Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Styly, záhlaví a zápatí, oddíly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Styly, záhlaví a zápatí, oddíly"— Transkript prezentace:

1 Styly, záhlaví a zápatí, oddíly
1. přednáška Styly, záhlaví a zápatí, oddíly

2 Styl je nástroj usnadňující formátování dokumentu, k jeho zrychlení a k dosažení stejného vzhledu dokumentů. Styl je symbolické pojmenování formátování. Místo postupného formátování zvolíme styl, který obsahuje veškeré formátovací příkazy.

3 Styl Aplikuje se tak, že se označenému objektu přiřadí název stylu a důsledkem je, že se objekt zformátuje. Ve Wordu 2003 jsou styly pro: Odstavce Znaky Tabulky Seznamy

4 Styly odstavce Styly odstavce nezahrnují pouze typ a velikost písma, ale také formátování pro umístění a velikosti mezer celého textu odstavce. Styl odstavce můžete použít pro jeden i více odstavců. V podokně úloh se vedle stylu odstavce zobrazí ikona odstavce . Formátování stylu odstavce bude použito pro veškerý text uzavřený ve značkách konce odstavce, které jsou označeny ukazatelem myši.

5 Styly znaků Tyto styly jsou místo na úrovni odstavce používány na úrovni znaku (pro bloky slov a písmena). Příkladem může být styl „zdůraznění“, pomocí kterého bude možné použít typ podtržení a kurzívu. Styly znaků můžete použít společně se stylem odstavce. To znamená, že pokud použijete styl odstavce Normální s písmem Times New Roman a potom použijete ve slově styl „zdůraznění“, písmo Times New Roman se nezmění, přičemž bude použito formátování kurzívou a podtržení. V podokně úloh se vedle stylů znaků zobrazí ikona znaku .

6 Styly seznamu a tabulky
Tyto další dva typy stylů poskytují jednotný vzhled tabulkám a seznamům, přičemž jsou v podokně úloh označeny příslušnými ikonami: ikonou seznamu a ikonou tabulky Každý text, který zapíšeme ve Wordu má přiřazený implicitně styl s názvem Normální.

7

8 Styly a formátování Seznam typických stylů pro nový prázdný dokument v podokně úloh Styly a formátování. 1) Tři styly nadpisu 2) Výchozí styl odstavce označovaný jako Normální Nejrozsáhlejší oblast pro práci se styly je podokno úloh Styly a formátování (nabídka Formát), jak je znázorněno na předchozím obrázku.

9 Seznam stylů Seznam stylů znázorněný na obrázku je typický seznam, který se zobrazuje pro nový prázdný dokument. Seznam obsahuje tři předdefinované styly nadpisu a styl odstavce Normální, k dispozici máte však mnoho dalších stylů, které jen nejsou zobrazeny ve výchozím zobrazení. V podokně je vybrán styl Normální, což umožňuje v dokumentu znázornit styl textu v umístění ukazatele myši. Díky tomu je ve výchozím nastavení v novém dokumentu pro veškerý text vybrán styl Normální.

10 Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti stránky vytvořeného dokumentu, které se nacházejí na jejím horním a dolním okraji. Můžete do nich jednoduše vložit název dokumentu, jméno autora, čísla stránek nebo jakýkoliv libovolný text. Jak si vlastní záhlaví a zápatí nadefinovat?

11 Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti stránky vytvořeného dokumentu, které se nacházejí na jejím horním a dolním okraji. Můžete do nich jednoduše vložit název dokumentu, jméno autora, čísla stránek nebo jakýkoliv libovolný text. Jak si vlastní záhlaví a zápatí nadefinovat?

12 Záhlaví a zápatí V horní části okna Wordu otevřete nabídku Zobrazit a klepněte na položku Záhlaví a zápatí. Tím se v horní a dolní části stránek ohraničí oblast záhlavní a zápatí a zároveň se stane neaktivním hlavní dokument (tzn. není v něm možné provádět žádné změny).

13

14 Záhlaví a zápatí Do záhlavní nebo zápatí vepište požadovaný text, případně využijte možností zobrazeného okna Záhlaví a zápatí. Stisknutím tlačítka Vložit automatický text rozbalíte nabídku, z níž můžete do vybrané oblasti jednoduchým klepnutím vložit nabízenou položku.

15

16 Záhlaví a zápatí 3) Pomocí tlačítek na panelu nástrojů je možné do záhlaví nebo zápatí vložit číslování stránek dokumentu nebo údaj o celkovém počtu stran. Chcete-li změnit formát čísel stránek, použijte tlačítko Formát čísel stránek. 4) Podobným jednoduchým způsobem můžete do záhlaví nebo zápatí dokumentu vložit pole datum nebo pole čas, takže v daném okraji se vždy zobrazí aktuální datum a čas, kdy byl dokument otevřen.

17 Záhlaví a zápatí 5) Do záhlavní nebo zápatí je možné jednoduchým způsobem vložit obrázek – stačí přejít do nabídky Vložit, Obrázek a klepnout na příkaz Klipart nebo Ze souboru. V otevřeném okně vyhledejte požadovaný obrázek a poklepáním levým tlačítkem myši jej vložte do dokumentu.

18

19 Záhlaví a zápatí 7) I v oblasti záhlaví a zápatí je možné formátovat text stejně jako ve zbytku dokumentu – máte možnost změnit typ písma, řez, barvu, zvýraznění, použít tlačítka pro zarovnání textu apod. 8) Chcete-li změnit nastavení vloženého obrázku, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte položku Formát obrázku. Tím se zobrazí okno, kde je možné upravit velikost obrázku, styl obtékání a podobně.

20

21 Záhlaví a zápatí 9) Pokud jste se záhlavím a zápatím spokojeni, stiskněte na panelu nástrojů tlačítko Zavřít, nebo mimo oblast záhlaví a zápatí poklepejte levým tlačítkem myši

22 Práce s oddíly V části dokumentu potřebujeme vytvořit odlišné uspořádání, např. některé stránky musíme mít na šířku ( s tabulkami), ostatní na výšku, na některých stránkách povolíme určité úpravy,… Prostě všude tam, kde není žádoucí, aby byl dokument jednotný, použijeme rozdělení dokumentu na oddíly.

23

24 Práce s oddíly 1) Oddíl formátovaný jako jeden sloupec
2) Oddíl formátovaný jako dva sloupce Vložením konců oddílů jednoduchým způsobem rozdělíte dokument na oddíly, které můžete později formátovat podle vlastních požadavků. První oddíl například naformátujete jako jeden sloupec určený pro úvod zprávy a následující oddíl do dvou sloupců, do kterých zadáte základní text zprávy.

25 Typy konců oddílů, které lze vložit
Následující příklady znázorňují typy konce oddílu, které můžete vložit. (Dvojitá tečkovaná čára v příkladech představuje konec oddílu.)

26 Další stránka: vložení konce oddílu, nový oddíl začne na další stránce.

27 Stejná stránka vložení konce oddílu, nový oddíl začne na téže stránce

28 Lichá stránka nebo Sudá stránka
vložení konce oddílu, nový oddíl začne na následující liché nebo sudé stránce (podle číslování stránek).

29 Typy formátů, které lze u oddílů nastavit
okraje, formát nebo orientace papíru, zdroj papíru pro tiskárnu, ohraničení stránky, svislé zarovnání

30 Typy formátů, které lze u oddílů nastavit
záhlaví a zápatí sloupce, čísla stránek, čísla řádků, poznámky pod čarou a vysvětlivky.

31 Typy formátů, které lze u oddílů nastavit
Nezapomeňte, že konec oddílu ovlivňuje formátování textového oddílu, který jej předchází. Pokud například odstraníte konec oddílu, stane se text, který jej předchází, součástí následujícího oddílu a převezme jeho formátování. Poslední znak konce odstavce v dokumentu ovlivňuje formátování posledního oddílu dokumentu, popřípadě celého dokumentu, jestliže v něm nejsou oddíly obsaženy.


Stáhnout ppt "Styly, záhlaví a zápatí, oddíly"

Podobné prezentace


Reklamy Google