Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 8. prosince 2012VY_32_INOVACE_140205_Demokracie_DUM Demokracie

2  Vláda lidu (řec. démos = lid, kratos = vláda).  Historicky první forma demokracie se zrodila v řeckých městských státech (např. Atény).  Zde se svobodní občané přímo podíleli na rozhodování hlasováním.

3  Pozdější projevy demokracie se objevují v období renesance a reformace.  K jejímu prosazení dochází až v boji amerického lidu za nezávislost a ve Velké francouzské revoluci v 2. pol. 18. stol.

4 „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenu takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí...“ Deklarace nezávislosti ze 4. července 1776 Cit. 1

5  V souvislosti s rozvojem průmyslu a obchodu se střetávaly zájmy podnikatelských tříd na straně jedné a pracujícího dělnictva na straně druhé.  Snahy o změnu pol. poměrů směrem k rovnosti všech občanů postupně vedly k prosazení demokracie jako dominujícího pol. systému.

6  Demokracie je forma politického zřízení, která umožňuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu.  Je založena na principu podřízení menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů.

7 Principy demokracie 1.Zdrojem moci jsou občané. 2.Existuje pluralita politických stran. 3.Státní moc slouží všem občanům. 4.Rozhodnutí vyjadřuje názor většiny, ale nesmí ohrožovat základní zájmy menšiny.

8 5.Rozhodování státních orgánů musí být v co největší možné míře veřejné. 6.Svobodné volby. 7.Dělba státní moci. 8.Spravedlivý soudní proces. 9.Rovnost před zákonem.

9 Protikladem demokracie jsou diktatury = totalitní politické systémy. Jejich společnými znaky jsou: jediná vládnoucí skupina jediná vládnoucí ideologie, světový názor režim jedné politické strany kontrola všech oblastí individuálního i společenského života policejní režim

10 Přímá demokracie  Je založena na přímé účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných.  Vzhledem k početnosti současných států je původní pojetí neuskutečnitelné (existovala jen v antickém Řecku).

11 Formy přímé demokracie  Referendum – hlasování voličů o závažné politické otázce – občané mohou např. schválit ústavní dodatky, běžný zákon či ratifikovat mezinárodní smlouvu.

12 Referenda o přistoupení ČR k EU se v červnu roku 2003 zúčastnilo 55,21% oprávněných voličů. Na otázku „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“ odpovědělo ANO 77,33% Čechů. Cit. 2

13  Plebiscit – hlasování obyvatel určitého území o osamostatnění od daného státu nebo připojení k jinému státu.  Iniciativa – právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony či vyhlášení referenda.  Odvolání – reprezentantů nebo jiných volených úředníků.

14 Nepřímá demokracie = zastupitelská  Občan se účastní politického rozhodování zprostředkovaně, delegováním svého podílu na moci na své zvolené zástupce.  V současnosti jsou všechny demokracie nepřímé – nejčastěji využívanou formou nepřímé demokracie jsou volby.

15 Nepřímá demokracie zachovává všechny znaky vlády lidu rovnost pluralita dočasnost kontrola většinový princip

16  Zastupitelská demokracie je liberální = garantuje každému občanovi bez rozdílu dodržování nezadatelných lidských, občanských a politických práv a svobod.  Pluralitně-konsenzuální = rozdílné společenské zájmy ústí ve shodu o zásadních otázkách.

17 Citace: Cit. 1 Deklarace nezávislosti Spojených států amerických. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09.12.2012 [cit. 2012-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nezávislosti_Spojených_států_a merických Cit. 2 Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 3.12.2012 [cit. 2012-12-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Referendum_o_přistoupení_České_republik y_k_Evropské_unii Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google