Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ve společenství s Matkou Boží

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ve společenství s Matkou Boží"— Transkript prezentace:

1 Ve společenství s Matkou Boží

2 Maria po nanebevstoupení Ježíše zůstala uprostřed společenství apoštolů; s nimi v modlitbách očekávala seslání Ducha Svatého. Vždy ukazuje na svého Syna. Nikdy svého Syna nezastiňuje.

3 Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!
Je to nejdůležitější rozhovor, který se kdy v dějinách světa udál. Starozákonní lid se na tuto větu připravoval a NZ naplňuje toto očekávání. Anděl mluví Božím jménem a Maria reprezentuje každého z nás.

4 Anděl zvěstuje Trojjediného Boha
Bůh Otec: Pán s tebou! Syn: Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce. Duch Svatý: Duch Svatý sestoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. Maria odpovídá: Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.

5 Zdrávas, Maria = raduj se, Maria. Takto skrze anděla zdraví Marii sám Bůh. Takto v modlitbě zdraví Bůh i mě. Takto můžeme zdravit Marii i my.

6 Milosti plná! Pán s tebou!
Maria je naplněna Boží milostí a do tohoto stavu milosti přichází přebývat sám Pán. A takto se zrodila Láska. A tato láska touží přebývat skrze slova modlitby i ve tvém srdci, abys i ty, když se budeš modlit, byl naplněn Boží milostí.

7 Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!
Alžběta byla naplněna Duchem Svatým. A proto mohla říct tato slova. To platí i pro naši modlitbu: Pokud se necháme naplnit Duchem Svatým, tak můžeme říkat daleko jasnější a zřetelnější myšlenky, které nás vedou k Bohu. Maria – podobně jako Abrahám – pro svoji víru přináší Boží požehnání všem lidem.

8 Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás.
Marii, která je matkou Božího Syna a současně i naší matkou, můžeme svěřovat všechny své prosby a starosti. Maria je prostřednicí setkání mezi člověkem a Bohem. Maria všude přichází spolu s Ježíšem, prosí o jeho milost a On pak proměňuje srdce. Když se svěřujeme její prosbě, tak se spolu s ní odevzdáváme do Boží vůle.

9 Pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší
Touto prosbou uznávám a vyznávám, že jsem hříšník; svěřuji se Marii v přítomném okamžiku a svěřuji jí také chvíle umírání: je důležité na tyto chvíle myslet dopředu a vyprošovat si pro ně milosti a určitě bude dobré, když během nich u mě bude stát Maria.

10


Stáhnout ppt "Ve společenství s Matkou Boží"

Podobné prezentace


Reklamy Google