Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah a dodržování lidských práv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah a dodržování lidských práv"— Transkript prezentace:

1 Obsah a dodržování lidských práv
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Lidská práva = práva fyzických osob, která vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu. Týkají se různých oblastí, v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud zároveň respektuje zákony. Vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity. Zásadním dokumentem, který upravil lidská práva, byla Všeobecná deklarace lidských práv ( – Mezinárodní den lidských práv).

3 Lidská vs. občanská práva
Lidská práva: - univerzální (platná pro všechny) - nezrušitelná a nezcizitelná (nelze je odejmout) - nepromlčitelná (člověk je neztratí, když je nevykonává) - nezadatelná (člověk se jich nemůže vzdát) Občanská práva (občanské svobody) = základní práva a svobody, která příslušejí občanům daného státu či jiné občanské korporace (př. volební právo). Demokratické státy zaručují lidská práva všem lidem, tedy i cizincům.

4 Listina základních práv a svobod
Přijata v roce 1992, stala se součástí ústavního pořádku ČR. preambule a 6 hlav (44 článků) Při pročítání narazíme na výrazy: každý, všichni, nikdo = lidské právo. Výraz občané odkazuje k občanskému právu. Výrazy každý, všichni aj. odkazují k lidskému právu.

5 Obsah lidských práv v Listině základních práv a svobod
Základní lidská práva a svobody Politická práva Práva národnostních a etnických menšin Hospodářská, sociální a kulturní práva Právo na soudní a jinou právní ochranu

6 Úkol Žáci se rozdělí do pěti skupinek. Každá skupinka dostane jeden okruh z posledního slidu. Za pomoci internetu zkusí najít, co obsahuje daný okruh. Skupinky shromáždí získané informace a vytáhnou z nich to nejdůležitější. Každá skupinka si poté zvolí svého řečníka a ten seznámí ostatní se svým okruhem. Ostatní si zapisují důležité informace. Učitel funguje jako koordinátor, doplňuje a upřesňuje informace.

7 Dodržování lidských práv
Lidská práva vstupují do mezinárodních vztahů. Nejvýznamnějším orgánem OSN, který sleduje dodržování lidských práv, je Komise pro lidská práva (Ženeva). Ochrana lidských práv: - Evropská komise pro lidská práva - Evropský soud pro lidská práva Nezávislá organizace dbající o lidská práva: - Amnesty International v Čechách např. Člověk v tísni

8 Veřejný ochránce práv v ČR
Ombudsman = veřejný ochránce práv, působí k ochraně osob před nečinností úřadů nebo jejich jednáním, pokud je v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu. Je volen na 6 let (max. 2x po sobě). Jeho působnost se vztahuje např. na ministerstva, Policii ČR, města, obce, … Působnost se nevztahuje na Parlament ČR, prezidenta, vládu ani soudy. Jedná na základě stížnosti občana nebo z vlastní iniciativy.

9 Práce s PC a diskuze Práce v PC učebně / internet Otázky:
Kdo je aktuálním ombudsmanem? Znáte nějaké jiné smlouvy nebo i spolky, které se zaobírají lidskými právy? Jaké? Kde působí? Znáte nějaké spolky, které působily v ČR na ochranu lidských práv před rokem 1989? Myslíte, že jsou dodržována v ČR základní lidská práva? Znáte nějaké země, ve kterých nejsou dodržována základní lidská práva?

10 Použité zdroje DUDÁK, Vladislav: Občanská nauka pro střední odborná učiliště. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, ISBN EMMERT, František: Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, ISBN Listina základních práv a svobod. In: č.2/1993 Sb [online] [cit ]. Dostupné z: <


Stáhnout ppt "Obsah a dodržování lidských práv"

Podobné prezentace


Reklamy Google