Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014. POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014. POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014."— Transkript prezentace:

1 Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014

2 POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014

3 POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014 Co to je církev? Kdo to je křesťan? Proč být křesťanem a proč být v církvi?

4 POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014 11 Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým - patříš mi! 2 Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. 3 Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem tě. 4 Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. 5 Neboj se, já jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu tě shromáždím. 6 Severu řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď mé syny zdaleka, mé dcery ze světových stran - 7 všechny, kdo nesou jméno mé, ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělal a zformoval. 8 Vyveď ten slepý lid, který však má oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. 9 Všichni lidé ať se shromáždí, ať se společně sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? Ať přivedou své svědky, ať se obhájí, ať jim dá za pravdu, kdo to uslyší. Izaiáš 43: 1-923456789

5 POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014 jsi povolán jménem budu se o tebe starat, ochráním Tě dal jsem za Tebe svůj život jsi vzácný a vážený neboj se – jsem s Tebou vyveď lid slepý a lid hluchý JAKÝ JE BOŽÍ ZÁMĚR:

6 POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014 JAKÁ JE SKUTEČNOST ???

7 POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014 1818 Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte. „Hle, činím novou věc a už vzchází, což to nevíte? Ano, učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. 20 Bude mne ctít polní zvěř, šakali a pštrosi, neboť dám vodu v pustině a řeky v pusté krajině, abych dal pít svému lidu, svému vyvolenému. 21 Ten lid jsem utvořil pro sebe: budou vypravovat moji chválu. 22 Ale ty, Jákobe, jsi mne nevzýval, neboť jsi mnou unavený, Izraeli“. Izaiáš 43:19-22202122 JAKÁ JE SKUTEČNOST:

8 POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014 Bůh připravuje něco nového v pustině se objeví cesta přijde vláha skrze novou řeku přichází únava, skepse, nuda... náboženství JAKÁ JE SKUTEČNOST:

9 POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014 STAŇ SE OPRAVDOVÝM KŘESŤANEM BUĎ SOUČÁSTÍ CÍRKVE


Stáhnout ppt "Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014. POSLÁNÍ CÍRKVE A KŘESŤANŮ Jirka Pospíšil, AC Vyškov, 2.3.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google