Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Pavel Brož Předmět/vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Tematická oblast: Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Téma: MS Word 2010 – Základní editace textu. Ročník: 1. Datum vytvoření: prosinec 2013 Název: VY_32_INOVACE_ ICT Anotace: Kurzor, struktura dokumentu, odstavce, psaní textu, velká písmena, speciální znaky, mezery, bloky, pohyb v dokumentu. Inovativnost digitálního učebního materiálu spočívá zejména v jeho názornosti, které bylo dosaženo využitím nástroje Výstřižky operačního systému Windows 7. Díky grafice je žák tématem provázen krok za krokem. Interaktivita výuky je zvýšena propojením s prací na Internetu a může být ještě umocněna využitím interaktivní tabule. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad a procvičení. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Kurzor pro psaní (bliká)
Tvorba textu Místo kam budeme na stránce vkládat text označuje kurzor (blikající svislá čára). Na stránce je vidět také kurzor myši (nezaměňovat). Na místo kam chceme umístit psací kurzor a psát text klikneme dvakrát levým tlačítkem myši Kurzor pro psaní (bliká)

3 Struktura dokumentu Text, který píšeme se skládá ze: znaků (písmen)
slov oddělených mezerami řádků zalomených automaticky na okraji stránky odstavců (vytvořené klávesou Enter) Znak - písmeno Slovo odstavec Řádek

4 Použití některých kláves
Mezerník – vytváří mezeru mezi slovy, vkládá se za interpunkční znaménka. Enter – vytváří odstavce (pozor, odstavcem může být i jediný znak); nemá se používat k ukončení věty. Ctrl – Shift – Mezerník – vytvoří tzv. tvrdou mezeru, takto oddělený text je považován za jedno slovo. Shift – Enter – měkký konec řádku, nevytvoří nový odstavec. Ctrl – Enter – vkládá konec stránky, další text začne na nové stránce. Tab. – k odsazování textu a k zarovnávání textu do sloupců, standardní posun je nastaven na 1,25 cm.

5 Psaní textu Dobrá rada – nejdříve napsat celý text (výchozím typem písma) a potom jej upravovat (formátovat), ušetří to spoustu času. Po spuštění Wordu se načte prázdný dokument (A4 na výšku, okraje 2,5 cm, písmo Calibri výška 11). Na místě blikajícího kurzoru můžeme začít psát. Velká písmena píšeme se stisknutou klávesou Shift. U některých písmen s háčkem a čárkou je nutné nejprve háček nebo čárku napsat a potom písmeno (Ď, ť, ó). U některých písmen můžeme použít klávesu Caps Lock (Ů).

6 Speciální znaky Některé znaky #, $, &…) neumí české rozložení klávesnice napsat. Protože je standardně k dispozici také anglické rozložení, můžeme mezi CS a EN přepínat pomocí zkratky levý Alt + Shift a tyto znaky napsat. Dále je možné při českém rozložení klávesnice použít pravý Alt + znak (např. <>). Pokud si nevíme rady s některým znakem můžeme využít funkci vložení symbolu.

7 Znaky psané pomocí klávesy pravý Alt

8 Zarovnání a centrování textu
Psaní mezer Mezery oddělují znaky, slova, interpunkční znaménka a vytváří se mezerníkem. Mezerník nepoužívat pro odsazování textu, nebo zarovnání textu do sloupců! Pomocí mezerníku necentrovat text, nebo zarovnávat text. K tomu využívat tlačítka ve sekci Odstavec v pásu karet Domů. Zarovnání a centrování textu

9 Pohyb v dokumentu Nejčastěji uživatelé používají myš pro text a posuvník pro stránky, ale pro rychlé psaní je možné využít i další možnosti: PageUp - přesune kurzor o obrazovku nahoru PageDown - přesune kurzor o obrazovku dolů End - přesune kurzor na konec řádku Home - přesune kurzor na začátek řádku Ctrl - End - přesun kurzoru na konec dokumentu Ctrl - Home - přesun kurzoru na začátek dokumentu Kurzorové šipky – pohyb v dokumentu nahoru, dolů, doleva i doprava

10 Označování textu - bloky
Po napsání textu (ve výchozím tvaru), zpravidla text formátujeme. Pro úpravy textu je nutné nejdříve text označit do bloku. Bloky mohou být různě dlouhé od jednoho znaku po celý dokument. Označování textu je opět možné provádět různými způsoby: myší (tažením) – klikneme na místo začátku a tažením se stisknutým levým tlačítkem text označujeme. myší (klikáním) – dvakrát _ slovo, třikrát_odstavec, jednou za levý okraj _věta, dvakrát za levý okraj_odstavec, třikrát za levý okraj _celý text.

11 Označování pomocí klávesových zkratek
Ctrl + A – celý text Shift + End – od kurzoru na konec věty Shift + Home – od kurzoru na začátek věty Ctrl + Shift + End – od kurzoru na konec dokumentu Ctrl + Shift + Home – od kurzoru na začátek dokumentu Ctrl+Shift+šipka vpravo – od kurzoru na konec slova Ctrl+Shift+šipka vlevo – od kurzoru na začátek slova Ctrl+Shift+šipka nahoru/dolů - od kurzoru na začátek/konec odstavce. Každým dalším stiskem šipky se přidá k výběru další odstavec Ctrl + myš – nesouvislé části textu Alt + myš – obdélníková oblast textu

12 Procvičení učiva Pomocí tlačítka pravý Alt + klávesy na klávesnici napište tyto znaky đ Đ [ ] ł Ł $ ß # { }< > Na nový řádek napište příkaz =rand(3,3) a stiskněte Enter. V prvním odstavci textu vyzkoušejte označování textu tažením a klikáním myší a označený text naformátujte tučně. Ve druhém odstavci textu vyzkoušejte označování textu tažením a klikáním myší a označený text naformátujte kurzíva. Ve třetím odstavci textu vyzkoušejte označování textu tažením a klikáním myší a označený text naformátujte podtržený.

13 Ke každé klávesové zkratce přiřaďte správnou činnost.
Procvičení učiva Ke každé klávesové zkratce přiřaďte správnou činnost. Ctrl + A Shift + Home Ctrl + Shift + End Ctrl+Shift+šipka vlevo Alt + myš obdélníková oblast textu celý text od kurzoru na začátek věty od kurzoru na konec dokumentu od kurzoru na začátek slova

14 Zdroje: NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 7. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2009, 175 s. ISBN Triky pro vybírání textu. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Všechny obrázky vytvořil autor pomocí nástroje „Výstřižky“ při práci s programem MS Word 2010.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google