Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
1. prosinec 2012 VY_32_INOVACE_140204_Lidska_prava_DUM Lidská práva Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Práva fyzických osob, která vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu.
Týkají se různých oblastí, v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud zároveň respektuje zákony. Vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity.

3 Svoboda = stav bytosti jednající pouze ze své vlastní vůle, nezávisle na jakémkoli vnějším donucení.
Svoboda jednotlivce je omezena pouze svobodou a právy ostatních lidí.

4 Lidská práva jsou: univerzální (platná pro všechny) nezrušitelná a nezcizitelná (nelze je žádným způsobem odejmout) nepromlčitelná (člověk o ně nemůže přijít tím, že je nevykonává) nezadatelná (člověk se jich nemůže vzdát)

5 Vývoj lidských práv: středověká spol. – zakotvení nerovnosti a nesvéprávného postavení člověka ve spol. v podobě nevolnictví a otroctví 18. stol. – vzrůstal zájem o lidská práva – Velká francouzská revoluce 2. světová válka – po ukončení války se zrodilo současné pojetí lidských práv

6 Všeobecná deklarace lidských práv v roce 1948 – zásadní dokument, který upravil lidská práva
den jejího vyhlášení = 10. prosinec, slavíme jako Mezinárodní den lidských práv rok 1950 – byla uzavřena evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

7 Listina základních práv a svobod ČR
V roce 1992 byla u nás přijata Listina základních práv a svobod a stala se součástí ústavního pořádku ČR. Je složena z preambule a 6 hlav, které se věnují 5 základním okruhům práv.

8 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Hlava první Listiny základních práv a svobod z roku 1992

9 1. Základní lidská práva a svobody
právo na život osobní svoboda právo na lidskou důstojnost ochrana jména a osobních údajů svoboda pohybu

10 2. Politická práva svoboda projevu právo na informace právo petiční právo shromažďovací právo volit

11 3. Práva národnostních a etnických menšin
právo na rozvoj vlastní kultury právo na vzdělání v mateřském jazyku právo na jeho užívání v úředním styku

12 4. Hospodářská, sociální a kulturní práva
právo na svobodnou volbu povolání právo podnikat pracovat odměna za práci pracovní podmínky ochrana rodiny právo na vzdělání

13 5. Právo na soudní a jinou právní ochranu
možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu právo obviněného odepřít výpověď právo na obhajobu presumpce neviny nikdo nesmí být 2x souzen za totéž

14 Mezinárodní společenství:
Komise pro lidská práva – nejvýznamnější orgán OSN, který sleduje dodržování lidských práv Evropská komise pro lidská práva Evropský soud pro lidská práv Amnesty International – nezávislá organizace, zvláště se zaměřuje na podporu a ochranu politických vězňů

15 Veřejný ochránce práv = ombudsman
Působí k ochraně osob před nečinností úřadů nebo jejich jednáním, pokud je v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu. V ČR je zřízen institut veřejného ochránce práv od roku 2000.

16 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google