Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ježíš – jméno, nad každé jméno!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ježíš – jméno, nad každé jméno!"— Transkript prezentace:

1 Ježíš – jméno, nad každé jméno!
Jesua (Jehošua) – hebr. Hospodin je spása Kristus (hebr. Mášíach) – pomazaný, mesiáš Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí 11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

2 Ježíš – jedno s Otcem Otec – Já jsem, který jsem Ježíš – Já jsem….
je Bohem, který skutečně je, existuje, slyší, vidí, jedná ….. je Bohem, který nemůže být ničím jiným, než čím je – byl, je a bude kdykoliv, kdekoliv, pro kohoholiv stejně skvělý!!! Ježíš – Já jsem…. Jan 14:11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně Jan zjevuje sedm (plnost) charakteristik Ježíše

3 Ježíš – chléb života Jan 6:35 Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. ….53 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. po nakrmení zástupů lidí chlebem a rybami Ježíš má moc naplnit fyzické potřeby hlavně chléb pro duchovní život – je to podmínka života lidé se snaží naplnit život – skutečné naplnění je v Kristu

4 Ježíš – světlo světa Jan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." po setkání s cizoložnou ženou, kterou chtěli kamenovat následně uzdravuje slepého od narození světlo je podmínkou a symbolem života tma je symbolem smrti, nebezpečí a problémů život ve světle je život v poznání pravdy, ve znalosti směru a cíle života

5 Ježíš – dveře Jan 10:9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Ježíš je východem z temnoty (smrti) – království satana Ježíš je vstupem do světla (života) – Boží království Rozhodnutí, zda vejdeš záleží na Tobě!

6 Ježíš – dobrý pastýř Jan 10:11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, naplnění Žalmu 23 a Iz 40,11 – Hospodin jako pastýř dobrý pastýř položí svůj život – Ježíšova oběť na kříži dobrý pastýř – ochrana, bezpečí, láska, péče…… Ježíš chce, abychom měli život v hojnosti

7 Ježíš – vzkříšení a život
Jan 11:25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Lazar byl v hrobě a Ježíš ho vzkřísil Ježíš má moc na smrtí a životem Ježíš – jediná cesta k věčnému životu Ježíš u hrobu Lazara plakal a stejně je zarmoucen nad ztracenými

8 Ježíš – cesta, pravda a život
Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Cesta – úzká cesta k věčnému životu (dává směr a cíl) Pravda – pevný bod v relativním světě (světlo života) Život – zdroj života, záruka věčného života

9 Ježíš – pravý vinný kmen
Jan 15:1 "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. strom poznáme po ovoci – stejně i člověka Ježíš je kmen – zdroj života my jsme ratolesti naroubované na kmen bez kmenu (vztahu s Ježíšem) nemůžeme žít a nést dobré ovoce

10 Abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus
Jan 20:30 Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize.31 Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Jan zjevuje Ježíšův charakter - znalost o Ježíši nestačí potřebuješ víru v Ježíše jako mesiáše, abys byl spasen potřebuješ následovat Ježíše celým svým srdcem Nevěř v malého boha, ale velké Božího syna Ježíše Krista!


Stáhnout ppt "Ježíš – jméno, nad každé jméno!"

Podobné prezentace


Reklamy Google