Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. NAŠE ZNALOSTI VAŠÍM ZDROJEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. NAŠE ZNALOSTI VAŠÍM ZDROJEM."— Transkript prezentace:

1 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. NAŠE ZNALOSTI VAŠÍM ZDROJEM

2 Základní informace veřejná výzkumná instituce od roku 2007 rok založení: 1954 sídlo: Brno, Líšeňská 33a www.cdv.cz výzkumná a vývojová činnost s celostátní působností pro všechny druhy dopravy spolupráce s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem vnitra a místního rozvoje mezinárodní spolupráce (VB, USA, Norsko, Čína, Slovensko, Německo) přínos pro rozvoj dopravního sektoru Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

3 Organizační struktura Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

4 Dopravní VaV centrum - CDV PLUS V ybudování výzkumné infrastruktury Vybudování laboratoří Vytvoření týmového prostředí Kvalitativní posun výzkumu k optimálnímu rozvoji dopravního sektoru Výzkumné programy Hloubková analýza dopravních nehod (HADN) Humánní synergie v dopravě Bezpečnost v silničním provozu Dopravní infrastruktura Doprava a životní prostředí Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

5 Cíle projektu Hloubková analýza dopravních nehod (HADN) Ing. Josef Andres vybudování laboratoře HADN pro podrobnou analýzu destrukce automobilů po nehodě za účelem zjištění jejich vlivu na příčiny a průběh nehod. shromáždit a vyhodnotit informace o vlivu infrastruktury, vozidla i lidského faktoru na vznik a především na následky dopravních nehod. Bude se jednat např. o informace o uspořádání automobilového interiéru na možnost vzniku zranění osádky Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

6 Cíle projektu Humánní synergie v dopravě Ing. Petr Šenk, Ph.D. vytvoření laboratoře pro analýzy psychologických aspektů v dopravě vyvinutí nových metod výuky a výcviku řidičů vyvinutí metod průzkumu cestovního chování v České republice a shromažďování dat o mobilitě obyvatel v zemi vyvinutí nových strategií snižování negativních deprivací periferních oblastí za pomoci plánování dopravní infrastruktury a zvýšené akcesibility Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

7 Cíle projektu Bezpečnost v silničním provozu Ing. Pavel Tučka vývoj a zdokonalování nástrojů pro rozvoj bezpečné infrastruktury zdokonalení nástrojů pro komplexní péči o nehodové lokality v ČR zpracování podkladů pro školení odborného personálu pro sanační opatření zpracování metodik v oblasti dopadů staveb infrastruktury na bezpečnost silničního provozu, monitorování dopravního proudu, modelování, měření a hodnocení dopravního značení Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

8 Cíle projektu Dopravní infrastruktura Ing. Josef Stryk, Ph.D. vybudování laboratoří pro výzkum materiálů, technologií a diagnostických metod využívaných pro stavby dopravní infrastruktury, výzkum geotechnických problémů a vyšetřování konstrukcí vozovek, zejména při uplatňování nových materiálů vybudování střediska pro výzkum v souvislosti se systémy hospodaření s vozovkami pozemních komunikací, sledováním proměnných parametrů vozovek a analýzou nákladů spojených se správou pozemních komunikací Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

9 Cíle projektu Doprava a životní prostředí RNDr. Jiří Huzlík Vybudování chemických, toxikologických a akustických laboratoří Vybudování mobilní terénní laboratoře pro měření dat o emisní, imisní a akustické situaci Akreditace a autorizace vybraných metod měření Rozšíření a zavedení nových metod směřujících ke snížení nebo eliminaci zátěže životního prostředí a zdraví člověka vybranými škodlivinami a fyzikálními faktory Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

10 Ředitel divize: Ing. Martin Pípa rozvoj dopravního sektoru zpracování expertních posudků pro Ministerstvo dopravy poskytování podpory orgánům, zajišťující státní odborný dozor GIS (geografické informační systémy) a ITS (inteligentní dopravní systémy) podpora nemotorové dopravy řešení problematiky udržitelné dopravy Divize rozvoje dopravy Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

11 Vysoká škola Báňská Ostrava České vysoké učení technické v Praze Ministerstvo dopravy Kraje ČR Správa železniční dopravní cesty Sdružení automobilových dopravců MGE DATA, SPOL.S.R.O. CHAPS SPOL. S R.O. Spolupráce Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

12 Název projektu: Zvýšení plynulosti dopravy a průjezdní kapacity vozovky v místech s dočasným omezeným průjezdem vozidel na D a R pomocí mobilních kooperativních ITS systémů - Mobilní liniové řízení provozu Zadavatel: Technologická agentura České republiky Cíl projektu: vývoj, výroba, testování a ověření v pilotním provozu systému „Mobilního liniového řízení dopravy“ Princip: byly vyvinuty přenosné detekční stanice a použity různé typy detekčních systémů. Proč? Z důvodu dopravních uzavírek. Dopravní uzavírky jsou zdrojem dopravních kongescí, dopravních nehod a generovaných zpoždění a souvisejících ekonomických ztrát. Projekt ViaZONE

13 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Jedná se o: vysokorychlostní vážení (WIM): kontrolní vážení nepřenosnými vysokorychlostními vahami, při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla Proč WIM? Posouzení důležitých aspektů souvisejících s návrhem výstavby sítě stanic dynamického vážení Nekalá soutěž 20% přetížení = 26 000€ / rok / voz. Nekalá soutěž 20% přetížení = 26 000€ / rok / voz. Bezpečnost provozu Nákladní vozidla (>3,5t) 1,8% podíl intenzity 13% podíl usmrcených Bezpečnost provozu Nákladní vozidla (>3,5t) 1,8% podíl intenzity 13% podíl usmrcených Ochrana infrastruktury 20M€<1 km dálnice<100M€) 30% přetížení = 2000% poškozování silnic Ochrana infrastruktury 20M€<1 km dálnice<100M€) 30% přetížení = 2000% poškozování silnic

14 JSDV Název projektu: Jednotný systém dat ve veřejné dopravě s ohledem na aplikaci standartního formátu s možností propojení stávajících systému do jednotné SW platformy informačních systémů ve veřejné dopravě Zadavatel: Technologická agentura ČR Cíl projektu: převedení existujících informačních systémů v reálném čase do jednotného systému dat ve veřejné dopravě, tedy shromažďování a poskytování informací cestujícím v reálném čase Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

15 Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Ředitel divize: Ing. Jiří Jedlička Oblast dopravní infrastruktury Vedoucí: Ing. Josef Stryk, Ph.D. řeší problematiku systému hospodaření s vozovkami, diagnostika vozovek provádí výzkum materiálů a technologií využívaných na stavbách dopravní infrastruktury zaměřuje se na testování betonů a malt, zemního tělesa dopravních staveb, především testování konstrukcí a materiálů Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

16 zaměřuje se na hodnocení zátěže životního prostředí a zdraví člověka v důsledku působení škodlivých látek z dopravy provádí modelování dopravy, emisí a imisí řeší problematiku nadměrného hluku z dopravy a navrhuje opatření vedoucí k jeho snížení odborně zaštiťuje problematiku udržitelného rozvoje dopravy Oblast dopravy a životního prostředí Vedoucí: RNDr. Jiří Huzlík Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

17 Laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí akreditovány pro zkoušení zemin, kameniv, betonů a malt, podkladních vrstev a vozovek pozemních komunikací akreditovány pro měření hluku prostředí v roce 2012 prošly laboratoře recertifikací dle normy ČSN EN ISO/TEC 17025:2005 Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

18 Další druhy zkoušek cyklické zkoušky souvrství vozovek (LGZP) diagnostiku konstrukcí georadarem diagnostika vozovek rázovým zařízením FWD zkoušení povrchových vlastností vozovek analýzu mikrostruktury materiál rastrovacím elektronovým mikroskopem (SEM + EDX) měření hmotnostních koncentrací pevných částic v ovzduší (TSP, PM10, PM2.5, PM1.0) včetně sledování velikostní distribuce, počtu a morfologie měření koncentrací těkavých organických látek v ovzduší stanovení semivolatilních organických škodlivin ve složkách životního prostředí měření hluku a hlučnosti vozovek Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

19 Příklady spolupráce Využití georadaru při přejímacích zkouškách vozovek (ŘSD) Katalóg porúch vozoviek s cementobetónovým krytom (SSC -Slovenská správa ciest) Diagnostika dráhy na letišti Vodochody a Sliač – georadar, rázové zařízení FWD Provedení hlavních mostních prohlídek na dálnicích (ŘSD) Běžné prohlídky silnic I. třídy na území JHM kraje (ŘSD) Systém hospodaření s vozovkami (ŘSD) Měření hlučnosti vozovek metodou CPX (Eurovia, Skanska, ŘSD) Měření imisí 2013 – lokalita Holešovičky (Hlavní město Praha) Zpracování emisní bilance z automobilové dopravy (Brno, Praha, Ostrava) Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny hl. m. Prahy (Praha) Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

20 LGZP + PneuTester Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

21

22

23 PS/1 (Graseby Andersen) Leckel MVS6 AirChek 2000 AirPointer Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

24 Plynový chromatograf GS/MC Shimadzu QP 2010 ICP-MS - h motnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

25 Divize: Bezpečnost a dopravní inženýrství Ředitel divize: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711 Oblast dopravního inženýrství – Ing. Pavel Tučka Zaměření oblasti: aplikovaný výzkum v oboru bezpečného utváření pozemních komunikací a managementu bezpečné infrastruktury problematika bezpečnosti železniční dopravy a to v místech její interakce s dopravou silniční Spolupráce: s výrobními firmami, které se mohou spolupodílet svou činností na zlepšení silniční infrastruktury s cílem zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích

26 Nabízené služby: analýza a sanace nehodových míst a aplikace nástrojů bezpečné silniční infrastruktury (provádění bezpečnostních inspekcí, auditů bezpečnosti pozemních komunikací, dopravně-inženýrská posouzení) návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech školení auditorů a inspektorů bezpečnosti pozemních komunikací, a v oblasti dopravního značení Dosavadní úspěchy: pilotní instalace a výzkum efektivnosti světelné závory na třech přejezdech v ČR (možná alternativa závor ve vybraných případech) užitný vzor „Rozhraní pro bezpotenciálové vyvedení signálu z PZZ“, který umožňuje dodatečnou instalaci světelné závory na stávajících přejezdech v souladu s podmínkami provozovatele dráhy (SŽDC); spolupráce s firmou Trakce, a.s. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

27 Dopravní průzkumy – podklad pro analýzu dopravy, organizaci provozu, sběr dat Nehodové analýzy – identifikace míst častých dopravních nehod, návrh bezpečnostních opatření, hodnocení jejich účinnosti z inženýrského i ekonomického pohledu Statistika – vyhodnocení dat, spravování databáze nehodových dat (mezinárodní databáze IRTAD) Ekonomické hodnocení dopravy – výpočet ztrát z dopravní nehodovosti, ekonomické analýzy, atd. Zpracování a vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Oblast dopravních průzkumů, hodnocení bezpečnosti a strategií – Ing. Alena Vyskočilová Zaměření oblasti: Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

28 Spolupráce: Ředitelství silnic a dálnic ČR Ministerstvo dopravy Kraje, města, obce Komerční subjekty Významné projekty: CSD 2010 - Příprava, provedení a vyhodnocení celostátního sčítání dopravy 2010 – Rozsah sčítání - celá síť dálnic, silnic I. a II. třídy a vybrané úseky silnic III. třídy – tedy i Jihomoravský kraj – přímo sčítaných cca 6 500 úseků – místní komunikace některých měst – 13 kategorií vozidel

29 Oblast Hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN) – Ing. Josef Andres Šetření dopravních nehod na místě. Podrobná analýza dopravních nehod z hlediska vlivu dopravní infrastruktury, automobilové techniky a lidského činitele. Analýza nehodového děje vč. jeho simulace. Vedení databáze podrobných informací. Návrhy dopravně – bezpečnostních doporučení na dopravní infrastruktuře. Doporučení pro technická zlepšení vozidel. Zpětné multikriteriální analýzy nehodovosti. Návrhy doporučení pro změny v technických předpisech. Návrhy doporučení pro změny ve výuce řidičů. Doporučení pro strategická, dopravně – politická rozhodnutí. Zaměření oblasti: Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

30 Spolupráce se státní správou, především MD, MV, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, krajskými a městskými úřady, Policií ČR. Spolupráce s vysokými školami, společné projekty, zapojení studentů Spolupráce s autoškolami, dopravními inženýry, auditory Spolupráce s výrobními podniky, s automobilkami a jejich subdodavateli, dopravními podniky, staviteli pozemních komunikací. Nabídka spolupráce České kanceláři pojistitelů a České asociaci pojišťoven. Podíl při tvorbě osvětových kampaní se zaměřením na bezpečnost silničního provozu. Nabízené služby a možnosti další spolupráce Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

31 Dosavadní výsledky a spolupráce Spolupráce s komerčním partnerem z automobilového průmyslu IDIADA CZ Zahájení spolupráce s firmou Škoda Auto, a. s. Spolupráce při tvorbě Nařízení evropského parlamentu a rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Evropské unii. Návrhy dopravně–bezpečnostních doporučení na místech častých dopravních nehod. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

32 Dopravní průzkumy a analýzy silniční sítě, měření a sledování dopravně – inženýrských charakteristik Dopravně – inženýrská opatření (analýzy) Analýza dopravních nehod Identifikace kritických míst na síti PK Stanovování kapacit komunikací a křižovatek, modelování dopravy Posudky a odborné studie Školení, vzdělávání a poradenství OBLAST Oblast navrhování pozemních komunikací – Ing. Radim Striegler Zaměření oblasti:

33 Vládu a ministerstva Ředitelství silnic a dálnic (audity bezpečnosti, inspekce, posudky) Samosprávy měst a obcí Vysoké školy (VŠB, Univerzita Pardubice, ČVUT…) Komerční subjekty - transfer výstupů v rámci výzkumných projektů např. projekty: TAČR – EFEKTIV, č. TA01031303 s fy. EDIP, s.r.o. TAČR - FLEXI, č. TA03030747 s fy. H I T HOFMAN, s. r. o. TAČR – CHODCI, č. TA03030791 s fy. IDIADA CZ a.s. Média, občany aj. Spolupráce: Významné projekty: transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury do právního řádu České republiky (2011) zavedení povinnosti provádět nástroje směrnice na komunikace transevropské sítě TEN-T ve všech fázích projektování, výstavby a provozu. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

34 Oblast geoinformatiky - RNDr. Michal Bíl, Ph.D. Zaměření oblasti: Aplikace geografických informačních systémů v dopravním výzkumu (aplikace v bezpečnosti dopravy, dostupnost území). Práce se zařízením GPS, sloužící pro přesná zaměřování, sběr dat a mapování. Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

35 Divize lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování Ředitel divize: Ing. Petr Šenk, Ph.D. Divize spojuje široké portfolio odborníků z přírodních, společenských a technických věd. Výzkumné oblasti: Oblast prevence, rehabilitace a vzdělávání v dopravě Oblast analýz dopravního chování a modelování dopravy

36 metodické řešení a realizace rozsáhlých dopravně-sociologických průzkumů statistická analýza dat o dopravním chování modelování dopravní poptávky návrh a správa multimodálních modelů pro dopravní plánování aplikace agentních technologií při modelování dopravy Oblast prevence, rehabilitace a vzdělávání v dopravě studium stresových faktorů řidičů městské hromadné dopravy, programy pro práci s řidiči MHD po dopravní nehodě, programy pro práci s řidiči přestupkáři, připravujeme kurzy pro řidiče referenty tvorba metodik Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

37 Pro jaké firmy nabízíme spolupráci Dopravní podniky Dopravci v osobní a nákladní dopravě Autoškoly Maloobchodní řetězce Distributoři CNG, elektrické energie a dalších paliv Banky Města, regiony Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

38 Nabízené služby a možnosti spolupráce Služby zaměřené na profesionální řidiče Kurzy pro řidiče MHD po dopravní nehodě Kurzy zvládání stresu při práci řidiče Analýzy firemní kultury v dopravních podnicích Služby zaměřené na analýzu mobility obyvatel Predikce poptávky po dopravě (nová dopravní spojení, citlivost na kvalitu služeb v dopravě, atd.) Alokace služeb s ohledem na časoprostorové chování obyvatel (bankomaty, stanice CNG, otevírací doby v maloobchodu, atd.) Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

39 Dosavadní úspěchy a příklady spolupráce Spolupráce s Ministerstvem dopravy Zpracovaná studie „ Senioři v dopravě – Výběr z výstupů projektu CONSOL“ Spolupráce s obcemi, kraji zpracovaná studie „Mikrosimulační model dopravy na komunikaci I/55 v obci Břeclav“ zpracovaná studie „Cukrovar – testování propustnosti navyšováním intenzit dopravy“ Zpracovaná studie „Posouzení propustnosti příjezdových komunikací bývalého areálu Tranza“ Realizace prvního průzkumu dopravního chování v ČR na úrovni Jihomoravského kraje Spolupráce s Probační a mediační službou ČR realizace projektu „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“ Kontaktní informace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., cdv@cdv.cz, +420 548 423 711

40 Děkuji vám za pozornost! Kontaktní informace: Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon: +420 541 641 717 email: rudolf.cholava@cdv.cz www.cdv.cz


Stáhnout ppt "Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. NAŠE ZNALOSTI VAŠÍM ZDROJEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google