Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma:MS Word 2010 – Práce se styly. Ročník:1. Datum vytvoření:leden 2014 Název:VY_32_INOVACE_15.3.17. ICT Anotace: Styl dokumentu, typy stylů, změny stylů, nastavení stylů, vytvoření vlastního stylu. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Styl dokumentu Styl je nástroj, který ušetří mnoho práce a času při vytváření dlouhého dokumentu. Styl je jednoduché a rychlé formátování formou jednoho kliknutí myši na název uloženého stylu. Uložený styl obsahuje soubor formátovacích příkazů, které se nemusí pracně ručně nastavovat. Styly se používají tak, že se označenému textu přiřadí název stylu a v důsledku toho se text zformátuje. Další výhodou použití stylů je, že pokud máme dokument již zformátovaný pomocí stylů a chceme jej přeformátovat, tak stačí upravit formát použitého stylu a nastavené změny se automaticky provedou v celém dokumentu.

3 Typy stylů v dokumentu styl odstavce - ¶ styl písma - a styl tabulky styl seznam Každý napsaný text v nově otevřeném dokumentu má přiřazený styl „Normální“, což je zobrazeno v kartě Domů, v sekci Styly. Zde je možné toto nastavení změnit. Styly písma a odstavců určují vzhled většiny textu v dokumentu. Některé styly lze používat jako styly písma i styly odstavců.písmaodstavců Styly tabulek určují vzhled tabulek, včetně takových vlastností jako formátování textu řádku nadpisu, mřížky a barev zvýraznění pro řádky a sloupce.tabulek Styly seznamů určují vzhled seznamů, včetně vlastností stylu odrážek nebo schématu číslování, odsazení a textu popisků.seznamů

4 Struktura dokumentu Při psaní textového dokumentu je třeba respektovat tři základní složky: Věcný obsah – dopis, zpráva, žádost, oběžník… Strukturu - každý text by měl být jasně a přehledně členěn nadpisy, seznamy, poznámkami apod. U každého odstavce by mělo být zřejmé, jaké je jeho postavení v dokumentu. Vzhled - je dán naším záměrem, jak chceme dokument využít. Je určen skupinou stylů, které jsou přiřazeny jednotlivým druhům odstavců, tedy struktuře dokumentu.

5 Změny stylů V kartě Domů, v sekci Styly jsou předdefinované styly odstavců. Výběr stylů můžeme měnit pomocí tlačítka Změnit styly. Předdefinované styly

6 Změny stylů U stylů můžeme měnit: Sadu stylů (standardně je nastaven styl Word 2010) Barvu stylů Typ písma Mezery mezi odstavci

7 Podrobné nastavení stylů Pro podrobné nastavení stylů použijeme tlačítko v pravém dolním rohu sekce Styly.

8 Pravidla pro práci se styly Napsaný text v nově otevřeném dokumentu má styl s názvem „Normální“ a od tohoto stylu jsou odvozeny ostatní styly odstavců. Jestliže pro vzhled odstavce zvolíte jakýkoliv z dostupných stylů, bude mít vždy následující odstavec styl „Normální“ (pokud nestanovíte jinak). Nadpisy vždy používáme od první úrovně k nižším úrovním. Dodržení tohoto pravidla je důležité pro tvorbu obsahu. Pro číslované a odrážkované seznamy používejte rovněž styly.

9 Vytvoření vlastního stylu Pokud si nevystačíte s předdefinovanými styly, můžete si vytvořit styl vlastní: V dokumentu naformátujte text dle svých představ (např. odrážkovaný seznam). Označte text do bloku. V dialogovém okně Styly zvolíte tlačítko Nový styl a nadefinujete název (např. odrážky 1) a formátování tohoto stylu. Styl se objeví v seznamu stylů a je možné ho při psaní dokumentu kdykoliv použít.

10 Vytvoření vlastního stylu Nový styl Pojmenovat Potvrdit Podrobný formát stylu

11 Procvičení učiva Otevřete nový dokument, napište příkaz =rand(4,3) a stiskněte klávesu Enter. V prvním odstavci textu použijte styl „intenzivní zdůraznění“. Ve druhém odstavci textu použijte styl „hypertextový odkaz“. Ve třetím odstavci textu použijte styl „podtitul“. Ve čtvrtém odstavci oddělte jednotlivé věty klávesou Enter. Odstavec naformátujte jako odrážky. Použitý styl uložte jako vlastní styl s názvem „Odrážky 1“.

12 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN 978-80-7402-020-9. Základy stylů v aplikaci Word. In: [online]. [cit. 2014-01-05]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/word-help/zaklady- stylu-v-aplikaci-word-HA102647012.aspx Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Word 2010.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast:Informační a komunikační technologie Tematická oblast:Práce se standardním aplikačním programovým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google