Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O Ježíši Kristu a Božím království

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O Ježíši Kristu a Božím království"— Transkript prezentace:

1 O Ježíši Kristu a Božím království
Ebed Vyškov Viktor Baláž

2 Ježíš Kristus Mnozí se ptali: Kým je?
Mt 8:27 Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?", Lukáš 7:49 … "Kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy?" Ježíš – jméno (Hospodin je spása) Kristus – titul (z řeckého Christos – překlad hebrejského mašíach - pomazaný, Mesiáš) Ježíš je jedinečný: Poznání Ježíše jako Spasitele vede prostřednictvím zkušenosti k duchovnímu vnímání osobní existence Ježíše v současnosti. V tomto je poznání Ježíše odlišné od poznání jiných historických postav.

3 Jedinečný život Naplnění asi 300 SZ proroctví
Nadpřirozené narození z panny a z Ducha svatého Neměl hříšnou přirozenost 12 let – uvědomoval si své poslání měl další sestry a bratry a zřejmě se o ni po smrti otce staral Asi 30 let – zahájení veřejné služby – křest ve vodě, naplnění Duchem svatým, pokušení od satana Služba plná moci, zázraků….mocného vyučování Ukřižování a vzkříšení Odchod do nebe – nyní na pravici Boží a přimlouvá se Znovu přijde a bude kralovat

4 Jedinečný poslání Rozhodl se ponížit a opustit privilégium Božího syna
vykoupení člověka z hříchu a smrti cestou zástupné oběti neexistuje jiné náboženství, ve kterém by Bůh položil život za lidi a které by mělo svého spasitele jako je Ježíš Lukáš 19:10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."

5 Časový sled událostí

6 Časový sled událostí

7 Ježíš byl plně člověkem
Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Co by se stalo kdyby nebyl člověkem? Neexistovala by adekvátní oběť za hřích člověka Znaky lidství – jedl, měl city, měl tělo, únava….

8 Ježíš byl plně Bohem Kol 2,9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství; 10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Co by se stalo, pokud by nebyl zároveň Bohem? Měl by lidskou hříšnou přirozenost a nemohl by se obětovat  znaky božství – svrchovanost, věčnost, vševědoucnost, všemocnost, svatost – bezhříšnost, uzdravování slepých, hluchých, malomocných…zázraky

9 Ježíšovy tituly, která dává Ježíši NZ
Pán - Skutky apoštolské 2:36 Služebník - Skutky apoštolské 3:13 Prorok - Skutky apoštolské 3:22 Logos - Jan 1:1 Syn Boží - Lukáš 22:70 Syn člověka - Jan 6:27 Mesiáš - Mt 16,20 Hlavou církve - Efezským 1:22 Král - Matouš 25:31

10 Boží království Existují jen dvě duchovní království – satanovo a Boží
Každý člověk patří do jednoho království Každé království má lid, krále a pravidla vládnutí Boží království je místo vlády Ježíše Krista – jeho vláda začíná v lidských srdcích Vliv Boží království boří satanovo království a vyvolává v něm zmatek

11 Přebírání vlády zahrnuje
Příchod Božího království je počátek zkázy satanova král moc konat zázraky a uzdravovat nemocné Bůh vysvobozuje z hříchu, démonské moci…. Podmínkou vstupu do Božího království je pokání a víra v Ježíše Krista

12 Úloha věřícího v Božím království
Hledat Boží království - Mt 6,33 Naplňovat Boží vůli pro svůj život podílet na vítězství Boží vlády nad satanovým královstvím Duchovně bojovat - jsme v duchovním boji Dostanou se do něj lidé, kteří o něj usilují

13 Praktický úkol – Ježíš Kristus
Ježíšovo lidství nebo božství? Jaký znak božství vyjadřuje? Matouš 28,18 Lukáš 2,40 – Jan 1,1-2 Marek 4, Židům 13,8 Jan 4,4 – 26 Koloským 2,2-3 Lukáš 4,2 2. Korinským 5,21 Jan 11,33 – 45 Skutky 3,14-15 Jan 14,6 Nad jakou oblastí demonstroval Ježíš svoji moc? Maouš 8,23-27 Marek 6,46-51 Lukáš 4,33 – 41 Lukáš 9,12 – 14 Jan 11, 43

14 Praktický úkol – Boží království
Podobenství o Božím království Matouš 13, 24 – 30 Matouš 13, 31 – 35 Matouš 13, 44 – 46 Matouš 13, 47 – 51 Matouš 25, 1 – 13 Co se o něm dozvídáš?


Stáhnout ppt "O Ježíši Kristu a Božím království"

Podobné prezentace


Reklamy Google