Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením Téma:Počítačová grafika – Úvod, rastrová grafika Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:únor 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.3.01.ICT Anotace: Úvod do počítačové grafiky, seznámení s kategoriemi, úvod do rastrové grafiky. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástrojů programu Power Point. Díky animaci a grafické dokumentárnosti je žák tématem provázen krok za krokem, což u náročných grafických programů napomáhá lepšímu porozumění tématu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA RASTROVÁ GRAFIKA

3 ÚVOD JJedná se o velmi dynamicky se rozvíjející odvětví výpočetní techniky. UUmožňuje vytvářet statické i animované 3D obrazy, tvorbu technické dokumentace, virtuální reality atd. DDnešní výkonné počítače umožňují, aby za pomoci příslušného softwaru mohl provádět každý uživatel „grafická kouzla“ při úpravách fotografií či vytváření vlastních obrázků.

4 KDE SE PC GRAFIKA VYUŽÍVÁ?  Tiskoviny – časopisy, noviny, knihy, letáky… jsou zpracovány na počítačích.  Reklama – rozsáhlý obor, který je postaven na počítačové grafice (billboardy, reklamní spoty, propagační materiály…).  Média, televize, multimédia – televizní efekty, titulky, obrázky, schémata ve zprávách…  Internetové stránky – má trochu odlišnou logiku od klasické grafiky, důraz je položen na velikost dat, názornost, přehlednost…

5 KDE SE PC GRAFIKA POUŽÍVÁ?  3 D Modeling – prostorové modelování pro vytváření nových výrobků (automobily, interiéry, nástroje…).  CAD / CAM projektování – specializované odvětví grafiky, lze například konstruovat budovy a následně vytvářet prostorové zobrazení…  Hry – grafika v počítačových hrách se velice přibližuje zobrazení reálného světa.

6 ROZDĚLENÍ GRAFIKY Grafický software rozdělujeme do dvou kategorií:GRAFIKA VEKTOROVÁRASTROVÁ

7 RASTROVÁ GRAFIKA  Obraz je tvořen rastrem jednotlivých bodů, které jsou uloženy v rámci grafického souboru tak, že informace o každém bodu obsahuje jeho pozici v ploše (souřadnice) a barvu. Obrazové body jsou patrné při zvětšení části obrazu.

8 RASTROVÁ GRAFIKA  Obraz je tvořen rastrem jednotlivých bodů, které jsou uloženy v rámci grafického souboru tak, že informace o každém bodu obsahuje jeho pozici v ploše (souřadnice) a barvu. Obrazové body jsou patrné při zvětšení části obrazu.

9 RASTROVÁ GRAFIKA VÝHODYNEVÝHODY velké prostorové nároky na uložení při zvětšování obrazu dochází ke snížení kvality lze zvětšit pouze v závislosti na počtu bodů, ze kterých je obraz složen perfektní a věrné zachování původní scény možnost grafických efektů

10 SS ohledem na popsaný princip lze rastrové obrázky editovat jen v rámci daných obrazových bodů. To znamená, že nová barva bodu vždy přemaže původní barvu bodu a od tohoto principu se odvíjejí všechny možné úpravy, které lze s obrázkem provádět. VV rámci rastrových grafických programů je možné obrázky např. ořezávat, zvětšovat, zmenšovat, upravovat jas, kontrast, barevnou sytost, aplikovat různé efekty, prolnutí, rozmazání, zvlnění atd. Tyto zásahy jde později obtížně měnit.

11 PRAKTICKÉ POUŽITÍ DDigitální záznam fotografií, obrázků a grafických scén. DDalší úpravy fotografií a obrázků, jejich řazení do prezentací. DDigitalizace papírových fotografií a obrázků, jejich snadná archivace.

12 PROGRAMY  Adobe Photoshop Profesionální bitmapový editor  PhotoFiltre Studio 7 Užitečný editor fotografií podporující práci s vrstvami  GIMP Kvalitní bitmapový grafický editor

13 Použité zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. ISBN 978-80-7402-021-6. Autorem všech částí tohoto učebního materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jiří Gregor.


Stáhnout ppt "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google