Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Právní stát Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:červenec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Právní stát Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:červenec."— Transkript prezentace:

1 Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Právní stát Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:červenec 2013 Název:VY_32_INOVACE_16.1.02.OBN Anotace: Vztah mezi občanem a státem, Ústava ČR, lidská a občanská práva. Digitální materiál je určen pro žáky technických oborů. Využití multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen k výuce a opakování, je možné využít jej i k samostudiu, nevyžaduje použití žádných pomůcek.. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci zvládli danou problematiku, a po vytištění je lze použít i pro ověření znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Právní stát

3 v právním státě je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva základem právního státu je kvalitní právní řád zárukou fungování právního státu jsou nezávislé soudy

4 Vztah mezi občanem a státem občané mohou činit vše, co jim zákony výslovně nezakazují stát smí konat pouze to, co mu zákony výslovně dovolují povinnosti mohou být ukládány jen na základě zákona

5 Vztah mezi občanem a státem v právním státě má stát sloužit občanovi a nikoli naopak stát je vázán právem: ústavou zákony právními akty demokratickými principy

6 Ústava ČR základní norma právního státu definuje politický systém zaručuje, že státní moc bude vykonávána v souladu se zákonem a že budou respektována práva a svobody lidí současná Ústava ČR byla schválena 16.12.1992 nabyla účinnosti 1.1.1993 složení Ústavy ČR úvodní část – preambule 8 hlav, které tvoří 113 článků

7 Suverenita občana Suverenita občana je v právním státě dána: kodexem lidských práv kodexem občanských práv možností účastnit se politického života

8 Lidská práva práva všech fyzických osob vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu např. právo na život, právo na svobodu, rovnost lidí, právo shromažďovací, zákaz mučení, zákaz nucených prací, zákaz nelidského zacházení při výkonu trestu, apod.

9 Občanská práva práva občana daného státu týkají se vztahů občana a státu např. právo volební právo na různé sociální dávky právo zakládat politické strany, apod.

10 Kontrolní otázky 1.Co je to právní stát? 2.Jaký je rozdíl mezi lidskými a občanskými právy?

11 Odpovědi 1. V právním státě je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva, základem právního státu je kvalitní právní řád, zárukou fungování právního státu jsou nezávislé soudy. 2. Lidská práva jsou práva všech fyzických osob vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu, občanská práva jsou práva občana daného státu.

12 Použité zdroje VALENTA, Milan. Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1999. ISBN 80-7235-080-3 DUDÁK, Vladislav a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2005. ISBN 80-7235-233-4 EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-65-5 ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-500-3


Stáhnout ppt "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Právní stát Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:červenec."

Podobné prezentace


Reklamy Google