Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY DEMOKRACIE Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY DEMOKRACIE Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY DEMOKRACIE Mgr. Michal Oblouk

2 DEMOKRACIE z řeckého demos = lid, kratein = vládnout
vláda lidu – způsob, kterým lidé spravedlivě rozhodují o věcech, které se jich společně týkají forma vlády, případně státu, ve které je zdrojem moci lid typ politického režimu – všichni členové společnosti se podílejí na řízení veřejných záležitostí a na moci jeden z nejrozšířenějších způsobů řízení státu - mezi demokratické státy patří téměř všechny státy Evropy, Austrálie, Nový Zéland, Indie, Izrael, USA, Kanada či některé státy v Jižní Americe teorie demokracie je vědní předmět spadající do oboru politologie

3 PRINCIPY DEMOKRACIE HLAVNÍ PRINCIPY
držitelem (zdrojem) politické moci je lid opakující se volby povinnost odevzdat moc nejpozději po uplynutí volebního období nezměnitelnost maximální délky období ochrana politických menšin i jednotlivců

4 PRINCIPY DEMOKRACIE 2) DALŠÍ ZNAKY
účinná a informovaná veřejná diskuse zajištění lidských práv ochrana menšin a jejich práv a umožnění jejich integrace dělba moci na zákonodárnou moc, výkonnou moc a soudní moc právní stát - spravedlivé zákony a účinné prosazování jejich dodržování transparentnost, průhlednost rozhodování, přehledné financování, účinný veřejný dozor nad státní mocí a použitím jí svěřených prostředků rovnost šancí pro každého bez ohledu na jeho původ poskytnutí základních sociálních podmínek pro důstojný život všech

5 3 MOŽNOSTI DEMOKRATICKÉHO ROZHODOVÁNÍ
jednomyslná shoda – nikdo nesmí být vyloučen z možnosti podílet se na rozhodování, každý má mít stejnou šanci kombinace mezi přehlasováním menšiny většinou a dosažením shody – respektují se svobody a práva menšiny losování

6 HISTORIE první známá demokracie, antická, vznikla v řeckých městských státech (Athény) a trvala přibližně 100 let (od pol. 5. do pol. 4. stol. př. n. l.) - vztahovala se jen na svobodné muže, kteří měli občanství městského státu po obsazení řeckých států Římem demokracie jako systém státního zřízení na dvě tisíciletí zaniká na počátku novověku se demokracie objevuje nejdříve v Anglii, která se postupně přetváří z monarchie v konstituční monarchii ve druhé polovině 18. století vzniká demokracie ve Spojených státech amerických v průběhu 19. století vznikají z myšlenek Velké francouzské revoluce novodobé liberální demokracie po Evropě

7 HISTORIE během druhé poloviny 19. století a v prvních desetiletích 20. století dochází ke stále většímu rozšíření osob oprávněných volit až po zásady dnešního všeobecného volebního práva, které vylučuje již jen osoby např. nezletilé, nesvéprávné nebo cizince v době mezi dvěma světovými válkami dochází k selhání demokracií v řadě evropských států (Itálie, Německo), před 2. světovou válkou patřilo Československo k nejvyspělejším světovým demokraciím po 2. světové válce se v západní Evropě zavádí demokratické země, zatímco demokracie v zemích sovětského vlivu jsou likvidovány - koncem 80. let dochází k rozpadu sovětského bloku a k restauraci demokracií v oblasti třetího světa dochází k zavádění demokracií postupně, zejména po 2. světové válce a nově od 90. let

8 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
je součást ústavního pořádku České republiky základní práva a svobody obsažené v Listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem - zpravidla se jich může domáhat každý, jen některá jsou vázána na státní občanství obsah Listiny vychází z principů právního státu pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci autorem je Česká národní rada a platí od r. 1992 Listina má 44 článků členěných do šesti hlav

9 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
preambule obecná ustanovení lidská práva a základní svobody práva národnostních a etnických menšin hospodářská, sociální a kulturní práva právo na soudní a jinou právní ochranu společná ustanovení

10 MÍRA DEMOKRACIE VE SVĚTĚ

11 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie


Stáhnout ppt "ZÁSADY DEMOKRACIE Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google