Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ODA A JEJÍ ŽEHNÁNÍ Voda má pro život člověka mnoho významů, především umožňuje život a očišťuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ODA A JEJÍ ŽEHNÁNÍ Voda má pro život člověka mnoho významů, především umožňuje život a očišťuje."— Transkript prezentace:

1 V ODA A JEJÍ ŽEHNÁNÍ Voda má pro život člověka mnoho významů, především umožňuje život a očišťuje.

2 Modlitba při žehnání vody V dějinách spásy se voda vyskytuje v mnoha událostech, kdy souvisí s Božími činy. Boží působení v těchto událostech se „děje“ také při křtu člověka.

3 Části modlitby žehnání řecky anamnésis, počeštěno anamneze –Připomínání toho, co Bůh už v dějinách udělal řecky epiklésis, počeštěno epikleze –Prosba o příchod Ducha Svatého

4 Všemohoucí, věčný Bože, tvá neviditelná moc působí, že svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti.

5 Všemohoucí a věčný Bůh neviditelně působí Vidíme znamení působení

6 Stvořil jsi vodu a při různých příležitostech jsi ukazoval, že její účinky naznačují náš křest.

7 Už na počátku, když se tvůj Duch vznášel nad vodami, vložil jsi, Bože, do vody život a požehnání.

8 Voda přináší život

9 A když jsi v přívalech potopy zničil hřích, stala se voda znamením nové spravedlnosti a nového života.

10 Voda očišťuje

11 Když jsi převáděl svůj lid z egyptského otroctví Rudým mořem, myslel jsi na ty, kdo budou pokřtěni.

12 Vysvobození z otroctví zla

13 A když byl tvůj Syn pokřtěn vodou Jordánu, pomazal jsi ho Duchem svatým;

14 Ježíš se staví do řady hříšníků Ježíš je Otcův poslušný syn

15 když visel na kříži, vytryskla z jeho probodeného srdce krev a voda,

16 Ježíš nám svou smrtí a vzkříšením získává nový život

17 a když vstal z mrtvých, dal učedníkům přikázání: Jděte a učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

18 Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

19 Shlédni tedy, Bože, na svou církev a otevři jí pramen vody, tryskající do života věčného. Kéž tvůj svatý Duch učiní tuto vodu znamením milosti tvého jednorozeného Syna:

20 Ať svátost křtu smyje všechno staré a špatné,

21 aby člověk stvořený k tvému obrazu, povstal z vody a z Ducha svatého k účasti na tvém životě.

22 Prosíme tě, Bože: Ať skrze tvého Syna sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého, aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.


Stáhnout ppt "V ODA A JEJÍ ŽEHNÁNÍ Voda má pro život člověka mnoho významů, především umožňuje život a očišťuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google