Ministerstvo vnitra a)v srpnu 2010 zřídilo poradní sbor ministra b)v rámci své agendy představilo protikorupční manuál pro občany c)vytvořilo metodickou příručku pro policisty d)avizovalo protikorupční opatření nad rámec platných předpisů v rámci úřadu e)připravilo „Strategii boje proti korupci”, kterou minulý týden přijala vláda 2 Boj proti korupci - klíčová priorita vlády

3 3 Protikorupční opatření nad rámec platných předpisů v rámci úřadu Chceme: aplikaci nadstandardních protikorupčních opatření větší transparentnost výběrových řízení zjednodušení a zpřehlednění procesů kontrolovatelnost a kontrolu veřejných zakázek v každé jejich fázi Zjistili jsme: roztříštěnost dosavadních interních předpisů nejednotné postupy zadavatelů PLNÍME, CO JSME SLÍBILI

4 4 Protikorupční opatření nad rámec platných předpisů v rámci úřadu Proto připravujeme: Nový interní akt řízení - nařízení Ministerstva vnitra o zadávání veřejných zakázek - únor 2011 -nahradí dosavadní 4 předpisy, které nekoordinovaně v rámci MV řešily veřejné zakázky

5 Nový interní akt řízení - výrazná změna – velká diskuse uvnitř rezortu Rezort ministerstva vnitra zavádí novinku, která je průlomová. Každá velká změna s sebou nese diskusi, ta je pochopitelná. Změna byla nutná. Jen tak naplníme naše plány v boji proti korupci a splníme svou povinnost vůči veřejnosti. nařízení připomínkovalo celkem 15 míst (útvary ministerstva vnitra, Policie ČR, HZS) konstruktivní debata o novém nařízení se vedla napříč resortem objevily se i „kuriózní připomínky“ 5

6 6 Pilíře nového interního aktu řízení 1) Kategorizace 2) Centralizace 3) Jednotnost 4) Průhlednost 5) Dohled a kontrola Kategorizace Centralizace JednotnostPrůhlednost Dohled a kontrola

7 KATEGORIZACE - přísnější pravidla u malých zakázek Cíl: větší transparentnost lepší kontrola Nově – 4. kategorie veřejných zakázek malého rozsahu: přísnější režim u veřejných zakázek od 1 do 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb a od 4 mil. Kč bez DPH do 6 mil. Kč bez DPH u stavebních zakázek. MV – ve 4. kategorii zhruba 30 % všech VZ malého rozsahu Nové povinnosti zadavatele: vyzvat k podání nabídky min. 5 dodavatelů (dosud min. 3 dodavatele) zajistit pětičlennou hodnotící komisi (dosud 3 členná hodnotící komise) lhůta k podání nabídek bude prodloužena z dosavadních 10 na 15 dní 7

8 CENTRALIZACE - centralizované zadávání Cíl: úspory (efekt množstevních slev) kontrola dodržování finančních limitů nerozdělování zakázek Průběžné vyhodnocování efektu centrálních nákupů - aktualizace okruhu komodit - úprava seznamu komodit každý rok podle výsledků efektivity CN u dané komodity 8

9 CENTRALIZACE - centralizované zadávání Rezort MV již nyní centrálně nakupuje mimo jiné například: kancelářské potřeby pneumatiky výpočetní techniku kancelářský nábytek kopírovací stroje elektrické energie pohonné hmoty výzbroj a výstroj a další 9

10 JEDNOTNOST – schvalování a administrace VZ Cíl: správnost zadávací dokumentace přehled vedení rezortu o vypisovaných zakázkách jednotný přístup k zakázkám 1) Schvalování veřejných zakázek: nad 1 mil. Kč - odpovědný náměstek MV / GŘ HZS / PP nad 15 mil. Kč - ministr vnitra. 2) Administrace VZ nad 1 milion Kč: nově odbor právní (specialisté na veřejné zakázky) – administrace procesu a schvalování zadávací dokumentace (obdobně i na Policejním prezidiu a GŘ HZS). 10

11 JEDNOTNOST - rodný list veřejné zakázky Cíl: přehled a informace o VZ adekvátní kontrola VZ Obsah: předmět a rozsah plnění, předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsob finančního krytí, navrhovaný druh zadávacího řízení, návrh kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, případná žádost o výjimku z nového nařízení o VZ (schválí odpovědný náměstek či ministr vnitra na základě stanoviska oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek), atd. 11

12 JEDNOTNOST - standardizované vzory dokumentace zadávacího řízení Cíl: odstranění nejčastějších chyb sjednocení a zjednodušení zadávacího procesu Příklady dokumentů: Zadávací dokumentace – nesmí diskriminovat, Výzva k podání nabídek, Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti, Jmenování hodnotící komise, Protokol o otevírání obálek, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího dodavatele, Smlouva o dílo, Smlouva o poskytování služeb, Kupní smlouva, Oznámení o uzavření smlouvy, Oznámení o zadání veřejné zakázky, atd. 12

13 PRŮHLEDNOST - jasná pravidla pro stanovení hodnotících kritérií Cíl: větší transparentnost větší objektivita Hodnotící kritéria: a)„nejnižší nabídková cena“ – bude preferována b) „ekonomická výhodnost nabídky“ – u některých typů zakázek je vhodné použít toto kritérium. Pak ale dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena“ bude mít váhu minimálně 60 % - např. technologicky složité zakázky, zakázky z oblasti vědy a výzkumu, apod.. 13

14 PRŮHLEDNOST - losování členů hodnotících komisí Cíl: větší transparentnost větší objektivita zavedení prvku náhody U kterých VZ? u nadlimitních VZ se subjektivním hodnotícím kritériem Členové komise: -2 z 5 členů nebo 4 ze 7 členů - odborníci na danou problematiku -vždy 2 zástupci odboru právního -minimálně 1 člen - zástupce zadavatele nebo zástupce jiného útvaru MV Způsob losováni: -nadpoloviční většina členů hodnotící komise (3 z 5 členů u zakázek do 30 mil. Kč, 5 ze 7 členů u zakázek už nad 30 mil. Kč) – odborníci a zástupci zadavatele -losuje zástupce oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek za přítomnosti zástupce odboru právního z 8 nebo 12 osob (dle velikosti komise) 14

15 PRŮHLEDNOST - zveřejňování „životního cyklu“ veřejné zakázky Cíl: transparentnost a důvěryhodnost otevřenost a veřejná kontrola Zveřejňováno bude: oznámení o vyhlášení VZ / výzva k podání nabídky, kompletní zadávací dokumentace, dokumentace provázející proces zadávání veřejné zakázky (např. zpráva o posouzení a hodnocení nabídky), jména, příjmení a funkce členů hodnotící komise (po ukončení výběru), smlouvy a dodatky ke smlouvám, nabídkové ceny všech uchazečů. Zveřejňován bude rovněž vývoj cen komodit poptávaných MV. 15

16 DOHLED A KONTROLA - nad procesem zadávání VZ v rezortu MV Cíl: kontrola dodržování pravidel a procesů PŘED VYHLÁŠENÍM VZ: Zadávací dokumentace VZ od 4. kategorie výše budou nově povinně předkládány odboru právnímu k vyjádření a k administraci zadávacího řízení. PO UZAVŘENÍ SMLOUVY VZ: nové oddělení metodiky a koordinace veřejných zakázek dohled nad procesem zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva vnitra zpráva z kontrolní činnosti bude vždy vypracována a zveřejněna dvakrát ročně 16

17 Ministerstvo vnitra jako vzorový úřad představená opatření budou v platnosti od 1. 2. 2011 pro resort MV (včetně Policejního prezidia a Generálního ředitelství HZS), v 1. polovině tohoto roku budou tato pravidla implementována u rozpočtových i příspěvkových organizací (např. Zařízení služeb MV). Cíl: Ministerstvo vnitra - garant boje proti korupci, bude vzorovým úřadem, který může poskytnout know– how a příklady dobré praxe ostatním úřadům. 17

18 DALŠÍ KROK MINISTERSTVA VNITRA – elektronizace veřejných zakázek Plán letošní rok: Důraz na využívání elektronických nástrojů k zadávání veřejných zakázek – elektronické tržiště, elektronická aukce. Nový elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek v rámci centrálních nákupů i v běžném zadávání. Monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání a realizace veřejných zakázek rozšíříme o další funkcionality – např. indexace cen. 18

19 Děkuji vám za pozornost. 19


Stáhnout ppt "Protikorupční opatření při zadávání veřejných zakázek v rezortu Ministerstva vnitra Radek John ministr vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google