Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014."— Transkript prezentace:

1 PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014

2 „Přijď království tvé“ ◦je to nejvroucnější, co leželo Ježíši na srdci: do mého srdce, aby Otcovo království přišlo na zem. Aby přišlo do mého srdce, do mého života. CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014

3 Ježíš o Božím království Ježíš vidí Petra a jeho bratra Ondřeje, jak loví ryby a říká jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Ihned zanechali sítě a následovali ho… (Mt 4,19-20) Horké kázání: Nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost a všechno vám bude potom přidáno. (Mt 6,33) Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu! (Mk 1,15) CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014

4 „Otče (Abba) náš, … přijď království tvé“ Ježíšovo důvěrné Abba dává této prosbě velkou naléhavost. Otcovo kralování - se skrze Syna stává konkrétnějším, - dále skrze apoštoly - a nyní také skrze nás. Toto království musíme mít ve svém srdci. Tato prosba se vztahuje k mému současnému životu, ale hlavně k definitivnímu Božímu království (na konci věků). CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014

5 Boží království ◦se na zemi nikdy nenaplní definitivně; ◦může se uskutečňovat v nás: „přijď...“. ◦Prosíme zde o to, aby skrze Ježíše a jeho vítězství na kříži bylo přemoženo to, co (v nás) odporuje tomuto království. ◦Příchod Božího království do mého srdce naráží na odpor a odmítání. ◦Boží království přichází na tento svět skrze Ježíšův kříž. CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014

6 ◦Ježíš hlásal radostnou zvěst Božího království. ◦Pilátovi odpověděl: Já jsem král. Proto jsem se narodil a přišel na svět, abych vydával svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. ◦Toto Boží království se neprojevuje násilím, ale něžně a zároveň rázně proniká do našich myšlenek, činů… Boží království CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014

7 Duch Svatý V každém z nás je doslova boj mezi tělem a duchem. - křest - biřmování Jen čisté může říkat: „Přijď království tvé“. Pod vedením Ducha Svatého rozlišujeme mezi přicházením Božího království do mého života a královstvím „lidí“. Skrze takový život pak můžeme tento svět posvěcovat, proměňovat Božím královstvím. CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014

8 Boží království Ale tato prosba vyjadřuje také touhu po definitivní přítomnosti Božího království. CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014 Boží království znamená, že Bůh vládne bezprostředně a mocně, tak, že skrze svobodu své lásky odpouští hříchy a člověka posvěcuje skrze Kristovu oběť na kříži a jeho zmrtvýchvstání. Prosba „Přijď království tvé“ tedy znamená, že toužíme vidět a zažívat Boží království, které už přišlo sem na zem skrze Božího Syna, prosíme o to, abychom jej dokázali poznávat a zažívat už zde na zemi ve svých konkrétních životech.


Stáhnout ppt "PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ CENTRUM PRO KATECHEZI OLOMOUC, 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google