Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast: Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma: MS Word 2010 – Pracovní prostředí programu. Ročník: 1. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ ICT Anotace: Základní seznámení s ovládáním programu, rozdíly oproti starším verzím. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad. Žáci mají na počítačích spuštěný program MS Word Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Textové editory Patří mezi nejpoužívanější programy při práci s počítačem. Jsou určeny k psaní, editaci a grafické úpravě textu. V našich podmínkách je nejvíce rozšířen kancelářský balík programů MS Office. Existují (existovaly) i další možnosti Open Office, 602PC Suite…

3 Některé odlišnosti Wordu 2010
Oproti verzi Word 2003 nastaly podstatné (zásadní) změny ve verzi 2007, tyto byly dále podpořeny ve verzi 2010. Nejpodstatnější změnou pro uživatele je „Pás karet“, který kompletně mění přístup k funkcím aplikace 2003. Tato změna přináší zejména pro starší uživatele editoru některé komplikace při hledání běžných příkazů.

4 Pracovní prostředí MS Word 2010
Karta - Start Panel – Rychlý přístup Pás karet Titulní lišta Skupina, sekce Posuvník Vodorovné pravítko Svislé pravítko Prostor pro psaní textu, stránka

5 Karta Start Kompletní správa vytvářeného dokumentu, nastavení programu a informace o dokumentu. Položka Informace umožňuje nastavit Oprávnění přístupu k dokumentu (šifrování), Sdílení dokumentů a dovoluje Spravovat a srovnávat předchozí verze dokumentu. Naposledy otevřené dokumenty jsou snadno přístupné pomocí položky Naposledy otevřené. Položka Možnosti na této kartě nahrazuje položku Nástroje – Možnosti verze 2003, zde je možné upravovat nastavení a předvolby aplikace Word.

6 Nabídka Možnosti Zde se nastavuje uživatelské prostředí programu.
Každý uživatel může přizpůsobit nastavení programu svým potřebám a zvykům.

7 Tlačítko pro přizpůsobení
Panel – Rychlý přístup Tlačítko pro přizpůsobení Panel – Rychlý přístup Panel Rychlý přístup trvale zobrazuje často používané příkazy, které je vhodné mít neustále k dispozici. Panel Rychlý přístup je možné upravit podle vlastních potřeb. Toto nastavení se provádí pomocí tlačka Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup. Další možnost nastavení je kliknout pravým tlačítkem myši na příkaz na kartě a zvolit možnost Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup, nebo nastavit vlastnosti panelu přes nabídku Možnosti (předchozí snímek).

8 Pás karet V MS Word 2010 se v horní části okna zobrazuje pás, který se nazývá pás karet . Tento pás karet, na kterém jsou záložky s jednotlivými kartami, nahrazuje původní nabídky a panely nástrojů. Každá karta na pásu obsahuje tlačítka a příkazy uspořádané do skupin (sekcí). Pás karet lze skrýt (zobrazit) tlačítkem ve tvaru šipky umístěným vpravo na pásu karet vedle tlačítka s otazníkem pro nápovědu, nebo použitím klávesové zkratky Ctrl+F1. Tlačítka na pásu karet je možné přizpůsobit dle uživatelských potřeb. První z možností přizpůsobení je přidávat tlačítka do stávajících skupin pásu karet, ve kterých mají být zobrazena, nebo druhou možností je vytvoření zcela nové karty s novými vlastními skupinami.

9 Vytvoření vlastních karet a skupin na pásu karet
Přizpůsobit stávající karty a skupiny na pásu karet lze pravým tlačítkem myši v oblasti pásu karet a zvolením možnosti Přizpůsobit pás karet, nebo přes nastavení v zobrazení Soubor – Možnosti – Přizpůsobit pás karet . V dialogovém okně Možnosti aplikace Word můžete na vlastní karty nebo do vlastních skupin přidat příkazy. Vždy je možné se vrátit k výchozím nastavením, můžete použít tlačítko Obnovit.

10 Kontextové karty Kontextové karty se zobrazí na pásu karet (dočasně), pouze v případě potřeby. Pokud je například vložen a označen kreslený grafický objekt, zobrazí se Nástroje kreslení, které obsahují Kontextovou kartu – Formát. Podobně se Kontextové karty zobrazují i pro vložené tabulky, grafy a další objekty.

11 Dialogové okno pro skupiny na kartě
Zobrazí-li se v pravé dolní části skupiny na pásu karet ikona pro otevření dialogového okna , otevřete se kliknutím na ni dialogové okno s dalšími možnostmi pro danou skupinu. V dialogovém okně se zobrazí dané možnosti a nastavení pro skupinu, pro kterou bylo otevřeno (na obrázku nastavení vlastností Odstavce). Poznámka: Dialogová okna jsou stejná jako ve verzi 2003.

12 Navigační podokno Navigační podokno umožňuje rychlou orientaci v dokumentu. Navigační podokno se zobrazuje stisknutím kombinace kláves CTRL+F, nebo Domů – Úpravy - Najít. Pomocí Navigačního podokna je možné: Procházet stránky v dokumentu Procházet nadpisy (podnadpisy) v dokumentu Prohledávání v dokumentu Změna uspořádání dokumentu Uspořádání dokumentu je možné změnit tím, že se v tomto podokně přetahují nadpisy dokumentu na jiná místa. Změny, které jsou takto provedeny, se následně projeví v dokumentu.

13 Procvičení učiva Panel – Rychlý přístup nastavte tak, aby obsahoval tato tlačítka: Nový, Otevřít, Uložit, Rychlý tisk, Náhled a tisk a Zpět. V Možnostech aplikace Word nastavte: Barevné schéma – černá Své uživatelské jméno a iniciály V pásu karet zobrazte (přidejte) kartu Vývojář. Vyvolejte kontextovou kartu – Nástroje tabulky. Zobrazte Navigační podokno.

14 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN VRÁNOVÁ, Hana. Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010: Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Word 2010.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google