Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová."— Transkript prezentace:

1 Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová

2 Klíčová slova  Kvalita ošetřovatelské péče  Standard  Standard ošetřovatelské péče  Strukturální standard  Procesuální standard  Lokální standard  Centrální standard  Standardy hodnocení výsledů  Audit  ANA  SAK  ISO  JCI/JCAI

3 Kvalita ošetřovatelské péče Kvalita ošetřovatelské péče je charakterizovaná těmito znaky:  koncepce ošetřovatelství  ošetřovatelský proces  iterdisciplinární spolupráce  multidisciplinární spolupráce  motivace a odborná příprava  reální cíle  profesionální etický kodex  vědecký podklad praxe  aktivita pacienta/klienta Kvalita – z řeckého slova qualis, znamenající jakost

4 Standard  Standard (z angl.) znamená normu, měřítko, správnou míru, něco obvyklého, očekávaného, přiměřeného  Standard X postup

5 Standard ošetřovatelské péče  „Standard je sestrami přijatá úroveň ošetřovatelské péče pro určitou skupinu pacientů či klientů, která ale nemůže být platná bez stanovených kritérií určených k hodnocení efektivity a kvality.“ (Mádlová, 2009)  Př.: Struktura a vedení ošetřovatelské dokumentace

6 Druhy standardů  Strukturální  Procesuální  Standardy hodnocení výsledků  Centrální  Lokální

7 Strukturální standard  Manažerské standardy  Stanovují optimální personální, technické, hygienické a organizační prostředky (vybavení)

8 Procesuální standard  Standardy ošetřovatelské péče  Týkají se specificky ošetřovatelských činností a určují kvalitu ošetřovatelské péče

9 Standardy hodnocení výsledů  Monitorovací standardy  Celkové hodnocení kvality poskytované péče v daném zařízení/pracovišti

10 Centrální standard  Vydává MZ ČR jako zákonnou nebo podzákonnou normu  Př. Vyhláška č. 424/2004 Sb. o kompetencí NLZP Zákon č. 96/2004 Sb. o NLZP

11 Lokální standard  Vycházejí z rámcových/centrálních standardů  Jsou vytvořeny a přijaty v konkrétním zdravotnickém zařízení nebo oddělení  Př. Příjem, překlad a propuštění pacienta

12 Audit  Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, nezávislou osoboulat.  Audit kvality prověřuje vnitřní kontrolu kvality, systém řízení jakosti ve firmě

13 ANA – Americian Nurse asociation  1896 1911 (formální vznik)  1980 (ošetřovatelský proces)  Tvorba ošetřovatelských standardů  Zastupování sester na národní úrovni

14 SAK - Spojená akreditační komise  Vznikla v roce 1998  Jejím posláním je trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit  http://www.sakcr.cz /

15 SAK – standardy (manuál a metodická opatření) 1. Řízení kvality a bezpečí 2. Diagnostická péče 3. Péče o pacienty 4. Kontinuity zdravotní péče 5. Dodržování práv pacientů 6. Podmínky poskytování péče 7. Managementu 8. Řízení lidských zdrojů 9. Pro sběr a informací 10. Protiepidemických opatření

16 Sestavení standardu metodou DySSSy 1) Stanovit problém a vytýčit cíle 2) Připojení kritérií 3) Brainstorming nad problémy cíly a kritérii 4) Ověření v praxi 5) Archivace a třídění 6) Platnost standardu 7) Kontrola 8) Inovace

17 Co má standard obsahovat? 1) Zaměření 2) Závaznost 3) Cíl 4) Výčet kritérií (struktura, proces, výsledek) 5) Způsob hodnocení 6) Metodika kontroly

18 Formulace standardu  Základní charakteristiky kvality – struktura, proces, výsledek  Tři typy kritérií: a) Strukturální b) Procesuální c) výsledku

19 Možnosti seminární práce  Vymezte standard péče na vašem pracovišti


Stáhnout ppt "Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK Mgr. Pavla Kordulová."

Podobné prezentace


Reklamy Google