Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj české ústavnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj české ústavnosti"— Transkript prezentace:

1 Vývoj české ústavnosti

2 3 fáze 1) 1848 – 1918 (Habsburská monarchie)
2) 1918 – 1992 (Československo) 3) 1992 – dodnes (Ústava ČR)

3 1. období (za Rakouska – Uherska)
absolutistická monarchie (= neomezený panovník) r (Ferdinand V. přislibuje ústavu a volby) Dubnová oktrojovaná ústava (přijatá z vůle panovníka, neschválená parlamentem) – nevešla nikdy v platnost

4 r. 1861 vydána tzv. Únorová oktrojovaná ústava,
Poslanecká sněmovna (volena zemskými sněmy) Panská sněmovna (jmenována císařem) Výkonnou moc má císař

5 r. 1867 – prosazen dualismus (vznik Rakouska – Uherska)
R zavedeno volební právo (aktivní od 24 let, pasivní od 30 let) pozn. Ženy mohly volit až od roku 1918

6 2. období (Československo)

7 r – Prozatímní ústava Národní shromáždění, prezident, vláda Prezident volen Národním shromážděním Vláda měla 17 členů, volilo ji NS parlamentní demokracie

8 Ústava z roku 1920 Definitivní ústava (nahradila prozatímní)
Úvodní prohlášení formuloval Dr. J. Herben po vzoru ústavy USA (vyslovil zde touhu po začlenění ČSR do Společnosti národů) inspirována francouzskou ústavou z roku 1875, americkou ústavou a švýcarskou ústavou Prezidentem mohl být zvolen každý občan od 35 let 2x po sobě (Masaryk měl výjimku) r – schválena autonomie Slovenské krajiny a Podkarpatské Rusi

9 Koncepce právní kontinuity
vzniká v emigraci (Edvard Beneš) Mnichovská dohoda a vše, co po ní následovalo, je právně irelevantní = z právního hledisky nepřestala ČSR existovat tento koncept postupně přijaly všechny vítězné mocnosti od roku 1940 vydává E. Beneš tzv. dekrety

10 Období 1945 - 1992 Ustavení „lidové demokracie“
Klíčová rozhodnutí již nejsou přijímána na základě ústavy, nýbrž na rozkaz Ústředního výboru KSČ a SSSR r – ústava ČSSR (se změnami platila až do roku 1992) Pozměněna byla zákonem z roku 1968 (ČSR je federálním státem tvořeným 2 rovnoprávnými republikami); zákony přijímá Federální shromáždění

11 3. období (Česká republika)
Ústava ČR byla přijata Přijata na základě širokého koncensu (172 poslanců bylo pro, 16 proti, 10 se zdrželo) Ústavní pořádek ČR: Ústava ČR Listina základních práv a svobod Ústavní zákony ČNR Ústavní zákony upravující hranice ČR Ústavní zákony, které budou přijaty

12 Struktura Ústavy ČR Preambule 8 hlav 113 článků dvojjedinná ústava

13 Principy ústavního uspořádání ČR
demokracie úcta k demokratickým a lidským právům republikanismus parlamentní demokracie materiální právní stát ochrana vlastnictví a svobody podnikání unitární stát samospráva sociální stát


Stáhnout ppt "Vývoj české ústavnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google