Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace „Jak je to u nás“…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace „Jak je to u nás“…"— Transkript prezentace:

1 Akreditace „Jak je to u nás“…
Chrudimská nemocnice, a.s. Vacková Martina-hlavní sestra,

2 Úvod - krátce Naše nemocnice má 383 lůžek
7 lůžkových oddělení, 4 laboratoře odborné ambulance 679 zaměstnanců 74 lékařů 341 nelékařského personálu (SZP, včetně NZP, PZP) 264 nelékařského personálu 90 % sester získalo Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

3 Certifikace Certifikaci ISO 9001 má celá Chrudimská nemocnice, a.s. – systémy řízení bezpečnosti informací (CQS) Certifikaci jsme obhájili v roce 2012 Nyní usilujeme o akreditaci

4 Akreditace ano nebo ne ? Rozhodování Reakce zaměstnanců Kdy začít
Kolik nás to bude stát Máme k tomu podmínky Zvládneme to Chceme raději: Nové přístroje Moderní vybavení Nové budovy Nové lékařské pokoje Vzdělávání Vyšší platy Nové oblečení………

5

6 Co je Akreditace ? Dělat správné věci, na správném místě a se správnými lidmi Dobrovolný proces při němž se hodnotí zařízení poskytující zdravotní péči a stanoví do jaké míry splňuje standardy k udržení a zlepšení kvality zdravotní péče

7 Proč akreditace? Akreditace z latinského slova „credere“= souhlas, uznání, povolení Akreditace je vždy oficiální uznání (ověření) způsobilosti vykonávat určitou činnost, známka kvality, činnost provádět na zaručené úrovni Naše nemocnice se rozhodla pro akreditaci podle národních standardů SAK – spojená akreditační komise

8 Cíl akreditace Zavedení pořádku v nemocnici Zlepšení kvality
Omezení chyb Kvalitní a bezpečná péče Prestiž zdravotnického zařízení Posílení důvěry veřejnosti Konkurenceschopnost Efektivní a hospodárná léčba

9 Standardy SAK pro nemocnice
50 STANDARDY KVALITY STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPU  STANDARDY PÉČE O PACIENTY STANDARDY KONTINUITY ZDRAVOTNÍ PÉČE  STANDARDY DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTU  STANDARDY PODMÍNEK POSKYTOVANÉ PÉČE  STANDARDY MANAGEMENTU  STANDARDY PÉČE O ZAMĚSTNANCE  STANDARDY PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ  STANDARDY PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ 

10 Cíl akreditace pro zaměstnance
Poskytnutí vzdělávání Zvýšení sebevědomí zaměstnanců Zlepšení podnikové kultury Možnost porovnání Hrdost, prestiž Zlepšení komunikace

11 Poslání nemocnice –I. Bezpečnou a kvalitní zdravotní péči každému jedinci na základě standardizovaných  postupů a procesů Evidence veškeré činnosti kolem pacienta– poskytujeme zdravotní péči založenou na důkazech Zdravotní péče má vysoké finanční nároky. Naši činnost řídíme tak, aby byla hospodárná a efektivní ve smyslu vysokého zisku pro pacienta

12 Poskytování zdravotní péče vyžaduje morálku a respek-tování etických norem u všech zúčastněných
Equita – každému je dostupná stejná péče. Činnost nemocnice se odvíjí a mění na základě vnímání a pochopení potřeb veřej - nosti, nároků systému poskytování zdravotní péče a představ majitele. CÍlem je prospěch pacien-ta, kdy na základě účinných diagnostických postupů a aplikací odpovídající léčby dosahujeme maximálního možného zlepšení stavu.

13 Přínos pro klienta Pocit bezpečí Prevence chyb, řízení rizik
Spokojenost Důvěra Individuální přístup Rovný přístup Komunikace

14 Co je k tomu třeba Dobrovolnost – účast všech zaměstnanců, přesvědčení, motivace, chuť, změnit myšlení, vzbudit zájem…… Zaměření na pacienta-bezpečná péče Podpora ze strany vedoucích pracovníků Pravidelná vnitřní kontrola-audity Hodnocení externím orgánem Stimulace k trvalému zlepšování

15 Co je potřeba před zahájením akreditace
Rozhodnutí vedení Vnitřní předpisy – posouzení a srovnání s 50 standardy SAK Školení personálu

16 Nejčastější problémy Stavy pracovníků na oddělení
Zdravotnická dokumentace Edukace pacientů Léčiva Soukromí pacientů Mimořádné události, stížnosti, NN,pády Kompetence zaměstnanců Sledování indikátorů kvality

17 JAK DÁL?

18 Znovu do toho … Informovanost zaměstnanců - všechny kategorie
Stanovení časového plánu-harmonogram, termíny, interní audity Určení zodpovědné osoby, týmu… Vysvětlování, edukace, motivace, audity….. Změna myšlení zaměstnanců…… Spolupráce všech zaměstnanců

19 Asi takto………….. Kolegové, jdeme na to

20 Píšeme, píšeme, píšeme… Standardní ošetřovatelské postupy
Zdravotní dokumentace BOZP a PO OOPP, odpadové hospodářství Pořizování, používání a údržba zdravotnické techniky, metrologie Příjem, překlad, propuštění pacientů Péče oš. a léčebná, edukace pacientů

21 a zase píšeme, píšeme… Lékařská a ošetřovatelská dokumentace
Léčiva (skladování, předepisování, podávání, zaznamenávání), klinické studie Práva pacientů, Informovaný souhlas Nozokomiální nákazy

22 ještě pořád píšeme,… Informace, nahlížení do dokumentace !!!!
Kodex práv pacientů, Charta práv hospitalizovaných dětí Informovaný souhlas !!!! Dietní systém a opatření k dietnímu systému

23 Kontroly ze strany vedení
Běžné manažerské postupy – kontroly vedoucími pracovníky Jsou-li nedostatky, opětovné proškolení Netrestat, vzdělávat, vysvětlovat.. Chválit, pozitivně motivovat.. Učí se i vedení nemocnice

24 Náš společný cíl se blíží
Chrudimská nemocnice, a.s. má stanovený termín akreditace:

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akreditace „Jak je to u nás“…"

Podobné prezentace


Reklamy Google