Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak zvěstovat evangelium Obrněné Boží vojsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak zvěstovat evangelium Obrněné Boží vojsko"— Transkript prezentace:

1

2 Jak zvěstovat evangelium Obrněné Boží vojsko
Poslední bod před vkročením do MISE

3 Evangelium a osobní rozhovor
79% lidí uvěřilo v Krista díky svým přátelům nebo rodině

4 Zasvěťte svá srdce Pánu Bohu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. 1 Petrův 3:15 A při tom většina Křesťanů se ještě nikdy osobně s nikým nesdílela o Kristu. Když se těch mladých lidi zeptali proč to tak je, tak jedno z nejčastějšího důvodu bylo to, že nevědí přesně, co říct. Měl bys být připraven, na to, co bys měl říci!

5 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
Vždy žádej o svolení – dostaneš prostor „Můžu ti říct, jak začal můj osobní vztah s Bohem?” “Můžu ti vysvětlit o čem vlastně Bible je?” “Můžu ti říct, jak se člověk může stát křesťanem?” Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Vždycky žádej jejich dovolení. „Můžu ti říct, jak začal můj osobní vztah s Bohem?” nebo “Můžu ti vysvětlit o čem vlastně Bible je?” nebo “Můžu ti říct, jak se člověk může stát křesťanem?” Z největší pravděpodobností oni budou souhlasit, a to ti dodá zázemí k tomu, abys řekl evangelium ve svobodě a bez žádných tlaků.

6 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
2. Počítej s Boží mocí a prací Ducha Svatého Buď citlivý na Jeho hlas a očekávej Boží vedení Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Počítej na Boží sílu a práci Ducha Svatého. Buď citlivý na Boží vedení a jeho hlas.

7 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
3. Důležité jsou informace o spasení – nemluv obecně (lidé chtějí diskutovat) Důležité jsou oblasti: hřích, Ježíš Kristus, víra v Krista Nedůležité jsou oblasti: Křesťanská morálka, náboženství, Bůh obecně Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Nemluv o Bohu, náboženství a Křesťanské morálce jen všeobecně. Mnoho lidí nemá problém o tom všem diskutovat, ale minou ty důležité oblasti hříchu, Ježíše Krista a víru v Něho. Ujisti se, že’s jim dal ty nejdůležitější informace ke spasení.

8 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
4. Mluv srozumitelným jazykem Používej slova, která lidé chápou nebo je krátce vysvětli Nepoužívej slova nebo fráze pro nekřesťany bez významu – „Boží požehnání“, „Osobní spasitel“, Boží Slovo Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Buď opatrný v užívání slov, která nemají pro nevěřící význam. Některé z naší typických frází „Boží požehnání”, “Osobní spasitel”, “Boží Slovo” atd. nemusí pochopit. Bude třeba, abys jim to vysvětlil nebo používej slova, která oni pochopí.

9 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
5. Boží Slovo má neuvěřitelnou moc přinést světlo do tmy - Používej Bibli - Ukazuj místa, ze kterých vycházíš Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Jakmile to je možné, tak používej Bibli a ukaž jim místa která používáš. Boží Slovo má neuvěřitelnou moc přinést světlo do tmy.

10 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
6. Neargumentuj ve věcech, které nejsou podstatné - Soustřeď se na podstatu evangelia Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Neargumentuj s nimi o věcech, které nejsou podstatné. Pamatuj na to, že Satan se bude snažit tě dostat do dlouhých diskusí, které nejsou vůbec důležité. Snaž se soustředit na podstatu evangelia.

11 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
7. Zjisti duchovní stav člověka Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Ptej se konkrétní otázky na to, kde se nacházejí v Duchovní oblasti. To vám oběma pomůže vyjasnit, jaké budou další kroky.

12 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
Dávej výzvy - společně o tom přemýšlet - něco se naučit - něco číst - společně se modlit - přijmout Krista Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Dej jim vždycky nějakou výzvu. To muže být výzva k tomu, aby přijali Krista, vice se naučit, číst něco, modlit se hned společně, přemýšlet o tom atd.

13 Když zvěstuješ „dobrou zprávu“ – pamatuj!
Buď statečný - co děláš má vliv na místo, kde stráví věčnost - neboj se toho, co je v sázce Když zvěstuješ Krista, pamatuj si toto: Buď statečný. Pamatuj na to, že to, co oni udělají s Ježíšem, má dopad na to jestli budou na věčnosti v nebi nebo v pekle podle Božího soudu. Nebuď vystrašený z toho, co je v sázce.

14 Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti
“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.” Motto EXIT316 – Jan 3,16 Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti: Motto pro Exit 316 je vzato z verše z Janova evangelia 3 kapitoly a 16 verše. “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.”

15 Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti
1. “Neboť Bůh tak miloval svět…” Pravda?  Byl jsi stvořen pro vztah s Bohem Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti: “Neboť Bůh tak miloval svět…” To znamená, že Bohu na tobě záleží. On tě stvořil a má s tvým životem svůj záměr. A pro to máš vážnost a hodnotu. A to je moc dobra zpráva! Pravda? – byl jsi stvořen pro vztah s Bohem.

16 Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti
“…nezahynul...” Pravda? – díky hříchu jsme oddělení od Boží lásky Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti: “…nezahynul...” Proč bys měl zahynout? Jednoduše řečeno proto, že jsi hříšník. Všichni jsme hříšníci. My jsme porušili Boží zákon, byli jsme neposlušní, a odvrátili jsme se k Němu zády a selhali jsme v tom, abychom žili podle Jeho standardů. My jsme oddělení od Boží lásky a života, který nám nabízí. Pravda? – díky hříchu jsme oddělení od Boží lásky

17 Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti
“… dal svého jednorozeného Syna…” Pravda? – Ježíš zemřel za tvoje hříchy, aby tě přivedl k Bohu Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti: “… dal svého jednorozeného Syna…” Bůh poslal svého jediného syna Ježíše na zem, aby se stal člověkem. Ježíš žil perfektní život, vyučoval nás o cestě k Bohu, a pak byl ukřižován na kříži. Když visel na kříži, Bůh vzal naše hříchy a přenesl je na Ježíše Skrze Něho je cesta otevřena i přes bariéru hříchu a oddělení, která je mezi námi a Bohem. Pravda? – Ježíš zemřel za tvoje hříchy, aby tě přivedl k Bohu

18 Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti
4. “…kdo v něj věří …” Pravda? – víra v Krista a přijetí jeho daru odpuštění je to, co zachrání člověka od jeho hříchů a dá mu duchovní život. Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti: “…kdo v něj věří …” Jelikož platba byla zaplacena, proto musí být přijata, aby měla smysl. Jelikož on otevřel cestu, my to musíme přijmout vírou a nechat, aby to v nás zakořenilo. “Ale těm kdo ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.” Jan 1:11-12 Pravda? – víra v Krista a přijetí jeho daru odpuštění je to, co zachrání člověka od jeho hříchů a dá mu duchovní život.

19 Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti
5. “…měl věčný život …” Pravda? – Ti, kdo věří v Krista, získají věčný život! Evangelium by mělo pokrýt tyto oblasti: “…měl věčný život …” Ačkoli příznaky toho, že jsme uvěřili Kristu, jsou okamžité, výsledky přesahují i hranice života. Věčný život je život, který pokračuje dokonce až po smrti – život v přítomnosti Boha v nebi. Bible říká, že ti kteří uvěří Kristu, si můžou být jistí, že jejich duše bude žít i když jejich tělo pomine. Půjdou do nebe, když zemřou. Pravda? – Ti, kdo věří v Krista, získají věčný život!

20 Východisko v modlitbě spasení
1. Vyznej to, že jsi hříšník 2. Řekni Bohu, že věříš v to, že Ježíš je Boží Syn, který zemřel na kříži za tvoje hříchy. 3. Uznej, že za Tebe zaplatil, a přijmi odpuštění, které Ti Bůh nabízí. Takže, jak zvolíš východiko? Důvěra v Ježíše může mít místo kdykoliv a kdekoliv, sám nebo s někým. A to proto, že je to transakce, která je pouze mezi tebou a Bohem, ne mezi tebou a náboženským systémem anebo tebou a někým jiným. Protože Ježíš obětoval tak hodně, aby otevřel tuto cestu. Takže to co musíš udělat je velmi jednoduché. V podstatě se musíš modlit k Bohu, kde uděláš tři věci. 1. Vyznej to, že jsi hříšník 2. Řekni Bohu, že věříš v to, že Ježíš byl syn Boží, a zemřel na kříži za tvoje hříchy. 3. Přijmi jeho záplatu a odpuštění, které nabízí. Bible píše o tom, že ty nebudeš ničemu z toho rozumět, nebo nebudeš ani schopný udělat ten krok víry aniž by Bůh neotevřel tvoje oči a vedl tě k sobě. On to možná právě teď dělá. Jestli ano, tak je velmi důležité na to reagovat. Když je tolik v sázce, tak je škoda tak důležitý krok odložit. Můžeš to teď udělat?

21 Zbraně, bez kterých se neobejdeš: Modlitba Víra Pravda Slovo Boží
Buď připraven na boj! Zbraně, bez kterých se neobejdeš: Modlitba Víra Pravda Slovo Boží Buď připraven na boj! Důvěřování Kristu má tak důležitý význam, takže ty můžeš počítat v duchovní opozici, kdekoliv mluvíš evangelium. Zažiješ strach, pochybnosti, únavu, zmatenost atd. PAMATUJ na, že jsi v boji a na to, že můžeš bojovat s duchovními zbraněmi. Toto jsou zbraně, které budeš potřebovat. Modlitba Víra Pravda Slovo Boží Nějaké příklady - modlitba

22 SPOLEČNÁ MODLITBA Závěrem, bratři moji, posilněte se v Pánu a v jeho mohutné moci. Efezským 6:10

23


Stáhnout ppt "Jak zvěstovat evangelium Obrněné Boží vojsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google