Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením Téma:Počítačová grafika – AutoCAD 2. Kreslicí plocha Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:červen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.3.05.ICT Anotace: Práce v aplikaci pro kreslení technických výkresů – nastavení kreslicí plochy. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 8. Díky animaci a grafické dokumentárnosti je žák tématem provázen krok za krokem, což u náročného grafického softwaru AutoCAD napomáhá lepšímu porozumění tématu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA AutoCAD 2 KRESLICÍ PLOCHA

3 Nastavení kreslicí plochy Kreslicí plochu určují Meze výkresu zobrazením rastru bodů, jejichž vzdálenost lze nastavit. Máme-li v úmyslu kreslit na plochu stejně velkou, jaká se bude tisknout, určíme meze výkresu v měřítku 1:1 zadáním souřadnic levého dolního a pravého horního rohu. Hodnoty souřadnic oddělujeme čárkou (na rozdíl od desetinné čárky, kterou v AutoCADu vyjadřujeme tečkou), např. 0,0 Enter 420, 297 – plocha formátu A3.

4 Nastavení kreslicí plochy Příklad nastavení mezí výkresu: V nabídce Formát vybereme Meze výkresu.

5

6 Nastavení kreslicí plochy Příklad nastavení mezí výkresu: V nabídce Formát vybereme Meze výkresu. V dolní části čteme oznámení AutoCADu: Určete levý dolní roh nebo [Ano/Ne] :

7 Nastavení kreslicí plochy Příklad nastavení mezí výkresu: V nabídce Formát vybereme Meze výkresu. V dolní části čteme oznámení AutoCADu: Určete levý dolní roh nebo [Ano/Ne] :

8 Nastavení kreslicí plochy Příklad nastavení mezí výkresu: V nabídce Formát vybereme Meze výkresu. V dolní části čteme oznámení AutoCADu: Určete levý dolní roh nebo [Ano/Ne] : Potvrdíme stisknutím klávesy Enter. Určete pravý horní roh nebo [Ano/Ne] : Místo nabízených čísel v šipkových závorkách napíšeme čísla souřadnic pravého horního rohu výkresu, např. 420,297 a potvrdíme stisknutí klávesy Enter.

9 Nastavení kreslicí plochy Příklad nastavení mezí výkresu: V nabídce Formát vybereme Meze výkresu. V dolní části čteme oznámení AutoCADu: Určete levý dolní roh nebo [Ano/Ne] : Potvrdíme stisknutím klávesy Enter. Určete pravý horní roh nebo [Ano/Ne] : namísto nabízených čísel v šipkových závorkách napíšeme čísla souřadnic pravého horního rohu výkresu např. 420,297 a potvrdíme stisknutí klávesy Enter.

10 Nastavení kreslicí plochy Pokud vytváříme výkres na papíře, určujeme měřítko na začátku kreslení. V tomto měřítku je pak vytvořen celý výkres. V AutoCADu je však většinou postup opačný. Výkres kreslíme ve skutečné velikosti, tj. 1:1. Při tisku nastavíme měřítko, které určuje zmenšení výkresu na papír, např. 1:10, 1:50 apod.

11 Zobrazení vymezené kreslicí plochy Přepínání zobrazení rastru umožňuje funkční klávesa F7 nebo tlačítko „RASTR“ v dolní části pracovní plochy. Pokud se rastr nezobrazí, je třeba plochu zobrazit a nastavit optimální rozteč rastrových bodů. Zobrazení vymezené kreslicí plochy:

12 Zobrazení vymezené kreslicí plochy

13 S nastavením měřítka souvisí i jednotky. AutoCAD používá tzv. kreslicí jednotky, které pro nás mohou představovat skutečné jednotky, které zvolíme, např. milimetry, centimetry nebo kilometry. Nastavení jednotek je pak třeba brát v úvahu při tisku.

14 Abychom se orientovali, která část kreslicí plochy je zobrazována, lze použít zmíněný RASTR. Je to síť bodů kontrastních vůči pozadí, u kterých lze nastavit vodorovnou a svislou vzdálenost tak, aby rastr nebyl příliš hustý (pak by se nezobrazil), nebo moc řídký (pak by jeho význam klesl). Rastr se zobrazí jen na vymezené kreslicí ploše, dané mezemi výkresu.

15 Nastavení optimální rozteče rastrových bodů:

16

17

18

19 Zvolíme-li jednotky mm a máme v úmyslu kreslit na plochu objekty v měřítku 1:1, souřadnice levého dolního a pravého horního rohu musí být vynásobeny koeficientem příslušného měřítka. Např. bude-li výkres formátu A3 tištěn v měřítku 1:100, bude zadání mezí výkresu 0,0 Enter 42000, 29700 Enter.

20 RASTR A KROK Kromě rozteče rastrových bodů lze ve stejném dialogovém okně nastavit i rozteč fiktivních bodů, po kterých se pohybuje kurzor při pohybu myši, tzv. krok. Tuto funkci lze zapnout či vypnout funkční klávesou F9 nebo tlačítkem „KROK“ v dolní části pracovní plochy.

21 RASTR A KROK

22 KONTROLNÍ OTÁZKY Čím je určena kreslicí plocha? Jak určíme meze výkresu? Jaký je významový rozdíl mezi znakem. (tečka) a, (čárka)? Jak nastavíme kreslicí plochu? Jak zobrazíme vymezenou kreslicí plochu? Co a jak musíme nastavit, abychom vymezenou kreslicí plochu viděli? V jakém měřítku obykle v AutoCADu kreslíme? Co je to KROK a RASTR, jak nastavujeme jejich parametry?

23 Použité zdroje: LIŠKA, Jan a Jaroslav SCHWARZ. AutoCAD LT 2000 CZ: podrobná příručka. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, x, 289 s. CAD. ISBN 80-722-6241-6. Autorem všech částí tohoto učebního materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jiří Gregor. Většina obrázků je zhotovena skenováním (nástroj „Výstřižek“).


Stáhnout ppt "Autor:Jiří Gregor Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google