Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)"— Transkript prezentace:

1 ... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)

2 Hlas SLOVA Je to hlas, který vstoupil na scénu na počátku stvoření, když přerušil mlčení nicoty: „Na počátku… Bůh řekl: buď světlo“ a bylo světlo… ZJEVENÍ

3 Boží slovo je však také u kořenů lidských dějin. Muž a žena, kteří jsou „obrazem a podobou Boha" (srov. Gn 1,27), a nesou tedy v sobě božský otisk. Mohou navázat rozhovor se svým Stvořitelem, nebo se mohou od něho vzdálit a odmítnout ho hříchem.

4 A uložil Izraeli, aby uchovával a znovu psal tyto desky svědectví: „Na kameny napíšeš co nejzřetelněji všechna slova tohoto zákona“ (Dt 27,8). Další etapa, kterou prochází Boží hlas: etapa psaného slova - svatá Písma. Již Mojžíš sestoupil z vrcholu hory Sinaj „s dvěma deskami svědectví“.

5 První dvě kapitoly Lukášova evangelia: Slovo vstupuje do konkrétních lidských dějin Jak se v těchto dnech ozývá hlas Slova v tvých dějinách?

6 1. a 2. kapitola Lukášova evangelia v liturgii 3. neděle C v mezidobí Slavnost Narození Jana Křtitele Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 4. neděle adventní B Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 4. neděle adventní C Slavnost Narození Páně Slavnost Matky Boží Svátek Uvedení Páně do chrámu Svátek Svaté rodiny B i C Slavnost sv. Josefa Sláva na výsostech Zdrávas Maria Kantikum Panny Marie Zachariášovo kantikum Simeonovo kantikum

7 Duchu Boží, který ses vznášel nad vodami při stvoření světa, utiš v nás chaos dne a hluk zbytečných slov a uschopni nás k vnímání hlasu Slova. Duchu, který v nás vyslovuješ jméno našeho Otce - Stvořitele, uč nás vždy toužit po rozhovoru s Otcem s takovou vroucností a důvěrou, s jakou s ním promlouval náš Pán Ježíš. Sestupuj k nám, když tě v jednotě s celou církví vzýváme; otvírej nám Písmo, abychom na jeho stránkách nacházeli Ježíše, který je Cesta, Pravda a Život a po setkání s ním „malovali“ evangelium naším životem.

8 Z papežova poselství k XXV. světovému dni mládeže: „Naslouchejte Bohu, který má pro každého z vás plán lásky.“ (po setkání nad Knihou následuje adorace před Slovem )


Stáhnout ppt "... hojně se syťte Božím slovem (z poselství Benedikta XVI. k SDM)"

Podobné prezentace


Reklamy Google