Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení Společného regionálního operačního programu Využití prostředků EU na realizaci grantových schémat v rámci Moravskoslezského kraje Kateřina Švrčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení Společného regionálního operačního programu Využití prostředků EU na realizaci grantových schémat v rámci Moravskoslezského kraje Kateřina Švrčková."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení Společného regionálního operačního programu Využití prostředků EU na realizaci grantových schémat v rámci Moravskoslezského kraje Kateřina Švrčková Zpracováno pro účely semináře „Úspěšné projekty grantových schémat Společného regionálního operačního programu v Moravskoslezském kraji“ Ostrava, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 10.-11.4.2008

2 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Program prezentace Společný regionální operační program 2004-2006 Implementace SROP 2004 - 2006 Grantová schémata SROP realizovaná v rámci MSK Finanční rámec grantových schémat SROP realizovaných v rámci MSK Shrnutí realizace grantových schémat 2004 – 2006 Kontaktní osoby pro GS SROP Navazující operační programy pro období 2007 – 2013

3 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Společný regionální operační program 2004-2006 Globální cíl: Dosáhnout trvalý a vyvážený rozvoj regionů ČR i růst kvality života všech skupin obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury, na rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

4 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Společný regionální operační program 2004-2006 Specifické cíle: Zvýšit prosperitu regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel s vytvářením nových pracovních míst (priorita 1) Všestranně zkvalitnit regionální dopravní a informační infrastrukturu při respektování ochrany životního prostředí (priorita 2) Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a k pracovnímu uplatnění (priorita3) Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšit objem přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní příležitosti (priorita 4)

5 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Implementace SROP 2004-2006 Priority: 1. Regionální podpora podnikání 2. Regionální rozvoj infrastruktury 3. Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech 4. Rozvoj cestovního ruchu Zprostředkující subjekty: Sekretariát Regionální rady (= bývalé oddělení, KÚ MSK) CzechInvest (opatření 1.1) Centrum pro regionální rozvoj Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj odbor Rámce podpory Společenství, SROP a JPD (dříve odbor Řídící orgán SROP a JPD Praha) www.strukturalni-fondy.cz

6 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Implementace SROP 2004-2006 Konečný příjemce: Moravskoslezský kraj Konečný uživatel: Obecně jím může být (liší se dle jednotlivých opatření SROP): malý a střední podnikatel kraj obec, svazek obcí nestátní nezisková organizace organizace zřizovaná státem, krajem nebo obcemi Hospodářská komora a její složky

7 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Grantová schémata SROP realizovaná v rámci MSK Grantová schémata: skupinové projekty zahrnující množství malých akcí Základní dokumentace: Pokyny pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji Informace: www.nuts2moravskoslezsko.cz

8 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Grantová schémata SROP realizovaná v rámci MSK Společný regionální operační program (dále jen „SROP“) –GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji (op. 1.1 SROP) – dále jen „RPP“ –GS Síť sociální integrace (op. 3.2 SROP) – dále jen „SSI“ –GS Jednotný komunikační styl (podop. 4.1.2) – dále jen „JKS“ –GS Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch (podop. 4.2.2) – dále jen „ICR“ Specifikem grantových schémat Moravskoslezského kraje je jejich rozdělení dle finanční alokace na jednotlivé roky 2004, 2005 a 2006, které se objevuje v samotném názvu grantových schémat.

9 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Grantová schémata SROP realizovaná v rámci MSK Stěžejní okamžiky: Předložení GS: 1., 2. a 6. kolo výzvy SROP (2004 a 2006) Schválení GS: Řídící orgán SROP Zahájení realizace GS: výzvy pro příjem žádostí o financování akcí Ukončení GS: odevzdání závěrečných zpráv Proplacení GS ze strany ŘO SROP: proplacena všechna GS SROP financovaná z alokace 2004 a GS Síť sociální integrace 2005 (ostatní GS SROP 2005 prozatím nejsou finančně ukončena, čeká se na proplacení ze strany ŘO SROP) k 1.11.2004 vzniklo oddělení řízení grantových schémat začleněné pod tehdejší Odbor regionálního a ekonomického rozvoje, dnes čítá 20 zaměstnanců podílejících se na realizaci grantových schémat v rámci SROP, OP Rozvoj lidských zdrojů a nově také globálních grantech v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

10 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Grantová schémata SROP realizovaná v rámci MSK Přehled jednotlivých kol výzev: Celkem vyhlášena 4 kola výzev pro předkládání akcí do grantových schémat MSK: –1. kolo výzvy: 17.1.2005 – 16.3.2005 –2. kolo výzvy: 9.5.2005 – 7.7.2005 (pouze SSI a JKS) –3. kolo výzvy: 11.10.2005 – 9.12.2005 (RPP), 15.11.2005 – 13.1.2006 (SSI, JKS, ICR) –4. kolo výzvy: 3.7.2006 – 29.9.2006 (SSI, ICR) 1.8.2006 – 16.10.2006 (RPP, JKS)

11 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Finanční rámec grantových schémat SROP realizovaných v rámci MSK Financování: EU (ERDF či ESF), SR, kraj –podnikatelé max. 50 %, NNO – max. 100 %, ostatní 90 % dotace Celkový finanční objem: 1,073 mld. Kč, z toho: –ERDF/ESF: 782.136.748,3 Kč –SR: 18.388.820,5 Kč –kraj: 272.823.651,8 Kč Na jednotlivá grantová schémata připadá objem veřejných finančních zdrojů (EU, SR, kraj): –GS RPP: 636.074.559,- Kč –GS SSI: 208.559.152,3 Kč –GS JKS: 79.196.591,- Kč –GS ICR: 149.518.918,- Kč

12 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Shrnutí realizace grantových schémat SROP 2004 – 2006 Stručný přehled za 4 kola výzev pro GS SROP MSK: celkem 4 kola výzev (celková alokace: 1,073 mld. Kč) zaregistrováno celkem 646 žádostí o financování akcí počet schválených akcí (1.- 4. kolo) = 258 počet uzavřených Smluv o financování akce (1.- 4. kolo) = 253 počet realizovaných akcí (1.-4. kolo) = 246 počet finančně ukončených akcí (1.- 3. kolo) = 136

13 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Shrnutí realizace grantových schémat SROP 2004 – 2006 počet finančně ukončených akcí (4. kolo) = 16 chybí proplatit (4. kolo) = 95 celková částka proplacená za 1.- 3. kolo = 424,8 mil. Kč v realizaci akce financované z GS 2006: celkem uzavřených 111 smluv o financování akcí, nasmlouváno ještě 554,6 mil. Kč ukončení akcí financovaných z GS SROP 2006 - 30.4.2008 uzavření GS SROP 2006 – červenec-srpen 2008

14 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Kontaktní osoby pro GS SROP GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji PhDr. Marie Lichnovská, tel.: 595 622 933 Ing. Lenka Trojková, tel.: 595 622 542 Bc. Martina Tučková, tel.: 595 622 751 GS Síť sociální integrace Ing. Hana Šejvlová, tel.: 595 622 509 Mgr. Jan Smiga, tel.: 595 622 319 GS Jednotný komunikační styl Ing. Pavla Lazarová, tel.: 595 622 332 GS Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch Bc. Michal Bruštík, tel.: 595 622 637

15 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Navazující operační programy pro období 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace (podpora podnikatelských aktivit) MPO, zprostředkující subjekt CzechInvest informační zdroj: www.czechinvest.org, www.mpo.czwww.czechinvest.orgwww.mpo.cz OP Lidské zdroje a zaměstnanost (podpora sociální integrace) MPSV, zprostředkující subjekt odbor 22 MPSV informační zdroj: www.esfcr.cz, www.mpsv.czwww.esfcr.czwww.mpsv.cz Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko (podpora cestovního ruchu) Regionální rada Moravskoslezsko (Úřad Regionální rady) Informační zdroj: www.rr-moravskoslezsko.czwww.rr-moravskoslezsko.cz

16 Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den. Ing. Kateřina ŠVRČKOVÁ odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava tel.: 595 622 937 fax: 595 622 126 e-mail: katerina.svrckova@kr-moravskoslezsky.czkaterina.svrckova@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz www.nuts2moravskoslezsko.cz


Stáhnout ppt "Zhodnocení Společného regionálního operačního programu Využití prostředků EU na realizaci grantových schémat v rámci Moravskoslezského kraje Kateřina Švrčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google