Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů."— Transkript prezentace:

1

2 A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. ……..jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj. Micheáš 5,1-4

3 lidé připraví vše – dárky, výzdobu, skvělý jídlo, hudbu…..jen někteří zapomněli čí narozeniny slaví

4 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.…….Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Izajáš 9:1-6

5 * Herodes * Lid v Jeruzalémě * Mudrci * Simeon a Anna * Lukáš 2:25 V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.26 Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. ….36 Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let37 a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami.38 A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. * Ježíš pro ně byl nadějí, vysvobozením – uvědomovali si svoji ztracenost

6 * od svého života, rodiny, církve……Boha * kde vzít správná očekávání * Bůh chce, bychom měli očekávání – má to vliv na náš život

7 * Drží Bůh také advent? * Má Bůh očekávání od Tvého života? * Očekává Bůh Tvoji reakci?


Stáhnout ppt "A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů."

Podobné prezentace


Reklamy Google