Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čím lze charakterizovat Boha – Hospodina?. Láska, pravda, milost, moudrost, … POKOJ… Láska, pravda, milost, moudrost, … POKOJ…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čím lze charakterizovat Boha – Hospodina?. Láska, pravda, milost, moudrost, … POKOJ… Láska, pravda, milost, moudrost, … POKOJ…"— Transkript prezentace:

1 Čím lze charakterizovat Boha – Hospodina?

2 Láska, pravda, milost, moudrost, … POKOJ… Láska, pravda, milost, moudrost, … POKOJ…

3 Židům 13.20: … je náš Bůh nazýván Bohem pokoje Filipským 4.9: A Bůh pokoje bude s vámi. Apošto l Pavel Římanům – Filemonovi: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho Pána Ježíše Krista

4 Nepokoj, neklid, napětí, stres, únava: → zvýšené nebezpečí selhání a hříchu → zvýšené nebezpečí selhání a hříchu

5 Nepokoj, neklid, napětí, stres, únava: → zvýšené nebezpečí selhání a hříchu → zvýšené nebezpečí selhání a hříchu Bez pokoje budeme špatným svědectvím o Bohu pro okolí!

6 Zamýšlí pro nás, Boží lid, Bůh pokoj?

7 Žalm 34. 13, 15: Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život? Vyhledává pokoj a snaží se o něj.

8 Je pokoj samozřejmostí, kterou najdeme ve světě?

9 Je to dar z milosti, který můžeme přijmout skrze Ježíše Krista a díky jeho oběti.

10 Je pokoj samozřejmostí, kterou najdeme ve světě? Je to dar z milosti, který můžeme přijmout skrze Ježíše Krista a díky jeho oběti. Izaiáš 9.5: …bude nám dán syn… Vládce pokoje

11 Je pokoj samozřejmostí, kterou najdeme ve světě? Je to dar z milosti, který můžeme přijmout skrze Ježíše Krista a díky jeho oběti. Jan 14.27: …svůj pokoj vám dávám

12 Jak přijímat dar pokoje, jak jej čerpat?

13 Sytit se Božím Slovem, Písmo Sytit se Božím Slovem, Písmo Žít posvěcený život v Boží přítomnosti Žít posvěcený život v Boží přítomnosti Modlitbou Modlitbou Svědectvím Svědectvím

14 Jak se nenechat o dar pokoje připravit?

15 Nezadat si s hříchem Nezadat si s hříchem V těžkých situacích lze jen co nějtěsněji se přimknout k Bohu V těžkých situacích lze jen co nějtěsněji se přimknout k Bohu

16 Jak se nenechat o dar pokoje připravit? Neztrácet pokoj zbytečně kvůli věcem, které za to nestojí, nezveličovat problémy Neztrácet pokoj zbytečně kvůli věcem, které za to nestojí, nezveličovat problémy Vyhýbat se tomu, o čem vím, že mi bere pokoj Vyhýbat se tomu, o čem vím, že mi bere pokoj Předcházet stresu, přetížení, mít vyvážený životní režim Předcházet stresu, přetížení, mít vyvážený životní režim Sytit se dobrými věcmi, které pokoj obnovují Sytit se dobrými věcmi, které pokoj obnovují

17 Jak se nenechat o dar pokoje připravit? Zamyslet se, zda se někdy pokoje systematicky nezbavuji Zamyslet se, zda se někdy pokoje systematicky nezbavuji Lukáš 10.38 až 42: Marie a Marta

18 Filipským 4.6 až 7: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

19 Jak s pokojem nakládat vůči svému okolí?

20 Žalm 34.15:

21 Jak s pokojem nakládat vůči svému okolí? Žalm 34.15: ???? Matouš 10.34 – 36: Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

22 Jak s pokojem nakládat vůči svému okolí? Matouš 10.34 – 36: Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Jsou situace, kdy pokoj udržet nelze, nelze vstupovat do hříchu nebo jej přiživovat!

23 Filipským 4.5: Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Ježíš se někdy velmi hněval. My jsme spíše vyzýváni k mírnosti, hněvat se Ježíšovým hněvem nemusíme běžně zvládnout.

24 Kdy použít meč, abychom si s ním spíše neublížili? 1.Meč ve smyslu Efezským 6.17 2.Ježíšův hněv a otevřený střet jen s naprosto jednoznačným Božím vedením

25 Snažit se o pokoj ve svém okolí: Římanům 12.18: Je-li to možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Pokoj:- použitelný velmi univerzálně - není to tak komplikované - dobrá forma evangelizace

26 Většinou můžete očekávat, že je pokoj přijímán. Stane-li se, že přijat není, nenechte se demotivovat, vzpomeňte si na Matouš 10.12 - 13:

27 Lukáš 2.14 : Sláva Bohu na výsostech a pokoj mezi lidmi, ve kterých má Bůh zalíbení.


Stáhnout ppt "Čím lze charakterizovat Boha – Hospodina?. Láska, pravda, milost, moudrost, … POKOJ… Láska, pravda, milost, moudrost, … POKOJ…"

Podobné prezentace


Reklamy Google