Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jedinečný Ježíš Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jedinečný Ježíš Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval..."— Transkript prezentace:

1 Jedinečný Ježíš Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval... Podle tohoto testu stojí Ježíš na prvním místě. H. G. Wells Všechny armády, které se kdy daly na pochod, všechny flotily, které kdy byly postaveny, všechny parlamenty, které kdy zasedaly, všichni králové, kteří kdy vládli — ti všichni neovlivnili život člověka na zemi tak mocně jako Ježíš. Malcolm Muggeridge

2 Jan 7:25 Tu řekli někteří Jeruzalémští: "Není to ten, kterého chtějí zabít? 26 A hleďte, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš?27 Ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je."28 Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal: "Znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý; toho vy neznáte.29 Já ho však znám, neboť jsem od něho a on mě poslal."30 Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.31 Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: "Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?"32 Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli……………45 Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?"46 Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!"

3 Jedinečný svojí podstatou Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, na této rovnosti ale netrval.7 Namísto toho zmařil sám sebe: ochotně přijal způsob služebníka, narodil se v podobě člověka.8 Vypadal jako jiní lidé, ponížil se však a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. Jan 8:42 Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Boží syn Bez hříšné přirozenosti, nikdy nezhřešil

4 Jedinečný ve svém poslání 1 Timoteovi 1:15 Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Matouš 1:21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." Naplněná proroctví, život, smrt, vzkříšení

5 Jedinečný ve skutcích Jan 7:31 Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: "Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?" Matouš 4:23 Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Skutky apoštolské 10:38 Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.

6 Jedinečný ve slovech Jan 7:45 Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?"46 Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!" Matouš 7:28 Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; 29 neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci Lukáš 24:19 "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem.

7 Kým je Ježíš pro Tebe osobně? „Ježíš nepřinesl žádné nové náboženství, ale život.“ Dietrich Bonhoeffer


Stáhnout ppt "Jedinečný Ježíš Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval..."

Podobné prezentace


Reklamy Google