Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2011

2 LIDSKÁ PRÁVA = práva fyzických osob, která vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu Týkají se různých oblastí, v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud zároveň respektuje zákony. Vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity. +

3 LIDSKÁ PRÁVA Jsou: univerzální, nezrušitelná a nezcizitelná,
nepromlčitelná, nezadatelná. +

4 10. 12. 1948 přijalo OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod.
HISTORIE přijalo OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod. první mezinárodní uznání svobod a práv každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví či místa původu, právně nezávazný dokument, považována za nejvýznamnější dokument 20. století, +

5 HISTORIE tvoří základ řady mezinárodních dohod a je též součástí ústav a zákonů mnohých států světa, ČSR se zdržela hlasování, datum jejího přijetí si každoročně připomínáme  jako Den lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv_celý text +

6 HISTORIE ČSSR přistoupila k dohodě v říjnu 1968.
Až po sedmi letech FS ČSSR dohodu ratifikovalo. V platnost byla uvedena r Ke skutečnému naplnění přijatých závazků došlo až po 17. listopadu 1989. Základní ústavní zákon = Listina základních lidských práv a svobod FS ČSFR , resp. ČNR ). +

7 DALŠÍ DOKUMENTY O LIDSKÝCH PRÁVECH
Závazné dokumenty o lidských právech: regionální Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropská sociální charta, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Nejvýznamnějším orgánem OSN, který sleduje dodržování lidských práv je Komise pro lidská práva. +

8 HLAVNÍ RYSY LISTINY Je součástí ústavního pořádku ČR.
Je pramenem ústavního práva a závaznou normou. Její věcný obsah je základem pro rozhodování Ústavního soudu České republiky. Listina vymezuje práva člověka a občana, tj. lidská práva a základní svobody, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva a právo na soudní a jinou právní ochranu. +

9 USPOŘÁDÁNÍ LISTINY Složena z preambule a 6 hlav (44 článků), které
se věnují 5 základním okruhům práv (hlavy II-V): I. obecná ustanovení, II. lidská práva a základní svobody: - základní lidská práva a svobody, - politická práva, III. práva národnostních a etnických menšin, IV. hospodářská, sociální a kulturní práva, V. právo na soudní a jinou právní ochranu, ustanovení společná. Listina základních lidských práv a svobod_celý text +

10 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY
např.: právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svoboda, právo na lidskou důstojnost, právo na majetek, nedotknutelnost obydlí, tajemství listovních, telefonických nebo podobných zpráv, svoboda pohybu a pobytu. +

11 POLITICKÁ PRÁVA např.: svoboda projevu, právo na informace,
petiční právo, právo volit, sdružovat se. +

12 PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN
např.: právo na všestranný rozvoj vlastní kultury, právo na vzdělání v mateřském jazyku a jeho užívání v úředním styku. +

13 HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA
např.: právo na svobodnou volbu povolání, právo podnikat, právo získávat prostředky pro životní potřeby prací, právo sdružovat se v odborových organizacích, právo na stávku, právo na odměnu za práci, právo na uspokojivé pracovní podmínky, právo na vzdělání. +

14 PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU OCHRANU
např.: domáhat se práva u nezávislého a nestranného soudu, právo obviněného odepřít výpověď, právo na obhajobu, právní pomoc, presumpce neviny. +

15 PROMÍTNUTÍ LISTINY DO PRÁVNÍCH ODVĚTVÍ V ČR
Listina je jedním z nejdůležitějších přijatých dokumentů. Listina základních práv a svobod je nadřazena Ústavě ČR. Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku ČR. Od Listiny a Ústavy se odvíjí všechny ostatní zákony v České Republice, proto se Listina promítá do všech zákonů, vyhlášek, prostě do celého práva. +

16 LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály :


Stáhnout ppt "Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"

Podobné prezentace


Reklamy Google