Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUCH SVATÝ Jan 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUCH SVATÝ Jan 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám."— Transkript prezentace:

1 DUCH SVATÝ Jan 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

2 Víme, jak Ježíš miloval své učedníky
Záleželo mu na nich a oni to věděli. Před svým ukřižováním se je snažil potěšit a proto mluvil o Duchu Svatém, viz Jan 16. Ježíš mluvil o tom, jak důležitý pro ně Duch Svatý bude. Ježíš ví, jak slabí bez Ducha Svatého jsme . Ježíš nezačal veřejně sloužit až do okamžiku, kdy byl při křtu v řece Jordán pomazán Duchem Svatým! Až potom se šel na poušť utkat s ďáblem. Tento okamžik pomazání Duchem byl zlomovým okamžikem v životě a službě Ježíše. Toto všechno platí i pro nás Duch Svatý má pro naše životy nesmírný význam!

3 Kdo nebo Co je Duch Svatý?

4 Duch Svatý je Bůh Bůh Otec Syn Duch Svatý

5 Duch Svatý není nějaká neurčitá moc nebo síla.
Duch Svatý je osoba ~ Přímluvce, Utěšitel, Učitel... Máme tedy co do činění s Bohem samotným!

6 Jan Křtitel: Lk 3,16: Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

7 Ježíš: Sk 1:4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Sk 1:5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní."

8 Ježíš: Sk 1:8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."

9 Co následovalo: Sk 2:4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

10 Dvě zkušenosti přijetí Ducha Svatého:
1) Přijetí Ducha při znovuzrození Bez působení Ducha není možné se znovu narodit: Jan 20,22: „Přijměte Ducha Svatého“ 2) Křest v Duchu Svatém / Naplnění Duchem Svatým, Sk 1,5 + Sk 2,4

11 Nejedná se pouze o modlitební jazyky!
Mnozí zakoušejí první zkušenost, přijetí Ducha při znovuzrození. Rozdíl znovuzrození vrs. křest v Duchu Nejedná se pouze o modlitební jazyky!

12 Důležitost křtu v Duchu Svatém
moc ke svědectví radost, odvaha a smělost nadpřirozené dary: proroctví, uzdravování, osvobozování, mocné činy, slova poznání a moudrosti porozumění Božímu Slovu větší citlivost na hřích (vlastní i jiných) touha po Bohu a vnímání Boží blízkosti modlitební jazyky zmocnění ke službě vítězství nad hříchem

13 Mluvení v jazycích Vzácný dar Modlí se Duch Boží Rozněcuje našeho ducha Budování vnitřního člověka Naneštěstí málo používáno Naneštěstí se naše zkušenost často omezí pouze na jazyky jako na jediný význam křtu v Duchu Svatém

14 Chceš i ty mít tento oheň?
1Te 5:19 Plamen Ducha nezhášejte, Duch Svatý je jako oheň v našem nitru. Jakmile se rozžehne, stane se stravujícím žárem: Žid 12:29 Vždyť `náš Bůh je oheň stravující´ Chceš i ty mít tento oheň?

15 Přijetí Ducha Svatého Znovuzrození a celé vydání se Ježíši Kristu
Touha a prosba Zaslíbení: Luk 11:13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

16 Uhašování Ducha Ef 4,22 – 32 Ef 4:30 A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

17 Příchod Ježíše Krista = Příchod Božího Království
Nová doba Příchod Ježíše Krista = Příchod Božího Království Období Ducha Svatého Žijeme v posledních časech – Bůh má důvod, proč nám Ducha dal, není to náhoda.


Stáhnout ppt "DUCH SVATÝ Jan 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám."

Podobné prezentace


Reklamy Google