Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Být lidmi, kteří přináší změnu!. Duch svatý působí změny  Izajáš 32:15 Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Být lidmi, kteří přináší změnu!. Duch svatý působí změny  Izajáš 32:15 Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa."— Transkript prezentace:

1 Být lidmi, kteří přináší změnu!

2 Duch svatý působí změny  Izajáš 32:15 Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.  Kde přichází Duch svatý, tak působí změnu:  smrt v život  únavu v sílu  skleslost v radost  beznaději v naději

3 Duch svatý je nezbytný pro změnu  Pán Ježíš – povolán křtít Duchem svatým (Mt 3,11)  I Ježíš – potřeboval Ducha svatého  Ježíš – plný Ducha svatého odchází na poušť a vrací se v moci Ducha svatého  Pokud se necháš vést Duchem svatým, tak poroste jeho moc ve tvém životě  Křest v Duchu svatém je pro každého křesťana  Není to nabídka, ale nezbytnost pro život v Boží vůli  Duch svatý skrze nás způsobí změny

4 Duch svatý nás zmocňuje ke změně  Skutky apoštolské 1:8 ….ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.„  Účedníci ovlivnili celou římskou říši  Bůh Tě povolal ke změně druhých!  Nasměruj život pro druhé  Nelze být soběstředný a zároveň plný Ducha sv.

5 Ježíš křtí v Duchu svatém  Bůh vždy toužil po naplnění Duchem svatým pro svůj lid – Joel 3, Ezechiel 37, 14  Jan 7:37-39 …"Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´…  Kdo žízní – musíme mít potřebu žízně  Přijde, pij – aktivita – hledání, očekávání  věří ve mne – víra jako podmínka přijetí naplnění  Lukáš 11:13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

6 Život v plnosti Ducha svatého  Galatským 5:25 (Jsme-li Duchem živi)12, Ducha také následujme  Efezským 5:18 A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem.  Nebuďme vyschlou řekou!  Nemůžeme být křesťané odlivu!

7 Staň se tím, kdo přináší změnu!  Staň se následovníkem Ježíše Krista  Modli se za křest v Duchu svatém  Choď (poslouchej) Ducha svatého a Boží moc bude ve tvém životě  Duch svatý skrze tebe chce způsobit změny!


Stáhnout ppt "Být lidmi, kteří přináší změnu!. Duch svatý působí změny  Izajáš 32:15 Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa."

Podobné prezentace


Reklamy Google