Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak používat duchovní dary Jirka Pospíšil, EBED, KC Vyškov, 5.5.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak používat duchovní dary Jirka Pospíšil, EBED, KC Vyškov, 5.5.2013."— Transkript prezentace:

1 Jak používat duchovní dary Jirka Pospíšil, EBED, KC Vyškov, 5.5.2013

2 Jak používat duchovní dary 1)Co to je duchovní dar? 2)Proč bych měl já používat duchovní dary? 3)Jaké jsou duchovní dary? 4)Jak je používat?

3 1) Co to je duchovní dar? Charisma (řec. χάρισμα obdarování, projev přízně) je zvláštní dar nebo rys osobní přitažlivosti a kouzla. Původně náboženský pojem se používá i ve společenských vědách, v managementu a podobně. Odtud charismatický, opírající se o takové mimořádné schopnosti, vyzařující charisma.řec.dar Náboženství - pojem charisma vznikl v židovsko-křesťanské tradici, vyskytuje se u Filóna Alexandrijského a pak zejména u svatého Pavla. Označuje nápadné a mimořádné schopnosti, které věřící dostávají od Boha ke prospěchu církevní obce, a to podle Ježíšova příslibu "znamení" (Mk 16,17n). Pavel takové schopnosti oceňuje, zároveň ale varuje před přeceněním: i mimořádné dary mají cenu jen když prospívají ostatním. (1K 12,10 nn.)Filóna Alexandrijskéhosvatého Pavla

4 1) Co to je duchovní dar? 1.Korintským 12:1 Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. 2 Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. 3 Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatém. 4 Jsou různé dary, ale tentýž Duch, 5 jsou různé služby, ale tentýž Pán, 6 jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. 7 Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: 8 jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, 9 dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, 10 jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. 11 To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. 12 Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem.

5 2) Proč bych měl já používat duchovní dary? 1.Korintským 12:7 Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: 8 jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, 9 dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, 10 jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. 11 To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. 12 Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem.

6 3) Jaké jsou duchovní dary? 1.Korintským 12: 4-6 4 Jsou různé dary, ale tentýž Duch, 5 jsou různé služby, ale tentýž Pán, 6 jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. 3 - 4 skupiny duchovních darů/obdarování – dary, služby, působení + ovoce

7 3) Jaké jsou duchovní dary? Duchovní dary DS: 1.Korintským 12: 8 jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, 9 dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, 10 jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.

8 3) Jaké jsou duchovní dary? Dary - úřady DS: Efeským 4:11 To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele - 12 pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo.

9 3) Jaké jsou duchovní dary? Dary služby DS: Římanům 12:6 Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou;7 kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí;8 kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý; kdo pečuje, ať je pilný; kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí.

10 3) Jaké jsou duchovní dary? Ovoce DS: Galatským 5:22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

11 4) Jak je používat? Logos x Rema – biblická praxe 3 dary DS v akci v každém z nás (jazyky, výklad, proroctví) Každý člověk – křest DS – všechny dary – jsou v nás – je třeba je uvolnit...

12 4) Jak je používat? 1)Zdravost křesťana – Bible, modlitby, zapojenost v církvi (viz podivín, prorok... může prorokovat OK, ale lidi to nepřijmou – je důležitá i důvěryhodnost) 2)biblické principy – křest v DS, cíl darů (služba, bodování svatých, všeobecné kněžství, vzájemné doplňování...) 3)dar – je to jen z milosti – je třeba slyšet, co Bůh chce x ne co chce člověk 4)křesťan roste – neumí vše hned 5)být s lidmi s podobným obdarováním 6)zkoušet – rozdíl NZ x SZ 7) rozsuzování

13 Jak používat duchovní dary Jirka Pospíšil, EBED, KC Vyškov, 5.5.2013


Stáhnout ppt "Jak používat duchovní dary Jirka Pospíšil, EBED, KC Vyškov, 5.5.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google