Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROROCI Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROROCI Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013."— Transkript prezentace:

1 PROROCI Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

2 Proroci Nutnost výchovy k víře a k obrácení srdce. Úlohou proroků bylo převést lid k vnitřní konverzi. Chrámová obřadnost však strhávala lidi k vnějškové bohoslužbě. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013 Poutě, slavnosti, oběti, společné modlitby, soukromé modlitby osobní dialog s Hospodinem. X

3 Prorok Eliáš Je nazýván „otcem“ všech proroků. Jméno Eliáš = Hospodin je můj Bůh. V době proroka Eliáše Izrael kromě Hospodina uctívá také jiné bohy. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

4 Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ (1 Král 18, 21.) Prorok nenechá lid o samotě Pomáhá k správnému rozhodnutí Poskytne znamení, které ukáže pravdu. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

5 Eliáš Bůh Modlitba k živému osobnímu Bohu Baalovi proroci bůžci modlitba ke svým představám = modlitba postavená na našich schopnostech Baalovi proroci křičí, tancují, upadají do extáze

6 Eliášova modlitba Do svého rozhovoru s Bohem vtahuje lid. Kameny, ze kterých staví oltář, představují lid, který stojí před Hospodinem a stává se oltářem, místem daru a oběti. I my si čas od času musíme znovu uvědomit, komu patříme, kam chceme kráčet, jestli patřím světu, svým vlastním představám, nebo Ježíši. = vztah s osobním Bohem. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

7 Boha uznáváme tak, že jej postavíme na první místo. „Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“ (1 Král 18, 36-37) Boží láska je nekonečná, absolutní a věřící člověk má na takovouto lásku odpovědět tím, že zapojí celý svůj život do této lásky. Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013

8

9


Stáhnout ppt "PROROCI Vyrobilo Centrum pro katechezi v Olomouci, 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google