Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Symboly v obřadech křesťanské iniciace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Symboly v obřadech křesťanské iniciace"— Transkript prezentace:

1 Symboly v obřadech křesťanské iniciace
DARY INICIAČNÍCH SVÁTOSTÍ

2 Voda a její svěcení Voda má pro život člověka mnoho významů, především umožňuje život a očišťuje.

3 Modlitba při žehnání vody
V dějinách spásy se voda vyskytuje v mnoha událostech, kdy souvisí s Božími činy. Boží působení v těchto událostech se „děje“ také při křtu člověka.

4 Bůh daruje život a požehnání
stvoření vody, nad kterou se vznášel Duch a vložil do ní život a požehnání;

5 Bůh daruje novou spravedlnost
zničení hříchu v přívalech potopy: voda se stala znamením nové spravedlnosti a nového života;

6 Bůh daruje život ve svobodě
vyvedení Izraele z egyptského otroctví a zničení nepřátel v Rudém moři: dar života ve svobodě

7 Bůh nás přijímá za své syny a dcery
Ježíšův křest v Jordánu a pomazání Duchem Svatým: dar Božího synovství

8 Bůh daruje svého Ducha a odpouští nám hříchy
Ježíšova oběť na kříži – vytrysknutí krve a vody z probodeného srdce: dar Ducha Svatého a dar odpuštění

9 Bůh nás shromažďuje jako svůj lid
Po zmrtvýchvstání: příkaz učedníkům jít, učit a křtít: pozvání a začlenění do společenství s Bohem a s církví

10 Křest vodou Křestní jméno:
Jene, já vás křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Přijetí nového jména znamená přijetí nové identity – nového poslání od Boha.

11 Mazání olejem katechumenů
Zřeknutí se zlého Bůh dává sílu, aby čekatel křtu překonal vazby předchozího života a protivenství ze strany ďábla, který mu brání v novém životě.

12 Obléci se v Krista a chodit v jeho světle
Dar nové důstojnosti – stvoření nového člověka. Vydání se na cestu vstříc Kristu, který znovu přijde spolu se všemi svatými.

13 Pomazání křižmem Pomazání k účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu: „abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“

14 Díkůčinění: účast na eucharistii
Účast na Ježíšově oběti – dar sebe sama; Účast na Ježíšově hostině pravého pokrmu, který dává život církvi, a pravého nápoje určeného k radosti.

15 Cesty katecheze – revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku
Určeno jen pro výukové účely 2010


Stáhnout ppt "Symboly v obřadech křesťanské iniciace"

Podobné prezentace


Reklamy Google